26 вересня о 18:00Вебінар: Особливості статевого виховання у школах України

Контрольна робота з історії України із теми «Україна на початку ХХ ст.»

Про матеріал
Різнорівневі тестові завдання, які можна використати для контролю знань із теми «Україна на початку ХХ ст.»
Перегляд файлу

Історія України

Контрольна робота з теми 

«Україна на початку ХХ ст.»

 

І рівень (3 бали)

1. Вкажіть, яка форма монополістичного об'єднання була домінуючою в промисловості Наддніпрянської України на початку XX ст.:

А) трест                Б) картель 

В) концерн                Г) синдикат

 

2. Позначте галузь промисловості на західноукраїнських землях, яка давала найбільші прибутки:

А) деревообробна    Б) цукрова

В) нафтова                Г) взуттєва

 

3. Вкажіть, в якому вислові точніше відображено роль України в економіці Російської імперії:

А) «внутрішня колонія», аграрно-сировинний придаток

Б) один з розвинених аграрних і промислових регіонів 

В) найбільш розвинена в економічних відносинах частина імперії

Г) автаркія, не пов'язана з іншими економічними районами

 

4. Вкажіть хронологічні межі економічної кризи на початку XX ст.:

А) 1900-1903 рр. Б) 1905-1907 рр.

В) 1907-1910 рр. Г) 1910-1914 рр.

 

5. Масова трудова міграція українців наприкінці XIX - на початку XX ст. була зумовлена ...

А) аграрним перенаселенням українських земель 

Б) залученням на українські землі іноземних колоністів

В) розгортанням широкого будівництва залізниць і портів

Г) стрімкою монополізацією основних галузей промисловості

 

6. Одне із завдань земельної реформи, упровадженої П. Столипіним, - це

А) ліквідація великого поміщицького землеволодіння

Б) подолання кризи сільськогосподарського перевиробництва

В) зміцнення соціальної опори самодержавства на селі

Г) скасування кріпосницької залежності селян і панщини

 

ІІ рівень (3 бали)

7. Вкажіть правильне судження:

«Для сільського господарства Наддніпрянщини на початку XX ст. властиве...»

  1. «... існування значного поміщицького землеволодіння»
  2. «... непоширеність спеціалізації окремих районів»

А) обидва судження вірні                                Б) тільки 1-ше судження правильне

В) тільки 2-ге судження правильне                       Г) обидва судження не вірні

 

8. Вкажіть правильне судження:

«Економічне життя західноукраїнських земель на початку XX ст. характеризувалось...»

1) «... швидким розвитком цегляного, бетонного, вапняного виробництва, застоєм в нафтовій

і деревопереробній промисловості» 

2) «... відсталістю, землі краю залишались аграрно-сировинними придатками і ринком збуту для розвиненіших регіонів Австро-Угорської імперії»

А) обидва судження вірні                                Б) тільки 1-ше судження правильне 

В) тільки 2-ге судження правильне                    Г) обидва судження не вірні

 

9. Зазначте провідні галузі української промисловості на початку XX ст.:

А) кам'яновугільна              Б) машинобудівна

В) металургійна              Г) нафтовидобувна

Д) хімічна                                 Е) цукрова

 

10. Встановіть послідовність утворення українських політичних партій:

А) Українська національно-демократична партія

Б) Революційна українська партія

В) Русько-українська радикальна партія

Г) Українська демократична партія

 

11. Вкажіть правильне твердження: «Столипінська аграрна реформа передбачала …»

1) «... здобуття селянами особистої свободи, позбавлення залежності від поміщиків»

2) «... руйнування закритості селянської громади, дозвіл селянину отримати землю у приватну власність (відруб чи хутір)»

А) обидва твердження вірні                                Б) тільки 1-ше твердження правильні

В) тільки 2-ге твердження правильне                  Г) обидва твердження не вірні

 

 

ІІІ рівень  (3 бали)

12. Встановіть відповідність між поняттями та визначеннями:

1) індустріалізація             А) процес створення великого машинного виробництва, що суттєво впливає ……                                          на розвиток суспільних відносин

2) модернізація                   Б) процес зростання і підвищення ролі міст у всіх сферах суспільного життя

3) націоналізація                В) процес розчинення етносу або його частини в середовищі іншого народу

4) урбанізація                     Г) процес суттєвих змін у суспільному житті, спрямований його оновлення

                                            Д) вилучення власності приватних осіб у власність держави

 

13. Встановіть відповідність між поняттями та визначеннями:

1) картель                    А) добровільне об'єднання людей для спільної господарської діяльності

2) кооперація                    Б) форма монополії, в якій виробляють переважно однорідну продукцію, а …..                                            учасники розподіляють ринки збуту, розміри виробництва

3) трест                               В) цінний папір, який надає право на одержання певної частини прибутку

4) акція                               Г) форма монополії, коли підприємства втрачають свою комерційну й ………...                                  виробничу самостійність та підпорядковуються єдиному керівництву

                                            Д) велике земельне володіння

 

14. Поставте у відповідність імена лідерів і назви українських політичних партій:

1) Д.Антонович                  А) Українська демократична партія

2) М.Міхновський              Б) Українська народна партія

3) В.Винниченко                В) Українська соціал-демократична спілка

4) Б.Грінченко                    Г) Українська соціал-демократична робітнича партія                                                                     

                                             Д) Революційна українська партія

 

15. Вкажіть, які події революції 1905-1907 років відбувалися в Україні:

А) «кривава неділя» 9 січня 1905 року

Б) виступ саперної бригади під керівництвом підпоручика Б.Жаданівського

В) повстання на панцернику «Потьомкін»

Г) повстання на крейсері «Очаків»

Д) повстання на Пресні

Е) утворення першої Ради робочих депутатів

Ж) Горлівське збройне повстання

 

16. Встановіть відповідність між іменами керівників та місцями революційних подій

1905-1907 рр.:

1) Г.Безвіконний                     А) Великі Сорочинці

2) Г.Вакуленчук                      Б) Горлівка

3) Б.Жаданівський                  В) Київ

4) П.Шмідт                              Г) крейсер «Очаків»

                                                 Д) панцерник «Потьомкін»

 

ІV  рівень   (3 бали)

17. Підтвердіть чи спростуйте думку, що Україна на початку ХХ ст. стала одним з найбільш розвинених регіонів Російської імперії.


 

 

docx
До підручника
Історія України 9 клас (Пометун О.І., Гупан Н.М., Смагін І.І.)
Додано
7 червня
Переглядів
207
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку