Діагностична контрольна робота "Повторення початкових понять про органічні речовини"

25 запитань
Запитання 1

Вкажіть формулу етанолу:

варіанти відповідей

СН3ОН

С2Н5ОН

С2Н5СООН

С3Н7ОН

Запитання 2

Вкажіть хімічну формулу етану:

варіанти відповідей

С2Н2           

СО2

С3Н8 

С2Н6

Запитання 3

Виберіть групу елементів, де зібрані лише елементи-органогени:

варіанти відповідей

Na, H, O, N 

C, H, O, N

Cl, Br, I, F 

Se, H, O, Fe

Запитання 4

Укажіть один із продуктів горіння органічних сполук:

варіанти відповідей

СО

Н2

СО2                

Н2О2

Запитання 5

Вкажіть, як називається функціональна група карбонових кислот:

варіанти відповідей

карбонільна  

карбоксильна  

гідроксильна

аміногрупа

Запитання 6

Вуглеводні поділяються на

варіанти відповідей

Насичені та ненасичені

Оксигеновмісні та нітрогеновмісні

Амінокислоти та карбонові кислоти

Органічні та неорганічні

Запитання 7

Вкажіть сполуку, яка містить потрійний зв'язок:

варіанти відповідей

етан

етен

етин

етанол

Запитання 8

Вкажіть основний компонент природного газу:


варіанти відповідей

етан 

бутан

метан 

пропан

Запитання 9

Вкажіть формулу етанової кислоти:

варіанти відповідей

НСООН   

С2Н5ОН

СН3СООН  

С3Н7СООН

Запитання 10

Вкажіть тип реакції етину з киснем:

варіанти відповідей

обміну   

заміщення

приєднання 

окиснення (горіння)

Запитання 11

Вкажіть суфікс, який входить до назви спирту:


варіанти відповідей

–ол-  

–ен-

–он-   

–аль-

Запитання 12

До оксигеновмісних сполук належать:

варіанти відповідей

спирти

карбонові кислоти

насичені вуглеводні

ненасичені вуглеводні

Запитання 13

Вкажіть сполуки, у яких число атомів Карбону дорівнює 5:


варіанти відповідей

гексан

пентен

пентан 

етан

Запитання 14

Вкажіть функціональні групи амінокислот:


варіанти відповідей

карбоксильна

гідроксогрупа

аміногрупа 

нітрогрупа

Запитання 15

Позначте сполуки, які можна одержати взаємодією оцтової кислоти і натрію:

варіанти відповідей

натрій етаноат

водень

вода

натрій гідроген карбонат

Запитання 16

Вкажіть фізичні властивості етанолу:

варіанти відповідей

рідина з характерним запахом  

рідина без запаху

добре розчиняється у воді

погано розчиняється у воді

Запитання 17

Вкажіть галузі застосування етилену:

варіанти відповідей

одержання метану

виготовлення поліетилену

виробництво етилового спирту

паливо

Запитання 18

Вкажіть речовини, які містять кратні (подвійні, потрійні) зв’язки:

варіанти відповідей

пропан

етан  

етин

етен

Запитання 19

Вкажіть сполуки, з якими взаємодіє оцтова кислота:


варіанти відповідей

активні метали

малоактивні метали

луги  

солі сильних кислот

Запитання 20

Вкажіть фізичні властивості оцтової кислоти:

варіанти відповідей

рідина з характерним запахом

рідина без запаху

добре розчиняється у воді

погано розчиняється у воді

Запитання 21

Вкажіть формули вуглеводнів:

варіанти відповідей

С6Н12О6  

С4Н10

С6Н14 

С2Н5ОН

Запитання 22

Вкажіть галузі застосування метану:

варіанти відповідей

паливо

виготовлення поліетилену

одержання синтез-газу

виробництво етилового спирту

Запитання 23

На рисунку зображено...

варіанти відповідей

етанол

етан

етанова кислота

меанол

Запитання 24

Спирти поділяються на:

варіанти відповідей

одноатомні

багатоатомні

одноосновні

багатоосновні

Запитання 25

Пептидний звязок - це звязок між

варіанти відповідей

карбоксильною групою та аміногрупою

двома карбоксильними групами

двома аміногрупами

спиртовою групою та карбоксильною групою

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест