16 березня о 18:00Вебінар: Соціалізація учнівства засобами топонімічних досліджень у позаурочній діяльності

Тест "Взаємне розміщення двох площин у просторі"

Про матеріал
Навчальний тест для відстеження рівня оволодіння матеріалом, виявлення прога¬лини у знаннях школярів для подальшого усунення недоліків.
Перегляд файлу

Тест «Взаємне розміщення двох площин у просторі»

Завдання 1 – 6 дати однозначну відповідь «так» чи  «ні»,

завдання 6 – 18 обрати одну правильну відповідь.

1. Чи можуть бути непаралельними площини, що проходять через паралельні прямі?
2. Чи вірно твердження: «Якщо пряма, яка лежить в одній площині, паралельна прямій, що лежить в іншій площині, то ці площини паралельні?»
3. Чи вірно твердження: «Якщо дві прямі, що лежать в одній площині, паралельні двом прямим, що лежить в іншій площині, то ці площини паралельні?»
4. Чи вірно, що через дану точку можна провести єдину площину, паралельну даній прямій?

5. Чи завжди паралельні дві площини, одна з яких містить дві прямі, паралельні іншій площини?

6. Якщо пряма перетинає одну з двох площин, що перетинаються, то вона обов'язково перетинає і другу площину?

 

7. Пряма а паралельна площині β. Скільки прямих, паралельних прямій а, може міститися у  площиніβ?

А) жодної

Б) одна

В) дві

Г) три

Д) більше трьох

8. Дві сторони трикутника паралельні площині. Як розміще­на відносно площини медіана трикутника, яка проходить між цими сторонами?

А) має з спільну точку

Б) лежить у площині

В) паралельна площині

Г)  інша відповідь

9. Пряма а паралельна площині β. Скільки найбільше площин, паралельних площині β, можна провести через пряму а ?

А) жодної

Б) одну

В) дві

Г) три

Д) більше трьох

10. Дві сусідні сторони паралелограма паралельні площині α. Як розміщені площина α і площина паралелограма?

А) паралельні

Б) перетинаються

В) співпадають

Г) не можливо дати відповідь

11.На мал.1 зображено прямокутний паралелепіпед АВСD А1В1С1D1. Вкажіть площину паралельну площині  DСС1 .

 

 

 

 

 

 

 

                                                  мал.1

 

 

 

 

 

 

 

 мал.2

А) АВС

Б) А DD1

В) АВВ1

Г)  А1В1С1

Д) В В1С1

12.На мал.2 зображено куб АВСD А1В1С1D1 . Вкажіть площину паралельну площині АСВ1 .

А) А DD1

Б) АВВ1

В) А1В1С1

Г)  А1С1D

Д) АВС

13. Площини  α, β, γ  - різні й паралельні прямій  а. Укажіть твердження, яке обов’язково виконується.

А) існує єдина точка, яка є спільною для всіх трьох площин

Б) площини    α, β, γ не можуть мати спільних точок

В) якщо площини   α, β, γ перети-наються, то всі прямі їх перетину паралельні прямій а .

Г)усі три площини паралельні між собою

Д) існує пряма, яка лежить у всіх трьох площинах

14. На мал.2 зображено куб АВСD А1В1С1D1 . Які з наведених пар площин не є паралельними?

А)АВС і В1С1D1

Б) А1В D і В1С1С

В) АА1 D іВ1 ВС

Г) А1В1А і СDD1

Д)В А1С1і АD1С

15.За умовою попередньої задачі вкажіть, скільки існує пар паралельних площин, кожна з яких містить принаймні три вершини куба?

А) три

Б) чотири

В) п’ять

Г) шість

Д) сім

16.

 

 

 

 

 

Діагональ АС і сторона АВ трапеції АВСD паралельні площині α. Встановіть взаємне розміщення площини трапеції і площини α.

 

А) перетинаються

Б) паралельні

В) співпадають

Г)перетинаються або співпадають

Д) не можливо встановити

17.Дано три твердження:1) якщо дві площини проходять через непаралельні прямі, то вони не є паралельними; 2) якщо дві площини паралельні одній і тій самій прямій, то вони паралельні між собою; 3) якщо дві прямі однієї площини паралельні іншій площині, то ці площини паралельні. Що можна сказати про ці твердження?

А)усі твердження є неправильними

Б)усі твердження є правильними

В)серед тверджень тільки одне правильне

Г) серед тверджень принаймні одне правильне

Д) серед тверджень тільки два правильних

18.Які з наведених тверджень є неправильними: 1) якщо пряма перетинає одну з двох паралельних прямих, то вона перетинає й іншу; 2)  якщо площина перетинає одну з двох мимобіжних прямих, то вона перетинає й іншу; 3)  якщо площина перетинає одну з двох площин, що перетинаються, то вона перетинає й іншу?

А) неправильних тверджень немає

Б) 1) і 3)

В) 1) і 2)

Г) 2) і 3)

Д) інша відповідь

 

 

Відповіді:

 

1

2

3

4

5

6

так

ні

ні

ні

ні

ні

 

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Д

В

Б

А

В

Г

В

Б

Д

Б

А

Г

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Лєонова Інна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
25 грудня 2020
Переглядів
99
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку