Абетка електростатики. Електричне поле

Додано: 6 квітня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 95 разів
19 запитань
Запитання 1

Одиниця електричного заряда у СІ

варіанти відповідей

А

Кг

Кл

В

Запитання 2

Електричний заряд ,отриманий на ебонітовій палиці , потертій об вовну має знак

варіанти відповідей

+

-

0

=

Запитання 3

Тіла,що мають заряди одного знака

варіанти відповідей

Притягуються

Відштовхуються

Не взаємодіють

Запитання 4

Чи може існувати заряд 8 нКл?

варіанти відповідей

Так, це 5 ⋅1010 е

Так , це 8⋅1010 е

 Ні

Запитання 5

Як зміниться сила взаємодії двох зарядів, якщо відстань між ними збільшити у 2 рази?

варіанти відповідей

Збільшиться в 2 рази

Збільшиться в 4 рази

Зменшиться в 2 рази

Зменшиться в 4 рази

Запитання 6

Якщо атом втратив електрон, то ...

варіанти відповідей

утворився позитивний йон

утворився негативний йон

атом не змінився

утворився атом іншого хімічного елемента

Запитання 7

Під час електризації тертям...

варіанти відповідей

обидва тіла набувають позитивного заряду

обидва тіла набувають негативного заряду

тіла набувають різнойменні заряди

тіла не електризуються

Запитання 8

Повний заряд електрично замкненої системи тіл під час усіх взаємодій, які відбуваються в цій системі...

варіанти відповідей

дорівнює 0

зменшується

збільшується

залишається незмінним

Запитання 9

Хто першим виміряв заряд електрона?

варіанти відповідей
Запитання 10

Сила взаємодії двох нерухомих точкових зарядів...

варіанти відповідей

обернено пропорційна квадрату відстані між ними

прямо пропорційна добутку модулів цих зарядів

обернено пропорційна добутку модулів цих зарядів

прямо пропорційна квадрату відстані між ними

Запитання 11

Електростатичне поле створюється...

варіанти відповідей

рухомими зарядженими тілами

нерухомими зарядженими тілами

руховими зарядженими частинками

нерухомими зарядженими частинками

Запитання 12

Який напрям напруженості електричного поля в точці С?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 13

Який напрям напруженості електричного поля в точці С?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 14

Для яких випадків виконується закон Кулона?

варіанти відповідей

Тільки для позитивних зарядів.

Тільки для негативних зарядів.

Тільки для точкових зарядів.

Для будь-яких зарядів

Запитання 15

Укажіть знак заряду кульок 1 і 2.

варіанти відповідей

позитивний, позитивний

негативний, негативний

позитивний, негативний

негативний, позитивний

Запитання 16

Силовою характеристикою електричного поля є:

варіанти відповідей

Енергія

Сила

Напруженість

Напруга

Запитання 17

Одиниці вимірювання напруженості електричного поля

варіанти відповідей

Н

Н / Кл

Н / м

В

Запитання 18

Чи зміниться напруженість електричного поля у даній точці ,якщо у цю точку помістити у два рази менший пробний заряд?

варіанти відповідей

не зміниться

зменшиться у 2 рази

збільшиться у 2 рази

Запитання 19

Напруженість поля точкового заряду на відстані 30 см від цього заряду - 600 Н/Кл. Чому дорівнює напруженість поля на відстані 10 см від заряду?

варіанти відповідей

5400 Н / Кл

1800 Н / Кл

300 Н / Кл

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест