Синтетичні високомолекулярні сполуки, склад, будова, фізичні властивості, добування.

Тест виконано: 601 раз
12 запитань
Запитання 1

Ступінь полімеризації -це

варіанти відповідей

кількість молекул етену, що брали участь в реакції

кількість молекул мономера, що сполучилися між собою та утворили одну макромолекулу полімеру

 кількість структурних ланок в полімері

Запитання 2

Укажіть формулу мономеру для синтезу поліетилену


варіанти відповідей

 С2Н6

СН4

С2Н2

С2Н4

Запитання 3

Укажіть елементарну ланку поліетилену

варіанти відповідей

  − CF2 − CF2 −

 − CHCl − CH

− CH2 − CH2 −

 − CH2 − CH −

CH3

Запитання 4

Позначте визначення полімерів: 

варіанти відповідей

низькомолекулярна сполука, молекули якої здатні взаємодіяти одна з одною з утворенням ланцюгів 

конструкційні матеріали на основі високомолекулярних сполук

сполука, молекули якої складаються з великого числа повторюваних фрагментів 

число груп атомів у молекулі високомолекулярної сполуки, що регулярно повторюється

Запитання 5

Певна кількість молекул мономера, що сполучені між собою – це


варіанти відповідей

ступінь полімеризації  

мономер

полімер

мономерна ланка

Запитання 6

Реакція полімеризації відноситься до реакцій:


варіанти відповідей

заміщення

обміну

розкладу

приєднання

Запитання 7

Застосування поліетилену:

Знайдіть НЕправильну відповідь.

варіанти відповідей

для пакувальних поліетиленових матеріалів

для виготовлення поліетиленових пляшок

в літакобудуванні

 для виготовлення труб

 для виготовлення медичного обладнання

для виготовлення посуду

для виготовлення вантажних залізничних вагонів

Запитання 8

Ланка, на яку перетворився мономер і яка багаторазово повторюється

варіанти відповідей

мономер 

полімер  

ступінь полімеризації   

мономерна ланка

Запитання 9

Вихідна речовина, взята для проведення реакції полімеризації

варіанти відповідей

мономер 

полімер  

ступінь полімеризації   

мономерна ланка

Запитання 10

Оберіть правильне закінчення твердження: Залежно від будови макромолекули полімери поділяють на

варіанти відповідей

лінійні

розгалужені

сітчасті

усі перелічені варіанти

Запитання 11

По відношенню до нагрівання полімери поділяються на

варіанти відповідей

термопластичні

термореактивні

стійки

нестіки

Запитання 12

Реакцію утворення полімеру в результаті взаємодії характеристичних груп молекул мономера з виділенням води, амоніаку, хлороводню назівають реакцієй

варіанти відповідей

полімерізації

поліконденсації

сполучення

приєднання

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест