Амінокислоти. Білки.

Додано: 12 вересня 2023
Предмет: Хімія, 10 клас
Копія з тесту: Амінокислоти. Білки.
Тест виконано: 1090 разів
26 запитань
Запитання 1

Органічні сполуки, до складу яких входить аміногрупа NH2

варіанти відповідей

Аміни

Алкіни

Вуглеводи

Амінокислоти

Запитання 2

Чинники, які можуть викликати денатурацію білків

варіанти відповідей

дія кислот

дія етилового спирту

дія випромінювання

дія високих температур

дія розчину кухонної солі

Запитання 3

Зв'язок між амінокислотами в молекулах білків називається

варіанти відповідей

водневий

ковалентний

пептидний

йонним

Запитання 4

Білки - це полімери, мономерами яких є вуглеводи

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 5

Білки складаються з:

варіанти відповідей

амінокислот

амінів

вуглеводнів

Запитання 6

Денатурація - це:

варіанти відповідей

руйнування

кумуляція

розщеплення білка

Запитання 7

Вкажіть назви реакцій, які є кольоровими на білки:

варіанти відповідей

біуретова

ксантопротеїнова

"срібногго дзеркала"

гідроліз

Запитання 8

До нітрогеновмісних сполук належать:

варіанти відповідей

 жири

спирти

естери

вуглеводи

аміни 

 білки

Запитання 9

Позначте речовину, яка належить до білків

варіанти відповідей

крохмаль

вітамін С

гемоглобін

гліцерол

Запитання 10

Що відбувається з білком при дії концентрованих кислот?

варіанти відповідей

гідроліз

 денатурація

пептизація

якісна реакція

Запитання 11

 Розташуйте у порядку спрощення (від найскладнішого до найпростішого) рівні структурної організації білків.

А) це певна просторова форма, якої набуває поліпептидний ланцюг (може бути ниткоподібною або спіралеподібною);

Б) поєднання у просторі кількох білкових макромолекул (білкові комплекси);

В) послідовність чергування залишків α-амінокислот у поліпептидному ланцюзі;

Г) дана структура формується внаслідок згортання або закручення спіралі поліпептидного ланцюга в клубок.

варіанти відповідей

Г-Б-В-А

В-А-Г-Б

А-Г-В-Б

Б-Г-А-В

Запитання 12

Укажіть характерну ознаку лужного розчину білка з купрум (ІІ) сульфатом

 

варіанти відповідей

поява оранжевого забарвлення

утворення осаду червоного кольору

поява фіолетового забарвлення

утворення осаду блакитного кольору

Запитання 13

Амінокислоти та білки містять такі елементи

варіанти відповідей

C, H

C, H, O, N

C, H, O

C, O, N

Запитання 14

Амінокислоти проявляють властивасті

варіанти відповідей

Амфотерні

Кислотні

Основні

Запитання 15

Формула аміноетанової кислоти:

варіанти відповідей

CH3OH

NH2CH2COOH

NH2CH2CH3

CH3COOH

Запитання 16

Позначте тип амінокислот, що входять до складу білків

варіанти відповідей

α - амінокислоти

β - амінокислоти

γ - амінокислоти

δ - амінокислоти

Запитання 17

З наведеного переліку виберіть правильні твердження.

Визначте 2 правильні відповіді.

варіанти відповідей

білки — це природні полімери

всі білки розчинні у воді

при гідролізі білка руйнується вторинна структура

при гідролізі білка руйнується первинна структура

для білків характерна реакція гідратації

Запитання 18

У реакцію поліконденсації вступило 4 амінокислоти. При цьому вийшов:

варіанти відповідей

гептапептид

тетрапептид

октапептід

трипептид

дипептид

Запитання 19

Амфотерність амінокислот пояснюється наявністю в їх будові:

варіанти відповідей

Гідроксильної і карбонільної груп

Двох аміногруп;

Гідрофільної і гідрофобної групи;

Двох карбоксильних груп;

Кислотної і основної групи

Запитання 20

Які амінокислоти називаються замінними:

варіанти відповідей

Їх не можна замінити тими, які надходять з їжею;

Які можуть синтезуватися в печінці

Надходять тільки з продуктами харчування;

Які не руйнуються в печінці.

Які не виводяться;

Запитання 21

Пептидний зв'язок утворюється між:

варіанти відповідей

Карбоксильною групою однієї амінокислоти і радикалом іншої.

Карбоксильними групами сусідніх амінокислот;

Аміногрупой однієї амінокислоти і карбоксильною групою іншої

Аміногрупой однієї амінокислоти і радикалом іншої;

Аміногрупами сусідніх амінокислот;

Запитання 22

11. Кольорова реакція білка з концентрованою нітратною кислотою доводить, що…

варіанти відповідей

а) у структурі білка є бензенові кільця

б) білок – поліпептид

в) у структурі білка є водневі зв’язки

г) білок містить залишки амінокислот


Запитання 23

12. Хімічні зв’язки,що характерні для третинної структури білкової молекули

варіанти відповідей

а) водневий

б) пептидний

в) сульфідні містки

г) міжмолекулярний

Запитання 24

Білки, що мають форму клубка, називають:


варіанти відповідей

фібрилярними; 


складними;  

простими; 

глобулярними. 

Запитання 25

Прикладами денатураціі білків є:

варіанти відповідей

Скисання молока

Приготування шашликів

Дезінфекція шкіри етиловим спиртом під час ін‘єкцій

Усе вище перераховане

Запитання 26

Білкову природу мають:

варіанти відповідей

Волосся

Сльози

Ферменти

Нігті

Гемоглобін

Піт

Гормони

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест