Підсумкова* контрольна робота з геометрії 10 клас

Уважно прочитайте завдання, розв'яжіть та оберіть вірну відповідь. Якщо вірної відповіді серед запропонованих не має - оберіть "ІНША ВІДПОВІДЬ"

Додано: 7 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 245 разів
9 запитань
Запитання 1

Відрізок АВ не перетинає площину α, С - його середина. Точка А знаходиться на відстані 10 см від площини α, а точка С - на відстані 6 см від площини α. На якій відстані від площини α знаходиться точка В?

варіанти відповідей

14 см

1 см

8 см

2 см

інша відповідь

Запитання 2

Один з кінців даного відрізка лежить у площині α, а інший знаходиться від площини α на відстані 3 см. На якій відстані від площини α знаходиться середина даного відрізка?

варіанти відповідей

1 см

2 см

1,5 см

інша відповідь

визначити неможливо

Запитання 3

ABCDA1B1C1D1 - прямокутний паралелепіпед. АВ = 4 см, AD = 3 см, АА1= 5 см. Чому дорівнює відстань від точки А1 до прямої В1С1?

варіанти відповідей

3 см

5 см

4

6 см

інша відповідь

Запитання 4

Похила утворює з площиною кут 60°. Знайдіть довжину перпендикуляра, якщо довжина похилої дорівнює 12 см.

варіанти відповідей

6 см

12 см

інша відповідь

6√2 см

9 см

Запитання 5

Вершини С і D прямокутника АВСD лежать у площині α, а точка перетину діагоналей прямокутника не лежить у даній площині. Яке взаємне розміщення прямої АВ і площини α ?

варіанти відповідей

Паралельні

АВ перетинає площину α

 АВ лежить у площині α

 Неможливо визначити

інша відповідь

Запитання 6

Скільки різних площин можна провести через дві мимобіжні прямі?

варіанти відповідей

жодної

одну

безліч

інша відповідь

Запитання 7

ABCDA1B1C1D1 - прямокутний паралелепіпед. АВ = 3 см, АD = 4 см, АА1= 5 см. Чому дорівнює відстань від точки А до площини (BDD1)?

варіанти відповідей

2,4 см

2,5 см

3 см

4 см

інша відповідь

Запитання 8

Площина α перетинає сторону АВ трикутника АВС у точці М, а сторону АС - у точці Р і паралельна стороні ВС. Знайдіть довжину сторони ВС, якщо АМ=6 см, ВМ=9 см, МР=4 см .

варіанти відповідей

15 см

10 см

20см

інша відповідь

Запитання 9

З точки до площини проведено дві похилі, довжини яких відносяться як 5∶6. Знайдіть відстань від точки до площини, якщо відповідні проекції похилих дорівнюють 4 см і 3√3 см.

варіанти відповідей

3 см

5 см

9 см

інша відповідь

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест