14 квітня о 15:00Вебінар: Дистанційне навчання: від побудови системи до зміни цінностей

Тест "Узагальнення і систематизація набутих компетентностей"

Про матеріал
Зразок варіанту ДПА з математики у 9 класі, який можна використати як варіант підсумкової контрольної роботи у 9 класі або діагностичної контрольної роботи з математики у 10 класі
Перегляд файлу

 

 

Затверджую

Директор Чернівецького філософсько-правового ліцею № 2

_________ А.І. Сігітов

«____» квітня 2019року

 

Завдання

для державної підсумкової атестації

у 9 класі з математики

 ВАРІАНТ 8 

Частина перша

Завдання 1.11.12 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки ОДНА відповідь ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну, на Вашу думку, відпо­відь і позначте її у бланку відповідей.

1.1. Обчисліть

А) 7,85;  Б) 34,85;  В) 515;  Г) 351,875.

1.2. Користуючись рисунком, запишіть координати точки М.

А) (–2; 4);   В) (–4; –2);

Б) (4; - 2);   Г) (4; 2).

1.3. Укажіть пару чисел, яка є розв’язком рівняння 

А) (6; -1);  Б) (1; 6);  В) (6; 1);  Г) (–1; –6).

1.4. Яке з рівнянь рівносильне рівнянню 

А)   В)

Б)   Г)

1.5. Знайдіть корені квадратного рівняння 

А) 2; 3;  Б) - 2;  -3;  В) –6; 1;  Г) –1; 6.

 

 

1.6. Виконайте додавання 

А)   Б)   В)   Г)

 

1.7. Дано геометричну прогресію Знайдіть якщо

А) 4;   Б) - 4;   В) –2;   Г) 2.

1.8. Довжина сторони рівностороннього трикутника дорівнює дм. Оцініть значення його периметра Р, якщо 4 < a < 7.

А) 8 < Р < 14;  В) 16 < Р < 49;

Б) 16 < Р < 28;  Г) 12 < Р < 21.

1.9. Яке взаємне розміщення двох кіл з радіусами 5 см і 10 см, якщо відстань між їхніми центрами дорівнює 20 см?

А) не мають спільних точок;   В) збігаються;

Б) перетинаються у двох точках;  Г) дотикаються.

1.10. З точки М до прямої а проведено перпендикуляр MN і похилу МK. Знайдіть довжину проекції NK, якщо MN = 12 см, МK = 13 см.

А) 1 см;  Б) 5 см;  В) 25 см;  Г) 6 см.

1.11. Обчисліть скалярний добуток векторів і

А) 38;  Б) -2;   В) 2;   Г)

1.12. У гострокутному АВС знайдіть міру кута В, якщо АВ = см,

АС = см, C = 60º.

А) 75°;  Б) 45°;  В) 135°;        Г) 65°.

 

Частина друга

Розв’яжіть завдання 2.12.4. Запишіть відповідь у бланк відповідей.

2.1. Обчисліть значення виразу 

2.2. Спростіть вираз    якщо

2.3. Розв’яжіть систему рівнянь

апишіть у відповідь різницю , якщо пара є розв’язком системи рівнянь.

2.4. Сторони трикутника відносяться як  6 : 7 : 8.  Знайдіть периметр подібного йому трикутника, середня за довжиною сторона якого дорівнює 21 см.

 

Частина третя

Розв’язання завдань 3.1–3.3 повинно мати обґрунтування. У ньому по­трібно записати послідовні логічні дії та пояснення, зробити посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо по­трібно, проілюструйте розв’язання схемами, графіками, таблицями.

3.1. Два робітники, працюючи разом, можуть виконати зав­дання за 4 год. За скільки годин може виконати завдання кожен робітник, працюючи самостійно, якщо один з них може це зробити на 6 год швидше, ніж інший?

3.2. Дано функцію

 Побудуйте графік цієї функції. Користуючись побудованим графіком, знайдіть проміжки зростання цієї функції

3.3. Кути паралелограма відносяться як 2:3. Знайдіть кут між висотами паралелограма, проведеними з вершини гострого кута.

 

docx
Додано
31 липня 2019
Переглядів
560
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку