Декартові координати в просторі

Додано: 7 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 3266 разів
14 запитань
Запитання 1

Яка точка належить осі аплікат прямокутної системи координат

варіанти відповідей

(0; -9; 0)

(-9;0;0)

(-9;9; 0)

(0;0; -9)

(-9;0; -9)

Запитання 2

Яка точка лежить у площині yOz прямокутної системи координат

варіанти відповідей

(11; 0; 0)

(11; -4; 0)

(0; -4; 11)

(11; 0; -4)

(0; 0; -4)

Запитання 3

Знайти відстань від точки Т(-4; 12; -1) до площини xOy

варіанти відповідей

4

1

12

8

4√10

Запитання 4

Знайти відстань від точки К (-1; 4; -3) до осі абсцис.

варіанти відповідей

1

√10

√17

5

7

Запитання 5

Знайти відстань між точками А(-4; 2; -1) і В(2; 2; -9)

варіанти відповідей

10

8

2√26

2√34

4√6

Запитання 6

Знайти значення z, якщо А( -1;3;1), В(0;1;z), С(0;1; -2) та виконується умова АВ=АС.

варіанти відповідей

2

4

-2

-4; -2

4, -2

Запитання 7

Знайти координати середини відрізка МК, якщо М(-10; 0; 3),

К(2; -7; -9)

варіанти відповідей

(-6; -3,5; -6)

(-4; -3,5; -3)

(6; 3,5; 3)

(4; 3,5; 3)

(-20; -0; -27)

Запитання 8

Точка С є серединою відрізка АВ. Знайти координати точки А, якщо В(-5; 2; 7), С( 1, -1, 3)

варіанти відповідей

(-2, 1, 2)

(7; -4; -1)

(-3; -1,5, -2)

(-7; 4; 1)

(3; 1,5, 2)

Запитання 9

На осі аплікат знайти точку, рівновіддалену від точок

Р(4, -3, 5) та Т( 2; 1; 3)

варіанти відповідей

(0; 0; 9)

(0; 0; -9)

(0; 9; 0)

(9; 0; 0)

(0; 0; 4)

Запитання 10

Точки А(-8, 0, 2), В(0;4;-2) і С(0; -16; -4) є вершинами трикутника . АМ - медіана цього трикутника. Знайти довжину АМ

варіанти відповідей

15

25

5√5

√101

√167

Запитання 11

Знайти координати точки Н1

варіанти відповідей

(4;4; 6)

(4;0; 6)

(4;4; 0)

(0;4; 6)

(0;0; 6)

Запитання 12

Серед точок виберіть ті, які не належать ні осям, ні площинам

А(0,2,1), В(3,0,1), С(0,5,0), К(8,1,6), М(-4,0,0), Р(-2,6,-1)

варіанти відповідей

А, В, М

С, М, Р

С, М

К, Р

В, К, Р

Запитання 13

Відстань між точками А (-3; 5; -4) і В (х; -3; 2) дорівнює 5√5 . Знайти найменше значення х.

варіанти відповідей

-8

-2

2

8

-28

Запитання 14

Задано точки М (– 4; 7; 0) і N (0; – 1; 2). Знайдіть відстань від початку координат до середини відрізка MN.

варіанти відповідей

√13

√14

5

√6

3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест