14 квітня о 15:00Вебінар: Дистанційне навчання: від побудови системи до зміни цінностей

Тест "Фонетика, орфографія, лексикологія. Підготовка до ЗНО".

Про матеріал
Тестові завдання для підготовки до ЗНО з української мови. Вони включають питання про наголос, правопис слів, лексичні та граматичні помилки, фонетичні закономірності.
Перегляд файлу

11 клас.                                           Підготовка до ЗНО (1 к.р.)

І варіант

 1. На перший склад падає наголос у слові

А  щавель

Б  злегка

В  жаркий

Г  звести

 

 1. Немає лексичної помилки в рядку

А  багаточисельні дзвінки

Б  рішити завдання

В  наступного разу

Г  погляди співпадають

 

 1. Спільнокореневим до слова радити є

А  радіо

Б  порада

В  радист

Г  радість

 

 1. Неправильно вжито прийменник у словосполученні

А  вишивати по шовку

Б  зустрітися по обіді

В  зайти по неуважності

Г  відповідати по черзі

 

 1. Не мають закінчення всі слова рядка

А  бюро, журі, вікно

Б  кенгуру, турне, ательє

В  тире, вапно, жалюзі

Г  графіті, інтерв’ю, колесо

 

 1. Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А  б..регти, восьм..ро, шел..ст, п..ріжок

Б  з..леніти, виш..нька, к..шеньковий, ч..рнетка

В  мавп..ня, книж..чка, вел..тень, тр..вожний

Г  шерш..нь, визволит..ль, м..гдаль, в..селощі

Д  ріднес..нький, жод..н, кис..нь, с..зонний

 

 1. Усі слова написані правильно в рядку

А  викладацький, молотьба, вохкість

Б  карпатський, дорожчати, робітництво

В  криворізький, об’їжджати, французський

Г  інтелігентський, сонячний, надхнення

Д  тюркський, свідотство, соняшник

 

 1. Апостроф пишеться в усіх словах рядка

А  пів..яблука, марнослів..я, скип..ятити, без..ініціативний

Б  львів..янин, підрум..янений, з..являтися, ф..юзеляж

В  подвір..я, пан..європейський, р..яжанка, трав..янистий

Г  торф..яний, між..ярусний, кон..юнктура, дев..яносто

Д  Лук..яненко, Св..ятослав, Мар..яна, Карп..юк

 

 1. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

А  і..раціональний, груп..а, Гол..андія

Б  ас..иміляція, і..новація, священ..ий

В  Пікас..о, примадон..а, рот..ердамець

Г  годин..ик, інтел..ект, га..льський

Д  дік..енсівський, буд..ист, ал..ея

 

 1. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

А   юридичний, заощадження, більярд

Б   дзюдоїст, мультиплікація, шампіньйон

В   шлягер, Бессарабія, узбережжя

Г   щитоносець, Макіївка, дюжина

Д   б’ють, від’єднання, барельєф

 

 1. Підкреслена буква позначає той самий звук в усіх словах рядка

А  фужер, левкой, марафон, симфонія

Б  пишеться, тюлень, стіл, тьмяний

В  хибний, хвалько, схопити, мох

Г  просьба, сім’я, прихильність, сяйво

Д  колесо, мокрий, вокзал, скупість

 

 1. Спрощення у групах приголосних на місці пропуску позначається на письмі в усіх словах рядка 

А  блис..нути, улес..ливий, очис..ний, реміс..ник

Б  проїз..ний, хрус..нути, балас..ний, віс..ник

В  доблес..ний, якіс..ний, хрес..ний, випус..ний

Г  безшелес..но, гіган..ський, виїз..ний, облас..ний

Д  корис..ний, заздріс..но, хворос..няк, тріс..нути

 

 1. Префікс при- пишеться в усіх словах рядка

А  пр..бувати, пр..гарний, пр..везений, пр..писаний

Б  пр..вертати, пр..балтійський, пр..леглий, пр..сяга

В  пр..клеєний, пр..сісти, пр..тримати, пр..веселий

Г  пр..кручувати, пр..старий, пр..вітання, пр..вітний

Д  пр..кликаний, пр..класти, пр..дивний, пр..нести

 

 1. Велику літеру вжито правильно в усіх словосполученнях рядка

А  поет Василь Стус, князь Данило галицький

Б  Петро Гулак-Артемовський, Президент України

В  шекспірівський сонет, Франкове «зів'яле листя»

Г  «Слово про Похід Ігорів», спорткомплекс «Олімпійський»

Д  Луганський національний університет, Бахчисарайський Район

 

 1. Через дефіс пишуться всі слова в рядку

А  мовно/літературний, суспільно/корисний, суспільно/політичний

Б  навчально/виховний, військово/морський, південно/східний

В  східно/слов'янський, фізико/математичний, жовто/зелений

Г  віце/прем'єр, сімдесяти/річчя, генерал/полковник

Д  військово/зобов'язаний, п'яти/денний, воєнно/стратегічний

 

16. Літеру с треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

А  бе..перечно, ..хопити, не..простовний

Б  нав..коси, ро..чулення, ..тримувати

В  ..просоння, чере..сідельник, ..чистити

Г  до..хочу, не..тримно, ..фокусувати

Д  ..шити, ..краплений, ро..повідати

 

17. М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А   малесен..кий, по-угорс..кому, базікаєш..

Б   п’ятнадцят..ох, лан..цюг, сіл..ський

В   радіс..ть, нен..чин, розливаєт..ся

Г   л..лється, їдал..ня, волинс..кий

Д  близ..ко, болгарс..кий, нян..ці

 

18. Орфографічну помилку допущено в рядку

А   Ініціатором олімпійського руху є П’єр де Кубертен.

Б   Компетентне жюрі оголосило результати чемпіонату.

В   Для гімнасток розроблено сувору дієту й режим дня.

Г   На новій трасі почалися тренування велосипедистів.

Д  Фінішували марокканський та андоррський атлети.

 

 

19. Лексично правильне словосполучення утворить прикметник повчальний з іменником

А  заклад

Б  план

В  ефект

Г  досвід

Д  метод

 

20. Помилково вжито слово в рядку

А  повиключайте всі електроприлади у квартирі

Б  намагайтеся швидко відповісти на запитання

В  перевірте банківський рахунок наступного дня

Г  запропонуйте гостям чай, каву й тістечка

 

21. Правильно написано всі похідні слова в рядку

А  Запоріжжя - запоріжський, чех - чеський, Черкаси - черкаський

Б  Прага - пражський, козак - козацький, Овруч - овруцький

В  Рига - ризький, узбек - узбецький, Воронеж - воронезький

Г  Париж - парижський, латиш - латиський, Буг - бузький

Д  Кавказ - кавкаський, турок - турецький, Збараж - збаразький

 

22. Спільнокореневим до слова голий є

А  голограма

Б  поголити

В  поголів’я

Г  голкіпер

 

23. Доберіть до фразеологізмів антоніми

Фразеологізм

1  як на долоні

2  як камінь під гору котити

3  як бджіл у вулику

4  як дві краплі води

Антонім

А  як свиня на коня

Б  як у тумані

В  як на пожежу

Г  як у кота сліз

Д  як Сірку муху з’їсти

 

 

 

24.  Утворіть лексично правильні словосполучення.

1  переводити

2  переказувати

3  підписувати

4  передплачувати

А  газети

Б  ордери

В  кошти

Г  через майдан

Д  з хорватської

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 клас.                                           Підготовка до ЗНО (1 к.р.)

ІІ варіант

 1. Перший склад наголошений у слові

А  розвал

Б  тонкий

В  разом

Г  люблю

 

 1. Лексичну помилку допущено в рядку

А  виключні здібності

Б  поверхове уявлення

В  громадська думка

Г  виконавча влада

 

 1. Спільнокореневим до слова «сонний» є

А  унісон

Б  спросонку

В  соняшник

Г  підсоння

 

 1. Неправильно вжито прийменник у рядку

А  ростуть біля берега — ростуть при березі

Б  посидь поруч зі мною — посидь поряд зі мною

В  схопився до схід сонця — схопився перед сходом сонця

Г  зупинився за два кроки — зупинився у двох кроках

Д  повернуся через місяць — повернуся за місяць

 

5.Не мають закінчення усі слова в рядку

А  створивши, замолоду, бюро, театр

Б  ситро, пенсне, рагу, ледве

В  поні, дивно, зранку, маестро

Г  човен, шість, мій, читав

Д  кенгуру, кімоно, пальто, пишучи

 

 

6. Літеру и треба писати на місці обох пропусків у рядку

А  Пр..дніпровська залізниця, пр..вабливі ціни

Б  пр..зупинити виробництво, пр..чудовий зразок

В  пр..бічники реформ, пр..зирливе ставлення

Г  виконати пр..погано, подарунковий пр..мірник

Д  кадрове пр..значення, пр..звище секретаря

 

 

7. Усі слова написано правильно в рядку

А  польовий, рельєф, камінчик, дівчиньці

Б  боязкий, медальйон, портьєра, гуаш

В  різбяр, подільський, гребінчик, сімдесят

Г  ін'єкція, нюанс, тоньший, няньчити

Д  кізоньці, він’єтка, батальйон, ательє

 

 

8. Без апострофа треба писати всі слова в рядку

А  верб..я, кур..йозний, тьм..яний

Б  моркв..яний, розз..явити, цв..яшок

В  дзв..якнути, ін..єкція, різдв..яний

Г  дво..ярусний, різьб..яр, Лук..янович

Д  духм..яний, присв..ята, прим..ятий

 

9. Подвоєні літери треба писати на місці пропусків у всіх словах рядка

А  мас..а, Гол..андія, барок..о

Б  Тал..ін.., ван..а, телеграм..а

В  Ас..ирія, брут..о, бравіс..имо

Г  ір..еальний, Ахіл..ес, тон..а

Д  Жан..а, брюс..елець, клас..

 

10. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

А  п'ятниць, їстоньки, яблунька

Б  якість, кукурудза, український

В  гайок, об'єднування, сьогодення

Г  серйозний, щебечуть, джміль

Д  рюкзак, перемивають, кар'єра

 

11. Звук [т] треба вимовляти на місці пропуску в усіх словах рядка

А  [..]еатральний, турис[..]ський, лауреа[..]

Б  каш[..]ан, [..]вірний, боро[..]ьба

В  журя[..]ься, зіпсу[..]ий, [..]ихенький

Г  факульта[..]ив, моло[..]ьба, субо[..]а

Д  лісниц[..]во, розпи[..]ати, [..]ретій

 

12. Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка

А  балас..ний, піз..ній, міжоблас..ний

Б  гіган..ський, щас..ливий, заздріс..но

В  буревіс..ник, форпос..ний, радіс..но

Г  сер..це, щотиж..невик, шіс..надцять

Д  чес..но, корис..ливий, шелес..нути

 

13.Літеру и на місці крапок треба писати в усіх словах рядка

А  д..р..жабль, през..дент, п’єд..стал, Амер..ка

Б  мереж..во, реч..татив, вел..чезний, С..рія

В  к..шеня, Пак..стан, дез..нфекція, л..ман

Г  мар..во, Ват..кан, Флор..да, кр..тичний

Д  с..нус, кор..да, рец..див, дез..нформація

 

 1. Прикладки слід писати в лапках у всіх словосполученнях рядка

А  озеро Світязь, цукерки Ведмедик, село Веселе

Б  квітка тюльпан, напій Фанта, пес Пірат

В  місто Прилуки, фірма Оріон, роман Московіада

Г  готель Харків, печиво Сюрприз, комедія Мина Мазайло

Д  фільм Сяяння, дівчина Марійка, холодильник Норд

 

 1. Разом пишуться всі слова в рядку

А  напів/автомат, авіа/промисловість, режисер/постановник

Б  північно/кримський, відео/апаратура, навчально/виховний

В  одно/разовий, давньо/український, загально/державний

Г  електро/устаткування, фізико/географічний, західно/український

Д  теле/компанія, пів/години, крем/брюле

 

 

 1. Літеру с на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А  ..кам' яніння, ро..біжність, ..тягування

Б  ..худнути, ..шерхнути, ..фабрикувати

В  ..тирати, ро..тирати, ..тримувати

Г  ..правіку, ..хвальний, роз..тавити

Д  ..початку, ..хоплений, бе..печний

 

 

 1. М'який знак на місці пропуску НЕ пишеться в усіх словах рядка

А  дівчин..ці, порад..те, сіл..лю

Б  кур..йозний, соломин..ці, тон..ший

В  батал..йон, сяд..те, ремін..чик

Г  куз..ня, смієш..ся, голубон..ці

Д  велетен..ський, Галин..ці, посун..ся

 

 

 1. Прийменник у на місці пропуску слід уживати в усіх словах рядка

А    висновок … статті, експонат … музеї, птах … небі, участь … форумі

Б    поїхати … відрядження, наймиліше … світі, покласти … узголів’я, здали … архів

В     побувати … Львові, квітник … саду, залишиться … спогадах, купити … аптеці

Г    вишня … цвіту, мешкала … Індії, оселя … рушниках, віра … безсмертя

Д   перебував … Ватикані, запевнили … добросусідстві, приведення … відповідність, заявити … відповідь

 

19.У НЕВЛАСТИВОМУ значенні вжито слово в рядку

А  уболівали за «Динамо»

Б  повстали проблеми

В  перебував на лікуванні

Г   надійшли в продаж

Д   скасували закон

 

20. Помилково вжито слово в рядку

А   ювілейні міроприємства

Б   громадянське суспільство

В   парламентська республіка

Г   непримиренні опоненти

Д  прикордонна територія

 

 1. Правильно написано всі слова в рядку

А  студенство, мистецтво, просвітництво

Б  братство, стрілецство, будівництво

В  пасічництво, жіноцтво, свідотство

 Г  слідство, кролівництво, кравецтво

 

22.Спільнокореневим до слова гора є

А  горянка

Б  горечко

В  горючий

Г  гороскоп

 

23.Замініть фразеологізм одним словом

1  скреготати зубами

2  уривати терпець

3  тягти жили

4  задирати носа

А  визискувати

Б  дратувати

В  бундючитися

Г  гніватися

Д  бити

 

24. Знайдіть українські відповідники іншомовним словам.

Іншомовне слово

1  абориген

2  агресор

3  асистент

4  адвокат

Українське слово

А  туземець

Б  загарбник

В  попередник

Г  помічник

Д  захисник

 

docx
Додано
15 січня 2019
Переглядів
3118
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку