Тест " Західноукраїнські землі у складі Австор-Угорщини в 2 пол.19 ст. "

Про матеріал
Тести допоможуть учням систематизувати свої знання з данної теми., виявити розуміння історичних процесів.
Перегляд файлу

Західноукраїнські землі у складі Австоро-Угорської імперіі у ІІ половині 19 ст                                                                                                       І ВАРІАНТ
І РІВЕНЬ    ПОЧАТКОВИЙ.                                                   1. «Нова ера» — це

варіанти відповідей

 1.україно-австро-польське порозуміння кінця ХІХ ст. у Галичині, яке полягало в культурно-освітніх і

господарських поступках австрійських і польських правлячих кіл в обмін на лояльне ставлення українців до імперії Габсбургів.

2. угода між народовцями Галичини та Київською громадою середини XIX ст., суть якої полягала у визнанні громадівцями Галичини «українським П'ємонтом» у відповідь на визнання народовцями існування єдиного українського народу.

3. компроміс між австрійським урядом і поляками Галичини початку XIX ст., що передбачав придушення поляками антиурядової пропаганди українців в обмін на створення Галицького сейму, де провідні позиції мали обіймати поляки.

 2.

На якій території знаходилися нафтові промислові райони?

1 Борислав та Перемишль    2. Борислав та Дрогобич.  3.Дрогобич та Тернопіль

 3.

В якому році була побудована перша залізниця

1864 р. 1866р.  1861р.  1865р.

ІІ РІВЕНЬ  СЕРЕДНІЙ

4.Назвіть  підприємства фабрично-заводського типу, які виникли на західноукраїнських землях.

(2 відповіді)

1.Лісопильні 2. Нафтоочисні   3. Цукрові    4.Вугільні

5.Установіть відповідність між іменами історичних діячів та подіями, які їх стосуються.

1 .І. Могильницький       2 .Ю.Бачинський    3 .В.Нагірний       4. А. Вахнянин

                                 А. видання публіцистичного твору “ Україна  irredenta”( Україна уярмлена)                                          Б. створення у Львові культурно-освітнього товариства “  Просвіта                                         В. заснування споживчого коперативу – Народна торгівля.                                                                  Г.створення просвітницької організації Товариства Галицьких греко-католицьких священників.                                                                                                                                                                              Д. заснування першої кафедри української мови і літератури у Львівському університеті.                                                                                                                               

6.    Позначте термін, що його стосується уривок з книги Василя Вериги: "Політичного значення набрала... течія перший раз 1866 р., коли Австрія програла війну з пруссами. Тоді розійшлися чутки, що... Австрію чекає доля Польщі та що Галичину забере Росія. Деякі.., як Яків Головацький, Михайло Попель, Богдан Дідицький та ін. (постановили заздалегідь заробити собі милості й почали проповідувати єдність галицьких русинів з росіянами":

варіанти відповідей

1хлопоманство 2.народництво  3 західництво. 4.москвофільство

ІІІ РІВЕНЬ  ДОСТАТНІЙ

7.Для представників якої суспільно-політичної течії другої половини ХІХ ст. були характерні такі погляди?                                                          

«Ми не можемо більше китайським муром відділяти себе від наших братів, відкидаючи мовні, літературні, релігійні та етнічні зв’язки, що єднають нас з усім російським світом...»

«Немає ніякого окремого українського народу, є єдина й неподільна російська народність від Карпат і до Камчатки, і є єдина російська мова...»

«Якщо нам судилося потонути, то краще зробити це в російському морі, ніж у польському болоті...

варіанти відповідей

А)москвофілів  Б)хлопоманів   В)народників  Г) українофілів

8.Розташуйте події у хронологічній послідовності.

                    А) Створення Русько-української радикальної партіі (РУРП )

                     Б) Створення кооперативу “ Народна торгівля”

         В) Створення “  Братства Тарасівців   “                   Г )Заснування Літературного товариства ім. Т. Шевченка у Львові.                                                                                                               

9.Охарактеризуйте Івана Франка як політичного діяча.

ІV РІВЕНЬ. ВИСОКИЙ.                                        10.Складіть план відповіді на тему “ Кооперативний рух на західноукраїнських землях “                               11.Напишіть невелике оповідання ( есе) на тему - “Чи вдалося українському руху перетворити Галичину на”  український П”ємонт “.                                                                                                                         12.Продовжте твердження   ( вибрати 3 варіанти відповідей)                                                                                                  Для економічного розвитку західноукраїнських земель у ІІ половині 19 ст. були характерні……..                                                                                                                                                                        1. Відсутність великих поміщицьких землеволодінь      2. Домінування залізнорудної та машинобудівної промисловості.    3.завершення промислового перевороту   4.виробництво й первинна обробка сировини.     5.зростання видобутку нафти й озокериту.  6. Володіння промисловими підприємствами українськими капіталістами.    7. Масова трудова еміграція до США, Канади, Бразилії.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРО- УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІІ У ІІ ПОЛОВИНІ 19 СТ.                                                      ІІ ВАРІАНТ                                                                                                                                                                           І рівень Початковий.                                                                                            1.       Народовці ініціювали створення

А) Головної руської ради .Б) товариства    Просвіта   “ В) «Південно-Західного відділу Російського географічного товариства»  Г) Братство Тарасівців

2. Хто були засновниками й керівниками РУРП?

варіанти відповідей

 І. Могильницький, А. Шептицьки

М. Павлик, І. Франко

В. Антонович, М. Драгоманов

3. Позначте назву брошури Юліана Бачинського, де вперше висловлювалася і обґрунтовувалася ідея соборної незалежної України

А) "Слово перестороги”   )

 Б)"Історія України-Руси”

В) "Україна irredenta".

                    ІІ РІВЕНЬ  СЕРЕДНІЙ   

.

4.  Створення у Львові товариства «Просвіта» та Літературного товариства ім. Т. Шевченка (від 1892 р. – Наукового товариства ім. Т. Шевченка) є прикладом діяльності

варіанти відповіде

А) народовців Б) москофілів  В) радикалів  Г) хлопоманів

5. Укажіть одну з основних вимог українських депутатів в австрійському парламенті в другій половині ХІХ ст.

варіанти відповідей

скасування кріпосного права

заборона полякам обіймати державні посади

поділ Галичини на польську та українську частини

зрівняння в правах греко-католицької та римо-католицької церков

6. Установіть відповідність між поняттями та поясненнями:

                       А)Народовці                                            1) форма виявлення політичної активності людських мас                                               Б) Суспільно-політичний рух                   2)укр.течія на західноук. землях,що народилася в                                                          60-х     р.19 ст.                                                                                                                                                           В) Радикала                                                        3) сусп.-політ.течія, що об’єднала греко-католицьке   духівництво й інтелігенцію Західної України                                                                                                                                                Г) Москвофіли                                                        4) Представники молодої інтелігенції, що об’єднали нац.та соц. боротьбу за визволення укр. народу; відчули значний вплив соціалізму                                                                                                                                                                                                                                                                 ІІІ РІВЕНЬ  ДОСТАТНІЙ                                                                                                                          7 Розташуйте події в хронологічній послідовності                                                                                                      А) Створення у Львові товариства “Просвіта  “.                                                                                                              Б) Створення  Русько-української радикальної партії.                                                                                              В) Створення у Львові Літературного товариства ім. Т. Шевченка.                                                                    Г) Створення кооперативного підприємства “  Народна торгівля  “.                                                               8.У якому рядку назви політичних партій розташовано в послідовності , у якій їх згадано в тексті?                            У середині 1870-х років у Галичині з’явилася молода інтелігенція, яка критично оцінювала діяльність народовців та москвофілів і прагнула надати українському рухові європейського характеру. Так, в українському таборі виникла ще одна, радикальна течія. Незабаром вони створили першу політичну партію на українських землях: 1____. Після її розколу з неї виокремилося крило на чолі з М. Ганкевичем, Ю. Бачинським, С.Вітиком, яке 1899 р .оформилося в: 2)_______. За активної участі центристських кіл народовців і радикалів 1899 р .утворилася :3)_______- наймасовіша і найвпливовіша партія в українському таборі.                                                                                                                                         А 1). УНДП                 2) РУРП   3) УСДП                                                                                                                          Б 1) УСДП       2) УНДП   3)РУРП                                                                                                                           В 1) РУРП       2) УНДП     3) УСДП                                                                                                                            Г  1) РУРП       2) УСДП      3) УНДП                                                                                                                       9.Про якого громадського і політичного діяча йдеться мова.                                                                Соціалізмом захопився під час навчання в Академічній гімназії., був членом союзу польської молоді “ Зет “, у 1890 р. його обрали до проводу РУРП. Один із головних теоретиків цієї партії, а також заснованої в 1899р.Української соціал-демократичної партії.  На засадах марксизму обгрунтував неминучість самостійної України в книзі “  Україна  irredenta “  ( Україна уярмлена)                                                                                                                                                                                                                                              ІV РІВЕНЬ.  ВИСОКИЙ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      10.Складіть план відповіді по темі: Економічний розвиток західноукраїнських земель у ІІ половині 19 ст.                                                                                                                                                                   11. Напишіть невелике оповідання ( есе) на тему-“ Нова ера “ в українсько- польських відносинах та її наслідки.                                                                                                                                                                    12 Що з переліченого стосується українського національного руху на західноукраїнських землях у ІІ половині 19 ст.  ( вибрати 3 відповіді)                                                                                                                            1. Створення першої політичної партії.                  2. Проголошення ідеї політичної незалежності України.   3.Видання першої книжки сучасною українською літературною мовою.   4.Створення першої самостійницької організації – Братства тарасівців.    5.Масове     “ ходіння в народ “ та Чигиринська змова.    6. Заснування першого українського таетру 7. Діяльність Кирило-Мефодіївського братства.

  

 

docx
До підручника
Історія України 9 клас (Гісем О.В., Мартинюк О.О.)
Додано
25 лютого
Переглядів
1081
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку