10 клас. Закон всесвітного тяжіння. Сила тяжіння. Вага.

Додано: 5 листопада 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
17 запитань
Запитання 1

 Явище всесвітнього тяжіння властиве

варіанти відповідей

всім тілам без винятку

тільки масивним тілам

 тільки космічним об'єктам

тільки тілам га поверхні Землі

Запитання 2

Гравітаційна взаємодія здійснюється завдяки

варіанти відповідей

гравітаційному полю

полю взаємодії

електромагнітному полю

поки причина існування гравітаційної взаємодії не вивчена. Існування гравітаційного поля не доведено

магнітному полю

Запитання 3

Закон всесвітнього тяжіння сформулював

варіанти відповідей

Кеплер

Архімед

Кавендіш

Ньютон

Копернік

Запитання 4

Математичний запис закону всесвітнього тяжіння

варіанти відповідей
Запитання 5

Чим більша маса тіл, що взаємодіють, тим гравітаційна взаємодія між ними

варіанти відповідей

менша

більша

від маси тіл не залежить

Запитання 6

Чим більша відстань між тілами, що взаємодіють, тим гравітаційна взаємодія між ними

варіанти відповідей

менша

більша

від відстані між тілами не залежить

Запитання 7

Гравітаційну сталу вперше обчислив

варіанти відповідей

Кеплер

Архімед

Кавендіш

Ньютон

Копернік

Запитання 8

Силу земного тяжіння на поверхні Землі можна обчислити за формулою F = mg або

варіанти відповідей
Запитання 9

Біля вашого будинку прискорення вільного падіння тіла масою 10кг дорівнює 9,8 м/с2. Чому дорівнює прискорення вільного падіння тіла масою 20 кг (рішення задачі надіслати у classroom)

варіанти відповідей

9,8

4,9

19,6

6,67 ⋅ 10-11

Запитання 10

Прискорення вільного падіння

варіанти відповідей

однакове у будь-якому місці Землі

найбільше на полюсах

найбільше на екваторі

найбільше в Україні

Запитання 11

Не можна розрахувати за законом всесвітнього тяжіння

варіанти відповідей

коли гравітаційні поля настільки сильні, що розганяють тіла

до швидкостей близьких до швидкості світла

коли гравітаційні поля настільки слабкі, що розганяють тіла

до швидкостей значно менших від швидкості світла

коли взаємодіючі тіла мають малу масу і гравітаціна взаємодія малопомітна

коли тіла, що пролітають поблизу масивних

тіл, ще на віддалі мають швидкість, близьку до швидкісті світла

коли взаєиодіючі тіла знаходяться на дуже великій відстані і гравітаціна взаємодія малопомітна

Запитання 12

Прискорення вільного падіння у разі підняття тіла над поверхнею Землі

варіанти відповідей

зменшується

збільшується

не змінюється

Запитання 13

Тіло масою 50 кг знаходиться в ліфті, який прискорено рухається вниз. Прискорення ліфта дорівнює 5 м/с2. Чому дорівнює вага тіла у ліфті?

g=10 м/с2 (рішення задачі надіслати у classroom)

варіанти відповідей

250 Н

500 Н

750 Н

Запитання 14

У якому випадку прискорення ліфта буде спрямоване вниз? (виберіть дві правильні відповіді)

варіанти відповідей

Ліфт рухається рівномірно вниз

Ліфт нерухомий

Ліфт починає рух з нижнього поверху вгору

Ліфт рухаючись вгору гальмує на верхньому поверсі

Ліфт починає рух з верхнього поверху вниз

Ліфт рухаючись вниз гальмує на нижньому поверсі.

Запитання 15

Як визначити вагу тіла, яке рухається з прискоренням спрямованим в гору?

варіанти відповідей

P=mg

P=0

P=m(g-a)

P=m(g+a)

Запитання 16

Чи залежить прискорення вільного падіння від маси тіла?

варіанти відповідей

Так. Чим більше маса тіла, тим більше прискорення вільного падіння.

Так. Чим більше маса тіла, тим менше прискорення вільного падіння.

Не залежить.

Це залежить від характеру рух тіла.

Запитання 17

Вага, це сила з якою

варіанти відповідей

опора або підвіс діє на тіло

тіло притягується до Землі

Земля притягується до тіла

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест