Контрольне оцінювання "Прямокутна декартова система координат у просторі"

Додано: 7 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 59 разів
16 запитань
Запитання 1

Точка В(0,0,4) лежить на

варіанти відповідей

осі Ох

осі Оу

осі Oz

площині хОу

площині хОz

площині yОz

Запитання 2

Які координати має точка А, відносно якої сіметричні точки В(7;-1;0) і С(-1;-3;12)?

варіанти відповідей

(3;1;-6)

(-4;-1;6)

(4;-1;-6)

 (3;-2;6)

Запитання 3

При паралельному перенесенні точка А(-2;3;7) перейшла в точку В(0;-1;4). У яку точку, при такому паралельному перенесенні, переходить точка С(0;4;-2)?

варіанти відповідей

(1;0;-2)

 (2;0;-5)

 (-2;2;1)

(-4;7;0)

Запитання 4

Діаметр сфери з центром у точці В(-2; 1; -9) дорівнює 6. Складіть рівняння цієї сфери.  

варіанти відповідей

(х - 2)2 + (у + 1)2 + (z - 9)2 = 36

(х - 2)2 + (у + 1)2 + (z - 9)2 = 9

 (х + 2)2 + (у - 1)2 + (z + 9)2 = 36

(х + 2)2 + (у - 1)2 + (z + 9)2 = 9

Запитання 5

Задано точки А(1;2;3), В(2;3;1), С(3;1;2). Знайдіть периметр трикутника АВС.

варіанти відповідей

18

√6

3√6

Запитання 6

На якій відстані від площини х0у знаходиться точка К (18;-8;-10) ?

варіанти відповідей

18

8

10

√488

Запитання 7

Відстань між точками А (-3; 5; 4) і В (х; 2; 4) дорівнює 5. Знайдіть найменше значення х.

варіанти відповідей

-7

1

5

-3

Запитання 8

Знайдіть довжину вектора с=2а+5b, якщо

вектор a=(2;-1;5) і вектор b=(-3;0;-2).

варіанти відповідей

5

√5

5√5

26

Запитання 9

При яких значеннях a і b вектори m=(2;a;-5) і n=(3;9;b) колінеарні?

варіанти відповідей

a=-6

a=3

a=6

b=-10

b=-7,5

b=7,5

Запитання 10

Знайдіть координати вершини D паралелограма АВСD, якщо

А(-2;3;5), В(-1;4;2), С(4;1;-3)

варіанти відповідей

(3;0;0)

(0;3;0)

(0;0;3)

неможливо знайти

Запитання 11

Знайдіть координати вектора АВ, якщо А(2;3;1) і В(1;0;2)

варіанти відповідей

(3;3;3)

(1;3;-1)

(-1;-3;1)

(-3;-3;-3)

Запитання 12

На осі абсцис знайдіть точку, рівновіддалену від точок А(1;3;3) і В(2;1;4).

варіанти відповідей

(-1;0;0)

(2;0;0)

(1;0;0)

(-2;0;0)

Запитання 13

Точка Р - середина відрізка MN. Знайдіть координати точки N, якщо Р(-2;2;7), М(2;1;3)

варіанти відповідей

(-6;3;11)

(0;1,5;5)

(0;3;10)

(-4;1;4)

Запитання 14

При якому значенні m вектори а(-1;m;2) i b(m;3;7) перпендикулярні?

варіанти відповідей

-5

5

7

-7

Запитання 15

Які з точок належать площині х+у-z-7=0?

варіанти відповідей

А(2;3;-1)

В(0;3;-4)

С(7;0;0)

D(5;1;1)

Запитання 16

Знайдіть кут між векторами а і b, якщо вектор а(0;2;2), а вектор b(1;0;-1)

варіанти відповідей

45°

120°

60°

30°

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест