Державна підтримка та регулювання підприємства в Україні.

Додано: 21 січня 2021
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 1142 рази
12 запитань
Запитання 1

З метою створення сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку підприємництва держава:

варіанти відповідей

веде політику повного невтручання


здійснює абсолютний контроль підприємницької діяльності


надає підприємцям цільові кредити


жодна відповідь невірна


Запитання 2

Державне регулювання підприємництва – це:

варіанти відповідей

обмеження у здійсненні підприємницької діяльності


визначення суб’єктів підприємницької діяльності


регламентація поведінки суб’єктів підприємницької діяльності


усі відповіді вірні


Запитання 3

Методи державного регулювання підприємництва:

варіанти відповідей

Соціально-психологічні


Економічні

Адміністративні

Всі відповіді вірні 


Запитання 4

Закон, що регламентує підприємницьку діяльність в Україні:

варіанти відповідей

«Про господарські товариства»


«Про селянське (фермерське) господарство»


немає правильної відповіді

Усі відповіді вірні

Запитання 5

Основними елементами державної системи підтримки підприємницької діяльності є ... :

варіанти відповідей

вихід економіки з кризи і стабілізація економічної ситуації;

створення сприятливих умов для зовнішньоекономічної діяльності;

формування дійової ринкової інфраструктури;

прискорення процесу малого бізнесу;

забезпечення правових гарантій свободи підприємницької діяльності.

Запитання 6

Необхідність державного регулювання підприємництва в умовах України обумовлена: 

варіанти відповідей

важливістю формування ринкових відносин; 


відсутністю нормальних макроекономічних умов бізнесу; 


розвитком зовнішньоекономічних відносин; 


складністю процесу переходу від адміністративної до соціально орієнтованої ринкової економіки; 


Запитання 7

Основні завдання державного регулювання промисловості: 

варіанти відповідей

структурна перебудова промисловості; 


формування конкурентного національного ринку промислової продукції; 


забезпечення екологічності промислового виробництва; 


забезпечення розвитку агропромислового комплексу; 


Усі відповіді вірні

Запитання 8

Головними важелями державного впливу на розвиток промисловості є: 

варіанти відповідей

державне регулювання цін на продукцію промислового виробництва; роздержавлення;


розвиток податкової системи; 


всі відповіді вірні.


Запитання 9

Які методи (інструменти) структурного регулювання здійснюють прямий вплив на структуру економіки? 

варіанти відповідей

податкове регулювання; 


державні плани і програми; 


дотації, субсидії; 


митна політика; 


Запитання 10

Назвіть основні функції державного регулювання підприємництва:

варіанти відповідей

анти циклічне регулювання; антимонопольні заходи;


підтримка та розвиток конкуренції; підтримка та розвиток конкуренції;


перерозподіл доходів та соціальний захист підприємців і споживачів.


жодна з відповідей не є вірною.


Запитання 11

Що є об’єктом регулювання зовнішньоекономічної діяльності? 

варіанти відповідей

зовнішня торгівля;

науково-технічний обмін;

міжнародний рух капіталу; 


зовнішній борг країни;

усі відповіді вірні.

Запитання 12

Які фактори нашого часу викликають необхідність державного втручання в економіку? 

варіанти відповідей

ринок породжує монополію, а тому необхідний захист конкуренції; 


неконтрольована диференціація доходів загрожує соціальній стабілізації; 


ринковий механізм не може забезпечити достатню зацікавленість бізнесу у виробництві певних товарів і послуг; 


ринковий механізм не може забезпечити соціальний захист населення;


Усі відповіді правильні.


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест