Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Альдегіди

Додано: 27 січня
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 338 разів
12 запитань
Запитання 1

Альдегідна група -- це:

варіанти відповідей

− ОН

− СНО

− СООН

С = О

Запитання 2

Під час відновлення альдегідів утворюються

варіанти відповідей

карбонові кислоти

спирти

етери

естери

Запитання 3

З якими з наведених речовин реагує метаналь

варіанти відповідей

кальцій, амоніачний розчин аргентум(ІІ) оксиду, вода, кисень

хлороводень, водень, кисень, хлор

луг, хлор, метан, хлороводень

амоніачний розчин аргентум(ІІ) оксиду, водень, фенол, хлор

Запитання 4

Під час окиснення етаналю утворюється

варіанти відповідей

етанова кислота

етан

метанова кислота

етанол

Запитання 5

Водний розчин метаналю з масовою часткою 40 00 називають

варіанти відповідей

етер

естер

метилметаноат

формалін

Запитання 6

фізичні властивості метаналю

варіанти відповідей

рідина, добре розчинна у воді, з характерним запахом

газ, добре розчинний у воді, з різким запахом, отруйний

тверда речовина,розчинна у воді, без запаху

рідина, погано розчинна у воді, без запаху

Запитання 7

Вказати ізомери

варіанти відповідей

пентаналь, 2,2-диметилпропаналь,пентан- 2-он

пентаналь, 2-метилпропаналь,бутан- 2-он

бутаналь, 2-метилпропаналь, пропанон

пропаналь,2,2-диметилпропаналь, пропанон

Запитання 8

Із яких речовин можна добути етаналь

варіанти відповідей

етанол, етен

етанол, етин

етанова кислота, етан

метанол, метан

Запитання 9

Загальні формули альдегідів

варіанти відповідей

СnH2n+2O

СnH2nO

СnH2n+1O

СnH2n+1CHO

Запитання 10

Установіть відповідність між молекулярними формулами речовин та їх тривіальними назвами: 1)СН3СНО; 2)НСНО; 3)С3Н7СНО; 4)С4Н9СНО.

а)формальдегід; б)пропіоновий альдегід; в)валеріановий альдегід; г) масляний альдегід; д)ацетальдегід.

варіанти відповідей

1б; 2в; 3а; 4г.

1б; 2а; 3в; 4г.

1д; 2а; 3г; 4в.

1д; 2в; 3г; 4а.

Запитання 11

Для одержання альдегідів із спиртів використовують

варіанти відповідей

Na

P2O5

CuO

HgSO4

Запитання 12

маса розчину оцтової кислоти , яку можна одержати окисненням оцтового альдегіду масою 500 г, якщо масова частка кислоти в розчині становить 800/0 , дорівнює:

варіанти відповідей

545,28 г

852 г

681,6 г

958,5 г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест