18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Агроценози

Додано: 23 березня 2020
Предмет: Екологія, 11 клас
Тест виконано: 255 разів
12 запитань
Запитання 1

Сукупність живих організмів, які мешкають у певному середовищі існування й утворюють з ним одне ціле - це

варіанти відповідей

а) популяція

б) угруповання

в) екосистема

 г) вид

Запитання 2

Шляхи підвищення продуктивності агроекосистем

варіанти відповідей

а) фітомеліорація, накопичення у верхніх шарах ґрунту солі

б) сівозміна, впровадження біологічних методів боротьби зі шкідниками

в) застосування сидератів, засолення ґрунту

г) застосування гідропоніки, аеропоніки, органічного землеробства, пермакультури

Запитання 3

Системи, створені людиною для отримання сільськогосподарської продукції

варіанти відповідей

а) поле

б) агросистеми

в) виноградники

г) екосистеми

Запитання 4

Екологічні проблеми сучасного землеробства

варіанти відповідей

а) засолення ґрунтів, підтоплення ґрунтів

б) забур'яненість ґрунтів, фітомеліорація

в) Ерозія ґрунту, засолення ґрунту, сівозміна

г) спустелювання ґрунтів, забруднення ґрунтів

Запитання 5

Вкажіть відмінності агроценозів від природних біоценозів

варіанти відповідей

а) діє штучний добір; здатність до саморегуляції

б) здатність до самооновлення; неможливість існування без підтримки людини

в) обмежене видове різноманіття; відсутність природного добору

г) джерело енергії - Сонце та діяльність людини; довгі трофічні ланцюги

Запитання 6

Закономірності процесів, що відбуваються у агроценозах, вивчає спеціальна наука 

варіанти відповідей

а) Біологія

б) Агроценологія

в) Системологія

Запитання 7

Продуктивність штучної екосистеми підвищується за рахунок:

варіанти відповідей

а) селекційної роботи

б) внесення добрив

в) вилучення з агроценозу речовин (споживання вирощеної в них продукції)

г) технології сівозмін

Запитання 8

Осушення і зрошування ґрунтів, боротьба з ерозією (зміцнення схилів, створення лісосмуг, залугування колишніх торф'яників тощо) за допомогою рослин - це


варіанти відповідей

а) Застосування сидератів 

б) Сівозміна

в) Фітомеліорація

Запитання 9

Розділ екології, що вивчає взаємини організмів з чинниками довкілля у процесі сільськогосподарського виробництва

варіанти відповідей

а) Біосистемологія

б) Аутекологія

в) Синеколгія

г) Агроценологія

Запитання 10

Основним джерелом енергії для агроекосистем є:


варіанти відповідей

а) мінеральні добрива

б) сонячні промені

в) органічні добрива

г) грунтові води

Запитання 11

Агроценоз вважають штучною екосистемою, так як він


варіанти відповідей

а) існує тільки за рахунок енергії сонячного світла

б) не може існувати без додаткової енергії

в) складається з продуцентів, консументів і редуцентов

г) не включає консументов і редуцентов

Запитання 12

Екосистема, в якій здійснюється штучний відбір, спрямований на підвищення продуктивності сільськогосподарських культур, а дія природного відбору ослаблене

варіанти відповідей

а) заповідник

б) біогеоценоз

в) агроценоз

г) національний парк

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест