Спирти. Феноли

Додано: 30 січня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
9 запитань
Запитання 1

Загальна формула насичених одноатомних спиртів

варіанти відповідей

CnН2n+1

CnН2nCНO

CnН2nO

CnН2nO2

Запитання 2

Характеристична група спиртів

варіанти відповідей

-СООН

-СНО

- ОН

- О-

Запитання 3

Полярність спиртів зумовлена

варіанти відповідей

електронегативністю атому Гідрогену 

електронегативністю атому Оксигена

наявністю вуглеводневого радикала

Запитання 4

Алканоли мають більш високу температуру кипіння, ніж вуглеводні, внаслідок

варіанти відповідей

наявністі рухомого атому Гідрогену

збільшення молекулярної маси

утворення водневих зв'язків

Запитання 5

У ряду сполук С2Н5ОН , С3Н5(ОН)3, С6Н5ОН - кислотні властивості

варіанти відповідей

зменшуються

посилюються

не змінюються

Запитання 6

Якісна реакція на гліцерол

варіанти відповідей

взаємодія з бромною водою

окиснення купрум (II) оксидом

взаємодія з купрум (II) гідроксидом

Запитання 7

Якісна реакція на фенол

варіанти відповідей

взаємодія з феррум (III) хлоридом

взаємодія з лугом

взаємодія з купрум (II) гідроксидом

Запитання 8

Якісна реакція на алкоголі ( етанол)

варіанти відповідей

взаємодія з бромною водою

взаємодія з купрум (II) гідроксидом

окиснення купрум (II) оксидом

Запитання 9

Характерні хімічні реакції спиртів (алканолів)

варіанти відповідей

приєднання

заміщення

окиснення

дегідратаціі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест