Добування оксидів

Додано: 12 травня
Предмет: Хімія, 8 клас
Копія з тесту: Добування оксидів
Тест виконано: 75 разів
12 запитань
Запитання 1

Які оксиди утворюються при окисненні неметалів

варіанти відповідей

Кислотні

Основні

Амфотерні

Несолетворні

Запитання 2

Добути MgO можна за допомогою реакцій:

варіанти відповідей

Термічний розклад MgCO3

Взаємодія Mg + Zn(OH)2

Взаємодія Mg+O2

 Термічний розклад Mg(OH)2

Запитання 3

Під час термічного розкладу Fe(OH)3 утворюються:

варіанти відповідей

Fe2O3+ H2O

Fe + O2+ H2


Fe+ H2O

ZnO + H2

Запитання 4

Оберіть методи добування оксидів

варіанти відповідей

Окиснення металів або неметалів

Окиснення складних речовин

Реакції взаємодії солі та кислоти

Розкладання нерозчинних основ

Запитання 5

Яка зі схем реакції відповідає одному зі способів отриманню оксидів металів:


варіанти відповідей

Na2SO4 → Na2O

S → SO3

 Cu(OH)2 → CuO

Al2O→ Al(OH)3

Запитання 6

Запишіть рівняння повного окиснення метану (СН4) та вкажіть суму всіх коефіцієнтів у даному рівнянні реакції.

варіанти відповідей

6

4

7

5

Запитання 7

Вкажіть продукти реакції

Mg+CuO=

варіанти відповідей

Mg2O+Cu2O

MgO+Cu

CuMgO4

MgO+CuO

Запитання 8

Для добування оксидів можна використати взаємодію

варіанти відповідей

Простих речовин з Киснем

Кислот і Основ

Солей і Оксидів

Металів і Солей

Запитання 9

Виберіть ряд, у якому знаходяться лише оксиди

варіанти відповідей

FеО, Fе2O3, FеS

К3N, КН, К2O


N2O, Na2O, NaСl

FеО, FеS, NO2


К2O, СгO3, Сг2O3

Запитання 10

Добути SO2 можна за допомогою реакції:

варіанти відповідей

Термічний розклад H2SO4

Mg+ZnSO4=MgSO4+SO2+ZnO

H2SO4 (k)+Cu= CuSO4+SO2+H2O

Термічний розклад MgSO4

Запитання 11

При згоранні якої речовини утворюється кислотний оксид?

варіанти відповідей

Магнію

Цинку

Фосфору

Алюмінію

Запитання 12

Які продукти утворяться в результаті наведеної реакції?

HBr+Na2CO3=

варіанти відповідей

Br2CO3+NaH

NaBr+CO2+H2O

NaHCO3+Br

Na2O+Br2O7+H2O

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест