Альдегіди

Додано: 21 січня
Предмет: Хімія, 10 клас
10 запитань
Запитання 1

Знайдіть формулу альдегіду: 

варіанти відповідей

C4H10O

C2H4O

C5H12O

C8H18O

Запитання 2

Знайдіть зайву речовину:

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 3

Яка функціональна група називається карбонільною?

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 4

Атом вуглецю в альдегідній групі находиться в стані гібридизації:

варіанти відповідей

sp

sp2

sp3

Не гібридизується

Запитання 5

Назвіть речовину з формулою

варіанти відповідей

2-метилбутанон-3

3-метилбутанон-2

3-метилбутаналь

1,2-диметилпентаналь

Запитання 6

Загальна формула гомологічного ряду насичених альдегідів:

варіанти відповідей

CnH2nO

CnH2n+2O

CnH2n-2O

CnH2nO2

Запитання 7

Чи можна за будовою молекули етаналю передбачити хімічні властивості сполуки?

варіанти відповідей

Так

Ні

Важко відповісти

Запитання 8

Що називають альдегідами?

варіанти відповідей

органічні сполуки, що містять в своєму складі функціональну групу (альдегідну).

клас ненасичених вуглеводнів аліфатичної будови, що містять у своєму ланцюзі потрійний зв'язок C≡C і за своїм складом відповідають загальній формулі CₙH₂ₙ₋₂.

органічні сполуки, які належать до класу карбоциклічних сполук.

Запитання 9

Оберіть загальну формулу альдегідів:

варіанти відповідей

CnH2n

CnH2n+2

Запитання 10

Як надається назва альдегідам?

варіанти відповідей

складається з назви відповідного вуглеводню та суфікса -аль.

шукати в таблиці алканів.

збігається з назвотвором спиртів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест