Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів

Додано: 12 вересня 2023
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 307 разів
17 запитань
Запитання 1

Органічна хімія - це хімія сполук...

варіанти відповідей

Кальцію

Сульфуру

Карбону

Силіцію

Запитання 2

Органічні речовини, що складаються з атомів Карбону та Гідрогену

варіанти відповідей

Вуглеводи

Вуглеводні

Спирти

Жири

Запитання 3

Найпростіший представник гомологічного ряду насичених вуглеводнів

(алканів), до складу молекули якого входять один атом Карбону й чотири

атоми Гідрогену

варіанти відповідей

Метан

метил

етан

бутин

Запитання 4

Насичені вуглеводні

варіанти відповідей

Алкани

Алкени

Алкіни

Запитання 5

Ненасичені вуглеводні

варіанти відповідей

Алкани

Алкени

Алкіни

Запитання 6

Одинарні зв'язки характерні для

варіанти відповідей

Алканів

Алкенів

Алкінів

Запитання 7

Подвійний зв'язок характерний для

варіанти відповідей

Алканів

Алкенів

Алкінів

Запитання 8

Потрійний зв'язок характерний для

варіанти відповідей

Алканів

Алкенів

Алкінів

Запитання 9

Загальна формула СnH2n + 2

варіанти відповідей

Алкани

Алкени

Алкіни

Запитання 10

Загальна формула СnH2n

варіанти відповідей

Алкани

Алкени

Алкіни

Запитання 11

Загальна формула СnH2n-2

варіанти відповідей

Алкани

Алкени

Алкіни

Запитання 12

Ряд речовин, у якому кожний наступний член відрізняється від попереднього на групу атомів СН2, яку називають гомологічна різниця - це

варіанти відповідей

Ізомерний ряд

Вуглеводні

Гомогенний ряд

Гомологічний ряд

Запитання 13

Групу атомів –CH2– називають

варіанти відповідей

Гомологічна різнийя

Гомологічний доданок

Гомологічна частка

Гомологічний многжник

Запитання 14

Реакції заміщення характерні для

варіанти відповідей

Алканів

Алкенів

Алкінів

Запитання 15

Реакції приєднання характерні для

варіанти відповідей

Алканів

Алкенів

Алкінів

Запитання 16

Реакції горіння характерні для

варіанти відповідей

Алканів

Алкенів

Алкінів

Запитання 17

Установіть відповідність між формулами та назвами речовин.

А С2Н2 1 етен

Б С2Н6 2 пропан

В С2Н4 3 етин

Г С3Н8 4 етан

5 бутан

варіанти відповідей

А - 5, Б - 4, В - 1, Г - 2

А - 3, Б - 5, В - 1, Г - 4

А - 3, Б - 4, В - 1, Г - 2

А - 1, Б - 2, В - 3, Г - 4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест