18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Підсумковий тест "Математика"

Додано: 7 червня 2020
Предмет: Математика, 11 клас
Тест виконано: 1 раз
25 запитань
Запитання 1

Знайти значення виразу log3(tgπ/7⋅ ctgπ/7).

варіанти відповідей

0

1

√3

π2/49

Запитання 2

М'яч, площа повної поверхні якого дорівнює 400π см2, зробив повний оберт по прямій. Знайдіть довжину шляху, яку він при цьому подолав.

варіанти відповідей

10π см

20π см

30π см

40π см

Запитання 3

Куб з ребром 1 м поділили на кубики 1 см й усі ці кубики поставили в совпець. Чому дорівнює висота стовпця?

варіанти відповідей

1 км

10 км

100 км

1000 км

Запитання 4

Обчисліть об'єм піраміди, в основі якої лежить ромб, діагоналі якого дорівнюють 8 см і 6 см. Висота піраміди дорівнює 16 см.

варіанти відповідей

128 см3

32 см3

256 см3

64 см2

Запитання 5

Знайдіть похідну функції y=5sin7x - 7x2 + 7.

варіанти відповідей

5cos7x - 14x

35cos7x - 7x

35cos7x - 14x

7cos7x - 7x + 7

Запитання 6

Обчисліть ∫01(x2 - 4x)dx.

варіанти відповідей

5/3

1/3

2

-5/3

Запитання 7

Із класу, в якому навчається 18 учнів, вибирають делегатів на шкільну конференцію. Скількома способами це можна зробити?

варіанти відповідей

4896

2448

816

1224

Запитання 8

Знайдіть критичну точку функції y= 2x2 - 4x.

варіанти відповідей

-1

1

4

0

Запитання 9

Знайти область визначення функції ƒ(х)=√х + ln5x.

варіанти відповідей

(-∞;+∞)

[0;+∞)

(0;+∞)

(5;+∞)

Запитання 10

Указати парну функцію.

варіанти відповідей

у=4х

у=х

у=√х

у=ІхІ

Запитання 11

cos3xcosx+sin3xsinx=...

варіанти відповідей

cos4x

sin4x

-sin2x

cos2x

Запитання 12

Скільки коренів має рівняння сos(3x-π)=3.

варіанти відповідей

безліч

один

два

жодного

Запитання 13

Розв'язати рівняння √3tg(x+π/6)=1

варіанти відповідей

x=πn, n∈Z

x=π/6+πn, n∈Z

x=π/6+2πn, n∈Z

x=π/4+πn, n∈Z

Запитання 14

Розв'яжіть рівняння 3х-5 = 9-2х

варіанти відповідей

0

1

-1

1,25

Запитання 15

Значення похідної функції f(x)=x2+6x у точці х0=1

варіанти відповідей

8

7

1

2

Запитання 16

Знайти добуток коренів рівняння log22x-3log2x=4.

варіанти відповідей

16

15,5

8

4

Запитання 17

Розв'язати нерівність 0,7x<1.

варіанти відповідей

(-∞;+∞)

(1;+∞)

(0;+∞)

(-∞;0)

Запитання 18

Зі слова "математика" навмання вибирають одну літеру. Яка ймовірність того, що виберуть літеру "а"?

варіанти відповідей

1/10

1/7

3/7

3/10

Запитання 19

Відрізок SB перпендикулярний до площини прямокутника ABCD. Знайдіть відстань між точками S і D, якщо SB = 4 см, BD = 3 см.

варіанти відповідей

5 см

6 см

7 см

12 см

Запитання 20

Якщо площі деяких граней паралелепіпеда дорівнюють 2 см2, 5 см2 і 6 см2, то площа повної поверхні паралелепіпеда дорівнює:

варіанти відповідей

13 см2

26 см2

39 см2

60 см2

Запитання 21

Скільки площин можна провести через дві різні прямі?


варіанти відповідей

Одну або жодної

Одну або безліч

 Безліч

 Одну

Запитання 22

Площина φ паралельна прямій k, а пряма k перпендикулярна до площини γ. Тоді площини φ і γ:


варіанти відповідей

Паралельні 

Перпендикулярні 

Паралельні або перетинаються

Паралельні або перпендикулярні

Запитання 23

Площа основи циліндра 36Π см2. Знайти площу осьового перерізу циліндра, якщо його висота дорівнює 10см.


намалюйте малюнок,

осьовий переріз - яка фігура?

варіанти відповідей

180 см2

360 см2

120 см2

64 см2

Запитання 24

Об'єм кулі дорівнює 36π см3. Знайдіть її діаметр.

варіанти відповідей

18 см

12 см

6 см

3 см

Запитання 25

Діагональним перерізом правильної чотирикутної призми є прямокутник, площа якого дорівнює 40 см2 . Периметр основи призми дорівнює 20√2 см.

Визначте висоту призми.

варіанти відповідей

√2 см

4 см

2√2 см

2 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест