9 клас. Атомна фізика та фізика ядра

Додано: 8 січня
Предмет: Фізика, 9 клас
16 запитань
Запитання 1

Вкажіть, що таке радіоактивність:

варіанти відповідей

перетворення одних речовин на інші;

розпад молекул на йони;

спонтанне перетворення ядер атомів одних хімічних елементів на ядра інших хімічних елементів;

розпад атомних ядер на нуклони.

Запитання 2

Вкажіть, що таке α-частинка:


варіанти відповідей

електрон;

нейтрон;

ядро атома Гідрогену;

ядро атома Гелію.

Запитання 3

Вкажіть, що таке період піврозпаду:

варіанти відповідей

час, за який розпадається половина радіоактивного атома;

інтервал часу, протягом якого розпадаються всі радіоактивні атоми;

час, за який розпадається половина початкової кількості

радіоактивних атомів;

час, за який розпадається чверть початкової кількості радіоактивних атомів

Запитання 4

Вкажіть, що називають активністю радіонукліда:

варіанти відповідей

період піврозпаду;

час повного розпаду:

кількість розпадів радіоактивних ядер за довільну одиницю часу;

кількість розпадів радіоактивних ядер за одну секунду

Запитання 5

Вкажіть величину, яка характеризує вплив будь-якого виду випромінювання на речовину:

варіанти відповідей

активність радіонукліда;

поглинута доза випромінювання;

період піврозпаду;

енергія зв’язку атомного ядра

Запитання 6

Поясніть, чому ядро є стабільним, якщ о протони в ядрі відштовхуються:

варіанти відповідей

сили відштовхування надто малі;

гравітаційні сили компенсуають снли відштовхування;

протони утримуються електронами;

усі частинки в ядрі утримуються ядерними силами, які переважають кулонівські сили відштовхування між протонами

Запитання 7

Вкажіть, що називають ядерними реакціями:

варіанти відповідей

розпад молекул на йони;

взаємні перетворення атомних ядер і елементарних частинок;

йонізацію молекул речовини;

рекомбінацію атомів.

Запитання 8

Вкажіть частинки які спричиняють ланцюгову реакцію поділу ядер Урану:

варіанти відповідей

α -частинки;

β-частинки

нейтрони:

протони

Запитання 9

В кажіть частинку, яка позначається 0-1e :


варіанти відповідей

електрон;

протон;

позитрон;

нейтрино

Запитання 10

Вкажіть одиницю поглинутої дози випромінювання.

варіанти відповідей

відсоток;

грей;

беккерель;

кюрі

Запитання 11

Вкажіть, як змінюються в результаті α-розпаду порядковий номер Z елемента та його масове число А:

варіанти відповідей

Z зменшується на 4, А зменшується на 2;

Z зменшується на 2, А зменшується на 4;

Z зменшується на 2, А зменшується на 2;

Z зменшується на 4, А зменшується на 4

Запитання 12

Визначте активність радіонукліда, якщо за 1 с відбулося 4 розпади атомних ядер:

варіанти відповідей

4 Кі;

4 Бк

4 Гр

4 Дж

Запитання 13

Використовуючи Періодичну систему хімічних елементів, визначте елемент, що утворюється в результаті β-розпаду Торію-232

варіанти відповідей

а

б

в

г

Запитання 14

Виберіть рівняння, яке описує ядерну реакцію, що відбувається при опроміненні алюмінієвої мішені протонами з утворенням α-частинок

варіанти відповідей

а

б

в

г

Запитання 15

Визначте, яка частина від початкової кількості радіоактивних атомів розпадеться з час, що дорівнює двом переіодам напіврозпаду

варіанти відповідей

0,1

0,25

0,5

0,75

всі атоми розпадуться

Запитання 16

У результаті серії послідовних радіоактивних розпадів атом Урану-238 перетворився на стабільний атом Плюмбуму-206. Визначте кількість α-розпадів і β-розпадів:


варіанти відповідей

6 і 2

8 і 4.

8 і 6

6 і 4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест