Оксигеновмісні органічні речовини

Додано: 21 січня
Предмет: Хімія, 10 клас
18 запитань
Запитання 1

З переліку оберіть формули багатоатомних спиртів

варіанти відповідей

пропанол

 метанол


етан-1,2-діол

 етанол

пропан-1,2,3-тріол

Запитання 2Якісна реакція на багатоатомні спирти

варіанти відповідей

 утворення блакитного осаду з купрум(ІІ) гідроксидом

 утворення яскраво-синього розчину з купрум(ІІ) оксидом

 утворення синього осаду з купрум(ІІ) гідроксидом


 утворення яскраво-синього розчину з купрум(ІІ) гідроксидом

Запитання 3

Виберіть два правильних твердження:

варіанти відповідей

 Гліцерол краще розчиняється у воді, ніж відповідний одноатомний спирт

 Гліцерол - солодкий на смак, розчинний у воді, гігроскопічний, є в'язкою рідиною

 Масова частка Карбона в гліцеролі складає 20%


Етанол та етиленгліколь можуть реагувати із натрій гідроксидом

Запитання 4

Загальна формула насичених одноатомних спиртів:

варіанти відповідей

Сп(Н2О)m; 

СН3СООН;

R1CООR2;  

СпН2п +1ОН.  

Запитання 5

Вкажіть, що таке естерифікація:

варіанти відповідей

Бродіння глюкози

.Взаємодія кислот і спиртів

Окиснення альдегідів

Руйнування структури білка

Запитання 6

Проаналізуйте твердження, вкажіть правильні: 

 I.      Етанол добувають спиртовим бродінням глюкози.

 II.     Етанол добувають із жирів.

III.     Етанол добувають гідратацією етену

варіанти відповідей

. І і ІІ  

. І і ІІІ

. ІІ і ІІІ

 всі правильні

Запитання 7

Назвіть ізомери пентанолу

варіанти відповідей


 А. Пентан - 1 - ол

. 2 - метилбутан - 1 - ол

3 - метилпентан - 1 - ол

Запитання 8

Укажіть гомологи метаналю

варіанти відповідей

СН3СООН

  

  С2Н5СОН

  СН3СОН

 

 СН3ОН

Запитання 9

Укажіть назву кислоти до якої окиснюється метаналь

варіанти відповідей


Мурашина

 Масляна


Оцтова

Валеріанова

Запитання 10

Укажіть реагент, що є відновником альдегідів

варіанти відповідей

 Н2

 H2SO4

 Аg2O

 CuO

Запитання 11

Укажіть якісну реакцію на алдегіди

варіанти відповідей

 Срібного дзеркала

 Знебарвлення розчину перманганат калію

 Знебарвлення бромноі води


Червоний осад за нагрівання з купрум(ІІ)гідроксидом

Запитання 12

Вкажіть загальну формулу насичених одноосновних карбонових кислот:

варіанти відповідей

СnН2n-1СООН

 СnН2nСОН

 СnН2n+2СООН


СnН2n+1СООН

Запитання 13

Укажіть спосіб добування етанової кислоти.

варіанти відповідей


гідрування етину

 окиснення альдегідів

 дегідратація спиртів

 гідрування етену

Запитання 14

Складіть рівняння реакції взаємодії етанової кислоти з кальцієм. Вкажіть суму всіх коефіцієнтів в цьому рівнянні:


варіанти відповідей

4

6

5

3

Запитання 15

З чим взаємодіють карбонові кислоти


варіанти відповідей

  з металами

 зі спиртами

 з кислотами

 з вуглеводнями

 з основами

Запитання 16

Укажіть послідовність реагентів у схемі перетворень:

С2Н2 → С2Н6 → С2Н5Cl → С2Н5ОН → СН3СОН → СН3СООН

Та написати хімічні реакції

варіанти відповідей

CH4 , Cl2 , H2O, CuO, Cu(OH)2

 H2 , Cl2 , H2O, CuO, NaOH


 H2 , Cl2 , NaOH, CuO, Cu(OH)2

 H2 , HCl , Na2O, CuO, Cu(OH)2

Запитання 17

У залозах бджіл, у кропиві, сосновій хвої міститься:

варіанти відповідей

 оцтова кислота

  мурашина кислота

масляна кислота

 валеріанова кислота

Запитання 18

При взаємодії натрію масою 80 г , в якому 5 % домішок, з оцтовою кислотою виділилось водню :

варіанти відповідей

 72,94 л

 74,96 л

 73,92 л

 37

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест