Економіка підприємства

Додано: 25 квітня
Предмет: Економіка
Тест виконано: 18 разів
5 запитань
Запитання 1

Статутом підприємства називається:

варіанти відповідей

правовий акт, що регулює господарську діяльність підприємства, його взаємовідносини з іншими суб’єктами господарювання;  

 

розклад робочого дня на підприємстві;

внески засновників підприємства у грошовій та майновій формі;

 

виборний орган управління підприємством.

Запитання 2

Головне завдання підприємства полягає у:

варіанти відповідей

підвищенні якості продукції

задоволенні потреб ринку для одержання прибутку

ефективному використанні активів виробництва


підвищенні продуктивності праці

Запитання 3

Валовий дохід підприємства визначається як різниця між:

варіанти відповідей

виручкою та матеріальними витратами

матеріальними витратами і прибутком

виручкою і прибутком

чистим прибутком і собівартістю

Запитання 4

Певна сукупність правил, що регулюють діяльність підприємства та його відносини з іншими суб’єктами господарювання, називається:

варіанти відповідей

трудовий договір

колективний договір

статут підприємства

розклад робочого дня на підприємстві

Запитання 5

Грошове вираження вартості товару, або сума грошей, за яку покупець згоден купити товар, а виробник продати цей товар – це:

варіанти відповідей

собівартість

вартість

ціна

прибуток

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест