10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Тест. Річна контрольна робота з історії України для 8 класу.

Про матеріал
Матеріал відповідає програмі ЗНО і містить типові тестові завдання минулих років.
Перегляд файлу

Річна контрольна робота за 8 кл                                       Варіант 1

1. Люблінська унія, яка об’єднала Велике князівство Литовське та Польське королівство в Річ Посполиту, була укладена:

 А в 1569 р. Б в 1586 р. В в 1591 р. Г в 1596 р.

2.Укажіть ім’я українського князя, який був засновником першої Запорозької Січі на острові Мала Хортиця

 А К. Косинський Б Д. Вишневецький В С. Кішка Г В.-К. Острозький

3.Найбільших феодалів-землевласників у Речі Посполитій називали:

 А шляхтою Б старшиною В магнатами Г конфедератами

4.Укажіть ім’я гетьмана  Лівобережної України від 1687 р., від 1704 р. — гетьмана Війська Запорозького обох берегів Дніпра, який уславився як меценат української культури, а в 1709 р. виступив проти царя Петра І на боці шведського короля Карла ХІІ.

А Д. Многогрішний Б І. Мазепа В І. Скоропадський Г Д. Апостол

5.Символ влади, що виконував функції прапора та являв собою держак із дерев’яною кулею зверху, від якої звисали пасма кінського волосу та мотузок, мав назву:

 А бунчук Б корогва В булава Г каламар6.

6.Північно-Східні регіони сучасної України, які в XVII ст. входили до складу Московської держави й активно заселялися вихідцями з Наддніпрянщини, особливо козаками, — це:

А Лівобережжя Б Слобожанщина В Запорожжя Г Малоросія

7.Гадяцький трактат був укладений:

 А у 1658 р. Б у 1660 р. В у 1663 р. Г у 1667 р.

8.Укажіть ім’я митрополита київського (1633—1647 рр.), який був ініціатором створення Києво-братського колегіуму.

 А І. Потій Б П. Могила В І. Борецький Г І. Копинський

9.Які наслідки для українського суспільства мало прийняття польським сеймом «Ординації Війська Запорозького реєстрового» (1638 р.)?

А)Створення передумов для національно-визвольної війни
Б)Повернення прав і вольностей козацтву
В)Масові повстання українських селян
Г)Масові повстання жителів українських міст

10.Що означало укладення у Вільно в 1656 р. перемир’я між Московською державою і Річчю Посполитою?

А)Підтримку Московською державою України в боротьбі проти Польщі
Б)Відхід Москви від зобов’язань перед Україною про допомогу в боротьбі з Туреччиною

В)Підтримку Московською державою України в боротьбі проти Кримського ханства
Г) Відхід Москви від зобов’язань перед Україною про допомогу в боротьбі з Польщею

11.Пізнай особу за описом.

« Був архімандритом Києво-Печерської лаври, Київським митрополитом. Домігся від короля Владислава IV Вази легалізації Української православної церкви. Здійснив реформу церковного життя. У 1631 р. відкрив Лаврську школу, наступного року об’єднав її з Київською братською школою, утворивши Києво-Могилянський колегіум. Реставрував Софійський собор і будинки Києво-Печерського монастиря. Написав ряд творів богословської та полемічної літератури: “Євангеліє учительне”, “Требник” та ін. Похований у Києво-Печерській лаврі».

А)Іван Могильницький     Б) Петро Могила      

 В)Андрій Могила       Г)Арсеній Могилянський

 

12.Хто з гетьманів сформував у 1668-1669 рр. Українську козацьку державу, кордони якої позначено на картосхемі?

А) Петро Сагайдачний   Б) Петро Дорошенко   В) Іван Виговський   Г) Іван Мазепа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Установіть хронологічну послідовність історичних подій.

А) Повстання під проводом Тараса Федоровича (Трясила)

Б) Утворення Речі Посполитої
В) Перший Литовський статут

Г) Початок повстання під проводом Криштофа Косинського, Северина Наливайка

14.Установіть відповідність між подією та роком, коли вона відбувалася.

1«…Бачу зле, бо віддав Хмельницький всіх нас у неволю московському цареві… Сам із військом козацьким присягнув і місто Київ силою під мечовим

2«Наш підданий гетьман Богдан Хмельницький, майже поєднавши свої війська з угорцем Ракочієм, послав до Польської держави наказного гетьмана Антіна Ждановича, і Богуна, й інших начальників для спустошення…»

3«Хмельницький, залишивши під Збарожем піше військо, з іншою частиною та з татарами вирушив на короля й непомітно підібрався до табору… На ранок знову розгорілася битва біля польського табору та біля Зборова…»

4«…недалеко відійшовши від Корсуня, на цьому згаданому шляху військо було розгромлене, а їх милості пани гетьмани [Микола Потоцький, Мартин Калиновський] і багато старшин взяті в татарський полон…»

А1648 р.      Б1649 р.     В1651 р.    Г1654 р.     Д1657 р.

15. установіть відповідність:

1   2

3    4

А Троїцька соборна церква у Новомосковську

Б Софійський собор у Києві

В Собор св. Юра у Львові

Г Покровський собор у Харкові

Д Андріївська церква у Києві

16.Які основні причини обумовили виникнення козацтва?

 1. Активне запровадження кріпацтва
 2. Суттєве збільшення панщини
 3. Набіги кримських татар і турків
 4. Боротьба з Польщею
 5. Посилення Литовського князівства
 6. Боротьба із Золотою Ордою
 7. Захист європейських держав від набігів турків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна контрольна робота за 8 кл                                       Варіант 2

1.Про яку подію писав український історик Іван Крип’якевич,

«При всіх негативних наслідках вона дала принаймні одну користь, що всі українські землі були

       залучені в одну цілісність.

 А) Берестейську унію      Б) Люблінську унію 

В) Городельську унію            Г) Кревську унію

2. Подивіться на картосхему і вкажіть основну причину поразки українського війська в цій битві.

А) Суттєва чисельна перевага німецьких найманців

Б) Відступ татарського війська 20 червня

В) Невелика чисельність українських військ

Г) Відступ українського війська 20 червня

3. У якому році П. Дорошенка було проголошено «гетьманом обох берегів Дніпра»?

А) 1668 р.  Б) 1672 р.  В) 1657 р.  Г) 1676 р.

4кий термін відповідає визначенню?

          «Багатогалузеве панське господарство в Польщі, Литві та Україні XIV – XIXст., яке грунтувалося на праці кріпосних селян; виробляло й переробляло сільськогосподарську продукцію, що відправлялася великими партіями на ринок у вигляді напівфабрикатів».

А) Ферма Б) Фільварок В) Хутір Г) Феод

5.  Козацьке повстання під проводом Т. Федоровича (Трясила) спалахнуло:

А в 1616 р. Б в 1621 р. В в 1630 р. Г в 1638 р.

6.  Першими переможними битвами Б.Хмельницького були:

А) Берестечко, Жовті Води, Корсунь;   Б) Жовті Води, Корсунь, Пилявці;

В) Пилявці, Збараж, Берестечко;            Г) Зборів, Збараж, Пилявці.

7.Як називався документ, підписаний у Москві в 1654 р. між Україною і Росією?

А)Ординація війська Запорозького          В)Березневі статті
Б)Персональна унія                                   Г)«Статті для упокорення руського народу»

8.Хто був останнім гетьманом України?

А) Іван Самойлович             Б) Іван Мазепа 

В) Кирило Розумовський  Г) Олександр Меньшиков

9.  Битва під Батогом відбулася:

А у серпні 1649 р. Б у вересні 1651 р. В у травні 1652 р. Г у січні 1654 р. œ

 1. На фото зображено башти

https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/101/10132/371.png

https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/101/10132/372.png

 

АХотинської фортеці.                 БМеджибізького замку.

 ВОстрозького замку.                 ГКам’янець-Подільської фортеці.

11.Поява та використання на українських землях у повсякденному житті слів «магістрат», «дума», «лава» пов’язано з

 

Авиникненням козацтва.                                          Бзапровадженням кріпосного права.

Вутвердженням магдебурзького права.          Грозповсюдженням реформаційних рухів.

12.Етап якої битви часів Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. описано в уривку з історичного джерела:

«І ось зібрав Богун [гетьман наказний] своїх полковників на раду. Думали вони, як би вирватися з осади… На раді полковники вирішили навести через Пляшівку міст, переправити ним на той бік побільше війська …»?

АПилявецької      БЗборівської    ВБерестецької     ГБатозької

13. Установіть послідовність битв Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст..

А)  Битва під Жовтими Водами

Б) Битва під Берестечком

В) Пилявецька битва

Г) Битва під Батогом

14.Установіть відповідність між подією та роком, коли вона відбувалася.

1«…Бачу зле, бо віддав Хмельницький всіх нас у неволю московському цареві… Сам із військом козацьким присягнув і місто Київ силою під мечовим

2«Наш підданий гетьман Богдан Хмельницький, майже поєднавши свої війська з угорцем Ракочієм, послав до Польської держави наказного гетьмана Антіна Ждановича, і Богуна, й інших начальників для спустошення…»

3«Хмельницький, залишивши під Збарожем піше військо, з іншою частиною та з татарами вирушив на короля й непомітно підібрався до табору… На ранок знову розгорілася битва біля польського табору та біля Зборова…»

4«…недалеко відійшовши від Корсуня, на цьому згаданому шляху військо було розгромлене, а їх милості пани гетьмани [Микола Потоцький, Мартин Калиновський] і багато старшин взяті в татарський полон…»

А1648 р.      Б1649 р.     В1651 р.    Г1654 р.     Д1657 р.

15. Установіть відповідність:

1   2

3     4 

А Генуезька фортеця у Судаку

Б Хотинська фортеця

В Верхній замок у Луцьку

Г Камянець-Подільська фортеця

Д Острозький замок

16. Із наведених тверджень оберіть ті, що стосуються гетьмана І. Мазепи:

1 Очолив козаків у Національно-визвольній війні

2 Уклав українсько-шведський договір.

3 Установив владу на Правобережжі після придушення повстання С. Палія

4 Брав участь у Першому Кримському поході

5 Підписав Переяславський договір

6 Автор першої Конституції

7 Брав участь у Полтавській битві

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
3.0
Оригінальність викладу
3.0
Відповідність темі
3.0
Загальна:
3.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. ПРО ВСЕ
  де відповіді?
  Загальна:
  3.0
  Структурованість
  3.0
  Оригінальність викладу
  3.0
  Відповідність темі
  3.0
docx
Додав(-ла)
Стельмах Анна
До підручника
Історія України 8 клас (Сорочанська Н.М., Гісем О.О.)
Додано
8 листопада 2019
Переглядів
5697
Оцінка розробки
3.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку