Дизайн предметів інтер'єру

Тести розроблені для перевірки знань учнів з модуля "Дизайн предметів інтер'єру"

Додано: 17 січня
Предмет: Технології, 11 клас
10 запитань
Запитання 1

Дизайн — це... (оберіть 2 правильні твердження)

варіанти відповідей

сукупність елементів, що становлять зовнішнє оформлення архітектурної споруди або його інтер'єрів

проектна діяльність, спрямована на створення цілісного гармонійного предметно-технічного середовища для людини

сукупність характерних рис літератури або мистецтва тієї чи іншої епохи або науки, а також сукупність ознак, які характеризують мистецтво певного народу, країни

комплексна міждисциплінарна проектно-мистецька діяльність, що інтегрує природничі, технічні й гуманітарні знання, інженерне й художнє мислення, спрямована на формування предметного світу в усіх сферах життєдіяльності людини

Запитання 2

Дизайн інтер’єру - це...

варіанти відповідей

це процес побудови графічного образу даних, що допомагає у процесі загального аналізу даних вбачати аномалії, структури

сукупність природних і штучно створених просторів, що перебувають у безперервній взаємодії з людиною, та їх предметне наповнення

це реалістичне графічне зображення, що одержують проєціюванням зображуваного предмета із точки, розташованій на певній відстані, на єдину картинну площину

галузь дизайну, спрямована на інтер’єр приміщень з метою забезпечити зручність і естетично приємну взаємодію середовища з людиною

Запитання 3

Інтер’єр - ...

варіанти відповідей

архітектурний зовнішній вигляд або художнє оформлення будівлі, що забезпечує людині сприятливе естетичне сприйняття

архітектурно й художньо оздоблена внутрішня частина будинку, що забезпечує людині комфорт та визначає функціональне призначення приміщення

графічний або скульптурний декор з поєднання геометричних, рослинних або тваринних елементів

техніка настінного живопису по свіжій, сирій штукатурці, яка при висиханні утворює найтоншу прозору плівку карбонату кальцію, що закріплює фарби і робить фреску довговічною

Запитання 4

Стиль — це ... (оберіть 2 правильні відповіді)

варіанти відповідей

певне співвідношення частин між собою

сукупність характерних ознак, особливостей, властивих будь-чому

поділ простору на зони з ненав'язливими межами, якими можуть служити перегородки, меблі, освітлення

базова суть та зовнішнє втілення ідеї з використанням предметів інтер'єру

Запитання 5

Які з цих стилів відносять до класичних стилів інтер’єру? (оберіть 4 правильні відповіді)

варіанти відповідей

античний

авангард

модерн

ампір

класицизм

лофт

Запитання 6

Який із цих стилів відносять досучасних? (оберіть 4 правильні відповіді)

варіанти відповідей

хай-тек

фьюжин

бароко

авангард

рококо

лофт

Запитання 7

Що з наведеного нижче відносять до критеріїв оцінювання предмета інтер’єру? (оберіть 3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

зовнішній вигляд

кольорове рішення

стильове рішення

мінімізація витрат на виготовлення

Запитання 8

Характерними рисами українського етнічного стилю є ... (оберіть 3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

вишивка

шерстяні вироби

обереги

дерев'яні вироби

Запитання 9

Засоби художнього конструювання, які використовує дизайнер, — це ...

варіанти відповідей

застосування загальних законів побудови художніх форм за допомогою конкретних засобів для досягнення цілісності та єдності форми предмета з його змістом

творчий процес компонування різних частин у єдине ціле відповідно до визначеної ідеї

пошук у процесі художнього конструювання такого рішення виробу, за якого буде досягнуто композиційної єдності форми і змісту

пропорція і об’єм, ритм і колір, симетрія і асиметрія, контраст і нюанс тощо

Запитання 10

Принципи дизайну - це ...

варіанти відповідей

базова суть та зовнішнє втілення ідеї з використанням предметів інтер'єру

основні правила та закономірності, на основі яких відбувається створення гармонійної, довершеної форми предмета

процес вправного створення естетичного простору

візерунки, зображення, текстури, які пов'язані один з одним і утворюють інше зображення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест