Амінокислоти. Білки

Додано: 13 квітня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 343 рази
22 запитання
Запитання 1

Амінокислоти - похідні вуглеводнів, у молекулах яких містяться функціональні групи:

варіанти відповідей

-NH2, -COOH;

-NH2, -COH;

-OH, -COOH;

-OH, -COH;

Запитання 2

Вказати назву амінокислоти H2N-CH2-CH2-CH2-COOH:

варіанти відповідей

4-амінобутанова кислота;

2-амінобутанова кислота;

3-амінобутанова кислота;

4-амінопентанова кислота;

Запитання 3

Амінокислоти є:

варіанти відповідей

основними сполуками;

амфотерними сполуками;

нейтральними сполуками;

кислотними сполуками;

Запитання 4

Обчисліть масову частку Карбону в аміноетановій кислоті.

варіанти відповідей

3,2%;

0,32%;

32%;

0,032%;

Запитання 5

Назвати рівні структурної організації білків:

варіанти відповідей

первинна, вторинна, третинна;

первинна, вторинна, третинна, четвертинна;

первинна, третинна, четвертинна;

вторинна, третинна, четвертинна;

Запитання 6

Денатурація - це:

варіанти відповідей

явище, зумовлене руйнуванням просторової структури білка;

явище, зумовлене руйнуванням просторової структури спирту;

явище, зумовлене руйнуванням просторової структури фенолу;

явище, зумовлене руйнуванням просторової структури вуглеводня;

Запитання 7

Під час взаємодії білків з концентрованою нітратною кислотою з'являється жовте забарвлення. Ця реакція має назву:

варіанти відповідей

ксантопротеїнова;

цистеїнова;

біуретова;

оксалатова;

Запитання 8

Наявність яких функціональних груп обумовлює амфотерні властивості амінокислот:

варіанти відповідей

аміногрупи та гідроксильної групи;

карбоксильної та тіогруп;

карбоксильної групи та аміногрупи;

гідроксильної та карбоксильної груп;

Запитання 9

Первинна структура білка - це

варіанти відповідей

просторова конфігурація, якої набуває поліпептидний ланцюг;

послідовність чергування карбоксильних груп;

послідовність чергування аміногруп;

послідовність сполучення залишків амінокислот у молекулі білка;

Запитання 10

Яка кількість пептидних зв`язків є в молекулі трипептиду, утвореного аміноетановою кислотою:

варіанти відповідей

1;

2;

3;

4;

Запитання 11

Яку реакцію середовища матиме розчин амінокислоти, якщо до її складу входять дві аміногрупи та одна карбоксильна група?

варіанти відповідей

нейтральне середовище;

лужне середовище;

кмсле середовище;

Запитання 12

Укажіть чинники, що можуть викликати денатурацію білка

варіанти відповідей

висока температура

вода

розчин солі

кислота

амінокислоти

Запитання 13

До складу молекули білка входять залишки

варіанти відповідей

20 α-амінокслот

8 α-амінокслот

20 β-амінокислот

8 β-амінокислот

Запитання 14

залишки амінокислот у білках сполучені звязками

варіанти відповідей

йонними

пептидними

водневими

ковалентними полярними

Запитання 15

оберіть хімічну властивість характерну для білків

варіанти відповідей

реакція гідрування

реакція гідратації

реакція гідролізу

реакція дегідрування

Запитання 16

Укажіть формули сполук, що належать до класу амінокислот

варіанти відповідей

NH2- CH2 -COOH

CH3 -CHNH2 -COOH

CH3 -CO -NH2

CH3 - NH -CH3

Запитання 17

Укажіть ознаки, що характеризують білок:

варіанти відповідей

1. велика молекулярна маса

2. утворені нуклеїновими кислотами

3. утворюються з амінокислот

4. належать до спиртів

5. при високій температурі - денатурують

6. невелика молекулярна маса

Запитання 18

Оберіть білок, який відповідає за транспортування кисню в організмі людини

варіанти відповідей

колаген

 міозин

 гемоглобін

міоглобін

Запитання 19

Які сполуки утворюються при гідролізі білків?

варіанти відповідей

β-амінокислоти

аміни

α-амінокислоти

карбонові кислоти

Запитання 20

Характерна ознака кольорової реакції білка з Cu (ОН)2

 (NaOH і CuSО4):

варіанти відповідей
Запитання 21

Позначте назву сполуки за систематичною номенклатурою:

     220558_1586788096.jpg

варіанти відповідей

3,3,3 – триметил – 2 – амінопропанова кислота

2 – амінопентанова кислота

2 – аміно – 3 – метилбутанова кислота

3,3 – диметил – 2 – амінобутанова кислота  

Запитання 22

Використання спирту як дезинфікуючого засобу базується на тому, що спирт

варіанти відповідей

Має різкий запах, що відлякує мікрорганізми

Викликає денатурацію білків мікрорганізмів

Лекго запалюється і спалює білки

Призводить до синтезу білків мікроорганізмів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест