Аміни

Додано: 13 квітня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 55 разів
23 запитання
Запитання 1

Аміни - похідні амоніаку, в молекулах яких:

варіанти відповідей

замість одного чи кількох атомів Гідрогену містяться вуглеводневі залишки;

замість одного чи кількох атомів Нітрогену містяться вуглеводневі залишки;

замість одного чи кількох атомів Оксигену містяться вуглеводневі залишки;

замість одного чи кількох атомів Сульфуру містяться вуглеводневі залишки;

Запитання 2

Вказати назву аміна CH3-NH2:

варіанти відповідей

етиламін;

пропіламін;

метиламін;

бутиламін;

Запитання 3

Вказати формулу аніліна:

варіанти відповідей

C6H5NH2;

C2H5OH;

C6H12;

C6H14;

Запитання 4

Анілін відносять до:

варіанти відповідей

насичених амінів;

ароматичних амінів;

спиртів;

ненасичених амінів;

Запитання 5

За хімічними властивостями анілін:

варіанти відповідей

слабка основа;

слабка кислота;

сильна основа;

сильна кислота;

Запитання 6

Анілін використовують у виробництві:

варіанти відповідей

барвників, спиртів, полімерів;

барвників, лікарських засобів, фенолів;

барвників, вуглеводнів, полімерів;

барвників, лікарських засобів, полімерів;

Запитання 7

Анілін взаємодії з бромною водою. Вказати продукт реакції:

варіанти відповідей

білий осад 2,4,-трибромаліні

білий, іноді жовтуватий осад 2,4,6-трибромалінін;

жовтуватий осад 2,6-трибромаліні

білий, іноді жовтуватий осад 4,6-трибромаліні

Запитання 8

Аміни використовують у виробництві:

варіанти відповідей

полімерів, синтетичних волокон, барвників, лікарських препаратів;

спиртів, синтетичних волокон, барвників, лікарських препаратів;

фенолів, синтетичних волокон, барвників, лікарських препаратів;

вуглеводнів, синтетичних волокон, барвників, лікарських препаратів;

Запитання 9

За хімічними властивостями аміни:

варіанти відповідей

органічні кислоти;

амфотерні сполуки;

нейтральні сполуки;

органічні основи;

Запитання 10

Який з указаних амінів є вторинним

варіанти відповідей

C6H5 - NH2

(C6H5)3N

6Н5)2 NH

(CH3)3N

Запитання 11

Укажіть речовину, яка не взаємодіє з водою

варіанти відповідей

анілін

амоніак

метиламін

етиламін

Запитання 12

Анілін на відміну від бензену реагує

варіанти відповідей

з етанолом

з бромною водою

з натрієм

з хлором

Запитання 13

Укажіть формулу сполуки, що виявляє основні властивосі

варіанти відповідей

СН3СООН

С6Н5NH2

C2H5OH

CH3CHO

Запитання 14

Укажіть групу, в якій речовини розміщені в послідовності послаблення основних властивостей

варіанти відповідей

CH3NH2, NH3, C6H5NH2

C3H7NH2, C6H5NH2, NH3

NH3, C6H5NH2, CH3NH2

C6H5NH2, CH3NH2, NH3

Запитання 15

Укажіть продукти згоряння аніліну

варіанти відповідей

карбон (IV) оксид, азот, вода

карбон (IV) оксид, нітроген(IV) оксид, вода

вода, нітрогенмонооксид, карбон (IV)оксид

карбон(IV) оксид, вода, амоніак

Запитання 16

В якому випадку найповніше й правильно охарактеризовані фізичні властивості аніліну? 


варіанти відповідей

Безбарвна рідина, добре розчинна у воді, отруйна.

Рідина світло-коричневого кольору, отруйна.

Безбарвна, масляниста на дотик рідина, мало розчинна у воді, отруйна.

Біла кристалічна речовина, мало розчинна у воді, отруйна.

Запитання 17

Ароматичні аміни в порівняні з амоніаком:


варіанти відповідей

Більш слабкі основи, оскільки електронна густина на атомі Нітрогену більше, ніж в молекулі аміаку.

Більш слабкі основи, оскільки електронна густина на атомі Нітрогену менша, ніж в молекулі аміаку.

Більш сильні основи, оскільки електрона густина на атомі Нітрогену більше, ніж в молекулі аміаку.

Більш сильні основи, оскільки електрона густина на атомі Нітрогену менше, ніж в молекулі аміаку. 

Запитання 18

 Анілін – це представник:


варіанти відповідей

Аліфатичних амінів;.

Ароматичних амінів;Вуглеводів;.Амінокислот.


Запитання 19

Укажіть газуватий( за звичайних умов) амін

варіанти відповідей

метанамін

бутанамін

пентанамін

феніламін

Запитання 20

Укажіть про який амін йдеться.

Безбарвна рідина, малорозчинна у воді, на повітрі темніє і стає коричневою. Її пари отруйні.

варіанти відповідей

метанамін

етанамін

пропанамін

феніламін

Запитання 21

Визначте речовини, з якими буде взаємодіяти матанамін у розчині:а) бромна вода; б) хлоридна кислота; в) вода; г) калій гідроксид; д) алюміній

варіанти відповідей

б,в

в,г

г,д

а,б

Запитання 22

Вкажіть прізвище вченого, який розробив синтетичний метод добування аніліну з нітробензену:

варіанти відповідей

Бутлеров

Зінін

Коновалов

Дюма

Запитання 23

Вкажіть формулу пропан-1-аміну:

варіанти відповідей

СH3-NH2

СH3-NH-CH3

СH3-CH2-NH2

СH3-CH2-CH2-NH2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест