Тест з теми: «Міжнародні відносини та розвиток культури і повсякденне життя ( кінець XVIII – початок XX ст.) »

Про матеріал
Тестова перевірка знань з теми: «Міжнародні відносини та розвиток культури і повсякденне життя ( кінець XVIII – початок XX ст.) »
Перегляд файлу

Контрольна робота №3

з теми: «Міжнародні відносини та розвиток культури і повсякденне життя ( кінець XVIII – початок XX ст.) »

 

 1. Ідейний і художній напрямок у духовній культурі, що сформувався на­ прикінці XVIII — в першій половині ХІХ ст., який протиставив утиліта­ ризму та нівелюванню особистості прагнення свободи та «безмежного», жагу досконалості та оновлення, пафос особистості та громадянської незалежності:

А класицизм;

Б імпресіонізм;

В романтизм;

Г модернізм


 

 1. Як називається ідейний та художній напрям у духовному житті, покли­ каний відбивати правду життя засобами мистецтва в поєднанні з висо­ кістю та здійсненням авторського ідеалу?

А Символізм;

Б реалізм;

В акмеїзм;

Г неоромантизм.


 1. У якій країні в 1825 р. відбулося відкриття Ері-каналу, що поєднував протоки Великих озер із Нью-Йорком?

А Канада;

Б США;

В Англія;

Г Іспанія


 1. Хто з відомих англійських учених ХІХ ст. був автором книги «Теорія еволюції тваринного і рослинного світу»?

А Л. Пастернак;

Б Т. Шванн;

В Ч. Дарвін;

Г К. Лінней.


 1. Назвіть прізвище російського віце-адмірала, який у Кримській війні керував підготовкою оборони Севастополя з суходолу:

А П. Нахімов;

Б В. Істомін;

В М. Пирогов;

Г В. Корнілов.


 1. Хто з відомих російських математиків у 1826 р. висунув і розвинув сис­ тему неевклідової геометрії?

А В. Буняковський;

Б М. Остроградський;

В П. Чебишев;

Г М. Лобачевський;


 1. З яким винаходом пов’язано прізвище англійського винахідника Д. Стефенсона?

А Літаком;

Б пароплавом;

В паровозом;

Г велосипедом.


 1. Створення телеграфного коду С. Морзе (абетка Морзе) мала значення для:

А винайдення першого телефону;

Б розвитку всесвітньої системи засобів зв’язку, передачі інформації на великі відстані;

В створення радіо;

Г виникнення першого телевізора.

 1. Результатом розроблення практики воєнно-польової хірургії М. Пиро­ гова стало:

А винайдення нових ліків, які втамовують біль та швидко лікують від­ криті рани, отримані на полі бою;

Б використання наркозу на полі бою, нерухомої гіпсової пов’язки;

В застосування нових видів хірургічних інструментів, що дали змогу більш ефективно проводити операції;

Г ніяк не вплинула, лише негативно впливала на стан здоров’я по­ страждалих після хірургічних втручань.

 1. Розташуйте в хронологічній послідовності основні винаходи та від­ криття кінця XVIII — першої половини ХІХ ст.:

А німецький винахідник Карл фон Зауербронн створив велосипед;

Б американський винахідник Роберт Фултон побудував і випробував перший пароплав;

В німецький астроном Йоганн Готфрид Галле відкрив планету Неп­ тун;

Г російський винахідник Павло Шилінг продемонстрував роботу першого електромагнітного телеграфу

 1. Об’єднання підприємств, що здійснюють спільну комерційну діяль­ ність (визначення цін, закупівля сировини, збут продукції та ін.) при збереженні виробничої та юридичної самостійності:

А картель;

Б синдикат;

В концерн;

Г рейхстаг.


 1. Колоніальна експансія Німеччини у 80-х рр. XIX ст. була спрямова­ на на:

А Близький Схід;

Б Латинську Америку;

В Африку;

Г Європу.


 

docx
Додано
27 травня 2019
Переглядів
2126
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку