25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

Будова атома

Додано: 11 жовтня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
18 запитань
Запитання 1

До складу атомного ядра входять :

варіанти відповідей

протони і електрони

електрони і нейтрони

протони і нейтрони

протони

Запитання 2

Нуклонне число А відповідає :

варіанти відповідей

числу протонів

заряду ядра атома

сумою протонного та нейтронного чисел

приблизно відносній атомній масі елементу

Запитання 3

Як називають сучасну модель будови атома:

варіанти відповідей

Пиріг Томсона

Планетарна

Орбітальна

періодична

Запитання 4

Як називають ізотоп Гідрогену, який має два нейтрони?

варіанти відповідей

Протій

Дейтерій

Тритій

Гідроген

Запитання 5

Які нуклонні числа мають ізотопи Хлору?

варіанти відповідей

36Сl

37Cl

35Cl

35,5Cl

Запитання 6

Нуклонне число А позначається:

варіанти відповідей

верхнім правим індексом біля знаку хімічного елементу.

верхнім лівим індексом біля знаку хімічного елементу.

нижнім правим індексом біля знаку хімічного елементу.

нижнім лівим індексом біля знаку хімічного елементу.

Запитання 7

На s- орбіталі може бути:

варіанти відповідей

тільки один електрон

один або два електрони

тільки два електрони

шість електронів

Запитання 8

На завершеному першому енегретичному рівні може бути:

варіанти відповідей

Один s- електрон

Два s- електрони, які рухаються по гантелеподібній орбіталі

Два s- електрони, які рухаються по сферичній орбіталі

два р-електрони

Запитання 9

Яка найбільа кількість електронів можуть рухатися по р-орбіталям?

варіанти відповідей

2

3

6

5

Запитання 10

Чому відповідає кількість енергетичних рівнів?

варіанти відповідей

порядковому номеру елемента

Номеру групи

Номеру періоду

числу електронів

Запитання 11

Які пари елементів не відповідають за розміщенням в Періодичній таблиці менделєєвському формулюванню Періодичного закону - за збільшенням відносних атомних мас?

варіанти відповідей

S →Сl

Ar → K

Co → Ni

Te →I

Запитання 12

p-орбіталі мають форму :

варіанти відповідей

сфери

об'ємної вісімки

гантелеподібну

квітки

Запитання 13

На другому завершеному енергетичному рівні розміщені:

варіанти відповідей

2 s -електрони і 6 p- електронів

всього 8 електронів

два s -електрони

6 p- електронів

Запитання 14

Найближчий до ядра енергетичний рівень називається:

варіанти відповідей

зовнішнім

внутрішнім

початковим

заключним

Запитання 15

Найбільш віддалений від ядра енергетичний рівень називається :

варіанти відповідей

внутрішнім

зовнішнім

першим

останнім

Запитання 16

Радіус атома для елементів головної підгрупи ІІ групи найбільший для:

варіанти відповідей

Ве

Мg

Ra

Zn

Запитання 17

Виходячи із твердження, що із ростом заряду ядра в групах радіус атома збільшується, а в межах одного періоду зменшується, знайдіть в яких рядках правильно розміщені елементи з урахуванням зменшення їх радіусів атома.

варіанти відповідей

Fr →Cs →Rb→K→Na→Li

Li →Na→K→Rb→Cs →Fr

F→O→Be→Be→Be→Be→Li

Li→Be→Be→Be→Be→O→F

Запитання 18

Якої орбіталі не існує?

варіанти відповідей

s

d

n

p

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест