Електродинаміка. Частина 1

Додано: 26 грудня 2022
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 189 разів
14 запитань
Запитання 1

Три пари легких кульок підвішені на нитках. Однойменні заряди має пара під номером ...

варіанти відповідей

1

2

3

Запитання 2

Ємність -це фізична величина,що характеризує властивість провідника

варіанти відповідей

накопичувати електричний заряд

накопичувати енергію

накопичувати потенціал

залишати напругу сталою

Запитання 3

Одиниці вимірювання заряду

варіанти відповідей

Дж

В

А

Кл

Запитання 4

Лінії напруженості електричного поля направлені ...

варіанти відповідей

від "+" до " - "

від "-" до " + "

від "+" до " + "

від "-" до " - "

Запитання 5

Діелектрики - це:

варіанти відповідей

речовини і матеріали, проводять електричний струм

речовини і матеріали, які виробляють електричний струм

речовини і матеріали, які не проводять електричний струм

Інша відповідь

Запитання 6

Як називається електричне поле, вектори напруженості якого однакові в усіх точках простору?

варіанти відповідей

електромагнітне

електростатичне

однорідне

Запитання 7

Сила взаємодії двох точкових зарядів позначають буквою:

варіанти відповідей

Q

C

F

R

Запитання 8

Речовини, які здатні проводити електричний струм називаються 

варіанти відповідей

Провідниками

Ізоляторами

Діелектриками

Напівпровідниками

Запитання 9

Яким значком позначають заряд?

варіанти відповідей

U

q

F

E

Запитання 10

Який заряд мають обкладинки конденсатора?

варіанти відповідей

 Однойменні

 Не мають заряду

 Різнойменні

 Позитивний

Запитання 11

Конденсатори використовують для...

варіанти відповідей

накопичення електричного заряду

економії електричного заряду

отримання електричного заряду

Запитання 12

Закон Кулона дозволяє визначити ...

варіанти відповідей

відстань між зарядами

силу взаємодії двох нерухомих зарядів

електромагнітну взаємодію зарядів

величину заряду

силу взаємодії двох рухомих зарядів

Запитання 13

Якого знаку заряди ?

варіанти відповідей

1- позитивний 2-негативний

1 і 2 негативні

1 і 2 позитивні

1- негативний 2 позитивний

обидва нейтральні і тому не взаємодіють

Запитання 14

Який заряд мають кульки А і Б? ( кулька А зліва, кулька Б справа).

варіанти відповідей

А негативна, Б позитивна

обидві позитивні

обидві негативні

обидві нейтральні

А позитивна,Б негативна

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест