Тест з теми: «Українські землі у складі Російської імперії та Австро-Угорщини наприкінці XVIІІ - у першій половині XIX ст. »

Про матеріал
Тестовий контроль з теми: «Українські землі у складі Російської імперії та Австро-Угорщини наприкінці XVIІІ - у першій половині XIX ст. »
Перегляд файлу

Контрольна робота №1

з теми: «Українські землі у складі Російської імперії та Австро-Угорщини наприкінці XVIІІ - у першій половині XIX ст. »

 1. У якому регіоні відбулися описані нижче події?

 «Приводом до масового виступу селян у 1831 р. стали обмеження (карантин, військові кордони, заборони пересування), введені в зв’язку з епідемією холери в регіоні. Під впливом цих заворушень уряд скасовує частину селянських натуральних повинностей».

А) Поділля                                      В) Волинь

Б) Галичина                                                   Г) Закарпаття

 1. В Австрійській імперії було скасовано панщину, проголошено конституцію, скликано парламент унаслідок:

А) селянських «холерних бунтів»                       В) революції 1848 – 1849 рр.

Б) реформ Марії-Терезії та Йосифа ІІ                             Г) селянського руху під проводом Л. Кобилиці

 1. Устим Кармелюк був керівником:

А) Кирило-Мефодіївського братства                           В) селянського повстання на Поділлі.

Б) «Київської козаччини»                                              Г) повстання у Чугуєві

 1. В якій державі Галичина була виділена в окремий коронний край «королівство Галичини і Лодомерії»:

А) у Речі Посполитій                           В) у Литві

Б) в Австрії                                           Г) у Росії

 1. Установіть відповідність між історичними подіями і датами:

А) діяльність гуртка «Руська трійця»                         1. 1834 -1837

Б) видання газети «Зоря Галицька»                    2.1770 – 1780

В) рух опришків Східної Галичини                       3.1841 – 1844

Г) реформи Марії-Терези та Йосифа ІІ и            4. 1820 – 1830

                                                                                        5. 1848 – 1851

 1. Установіть відповідність:

А) «Київська козаччина»                                                              1. 1795

Б) скасування військових поселень                                             2.1855

В) третій поділ Польщі                                                                  3.1841

Г) ліквідація судочинства за Литовськими статутами          4.1857                                           

                                                                                                                                    5. 1819

 1. Укажіть прізвища: греко-католицьких священиків, які були носіями української національної ідеї.
   

1) М. Левицький;                       
2) І. Вагилевич;
3) Й. Лозинський;
4) І. Могильницький;
5) М. Шашкевич;
6) І. Лаврівський;
7) Я. Головацький.
А) 2, 3, 4, 5; В) 3, 4, 5, 7;
Б) 1,3, 4, 6; Г) 1,4, 6, 7.


 1. Укажіть прізвища:  учасників національно-культурного відродження на Слобожанщині.
   

1) І. Могильницький;
2) Г. Квітка-Основ’яненко;
3) А. Метлинський;
4) М. Максимович;
5) М. Шашкевич;
6) М. Костомаров;
7) Е. Філомафітський.
А) 1,2, 3, 5; В) 4, 5, 6, 7;
Б) 3, 4, 5,6; Г) 2, 3, 6, 7.


 1.  Розташуйте події у хронологічній послідовності.
  A) Початок діяльності в Україні «Товариства об’єднаних слов’ян»;
  Б) створення Азовського козацького війська;
  B) приєднання до Російської імперії Бессарабії;
  Г) початок польського повстання.
 2.  Розташуйте події у хронологічній послідовності.

A) Перехід задунайських козаків у російське підданство;
Б) повстання Чернігівського полку;
B) початок видання у Харкові «Українського вісника»;
Г) вихід «Граматики малоросійського наріччя» А. Павловського.

 1.  Члени Кирило-Мефодіївського братства розраховували реалізувати свою програмну мету шляхом:    

а) організації народних мас на революційну збройну боротьбу;

б) тривалої і наполегливої просвітницької діяльності й утвердження християнської етики;

в) провокування війни проти Росії західноєвропейських держав;

г) створення мережі таємних товариств.

 1. Т.Шевченка було заслано рядовим солдатом до Оренбурга "без права писати і малювати" за:

а) сатиричну поему "Сон";

б) участь у діяльності Кирило-Мефодіївського братства;

в) присвячену П. Шафарикові поему "Єретик";

г) поему "Гайдамаки".

docx
Додано
27 травня 2019
Переглядів
1871
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку