Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Нітрогеновмісні органічні сполуки (амінокислоти, білки, нуклеїнові кислоти) (ІІ - варіант)

Додано: 1 травня 2019
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 387 разів
12 запитань
Запитання 1

Карбоксильна група - це ...

варіанти відповідей

функціональна група -NH2, залишок аміаку.

функціональна група -(COOH)2, що входить до складу карбонових кислот і визначає їхні кислотні властивості.

функціональна група -OH, що входить до складу карбонових кислот.

функціональна група -COOH, що входить до складу карбонових кислот і визначає їхні кислотні властивості.

Запитання 2

Вкажіть моносахарид, який входить до складу ДНК?

варіанти відповідей

фруктоза

рибоза

глюкоза

дезоксирибоза

Запитання 3

Укажіть, до якого класу сполук належать білки.

варіанти відповідей

Оксиди

Метали

Полімери

Вуглеводні

Запитання 4

Назвіть реагент для кислотного гідролізу білка

варіанти відповідей

Сульфатна кислота

Нітратна кислота

Купрум(ІІ) гідроксид

Спиртовий розчин йоду

Запитання 5

Виберіть усі правильні твердження щодо реакції утворення поліпептидів:

варіанти відповідей

Є реакцією обміну

Належить до реакцій поліконденсації

Лежить в основі утворення білкових молекул

Реагентами цієї реакції є амінокислоти 

Запитання 6

Органічні сполуки, які одночасно містять у своєму складі аміно- (- NH2) та карбоксильну (- СООН) групи це....

варіанти відповідей

спирти

амінокислоти

вуглеводи

білки

Запитання 7

Функції білків в організмах:

варіанти відповідей

структурна

провідникова

каталітична

транспортна

Запитання 8

Мономерна ланка нуклеїнових кислот:

варіанти відповідей

нуклеотид

глюкоза

амінокислота

нуклеозид

Запитання 9

Яка структура білків називається четвертинною?

варіанти відповідей

повна просторова будова цілої білкової молекули

структура, яка виникає в результаті взаємодії кількох білкових молекул

пептидна або амінокислотна послідовність

Запитання 10

Функціональні групи амінокислот:

варіанти відповідей

-NH2

-COOH

-OH

-CHO

Запитання 11

Завдяки яким зв'язкам реалізована первинна структура білка?

варіанти відповідей

водневим

дисульфідним

пептидним

йонним

Запитання 12

Глобула - це просторова структура білка:

варіанти відповідей

первинна

вторинна

третинна

четвертинна

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест