7 клас. Лабораторна робота. №7 "Визначення густини твердого тіла та рідини"

9 запитань
Запитання 1

Підбери навчальну мету до лабораторної роботи № 7.

варіанти відповідей

З’ясувати умови плавання тіл у рідині. 

Експериментально перевірити умову рівноваги важеля. 

Навчитися обчислювати ККД похилої площини.

Навчитися визначати густину речовини (твердих тіл і рідин).

Запитання 2

За якою формулою обчислюють густину тіла?

варіанти відповідей

ρ = m ⋅ V

ρ = 1 / Vm

ρ = V / m

ρ = m / V

Запитання 3

Прямокутна плита об′ємом 0,02 м3 має масу 54 кг. Яка густина плити?

варіанти відповідей

1,08 кг/м3

2700 г/см3

2700 кг/м3

270 кг/м3

Запитання 4

Уважно розгляньте малюнок на якому зображено тіла правильної форми з однаковою масою але різного об'єму. Які кубики мають найбільшу та найменшу густину?

варіанти відповідей

Найбільша D, найменша B

Найбільша B, найменша D

Найбільша F, найменша C

Найбільша D, найменша C

Запитання 5

Якою літерою позначають масу?

варіанти відповідей

m

S

кг

V

Запитання 6

Якою літерою позначають об'єм?

варіанти відповідей

V

m

p

s

Запитання 7

Щоб знайти густину потрібно:

варіанти відповідей

Масу поділити на об'єм

Об'єм поділити на масу

Масу помножити на об'єм

Об'єм помножити на масу

Запитання 8

З чого було виготовлено ОСТАННІЙ кубик у лабораторній роботі?

варіанти відповідей

Золото

Сосна суха

Алюміній

Запитання 9

Як знайти об'єм тіла?

варіанти відповідей

За допомогою вагів

За допомогою посудини з водою

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест