Моніторинг знань за перший семестр

Додано: 29 грудня 2022
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 47 разів
28 запитань
Запитання 1

Вільними називаються коливання, які відбуваються під дією…

варіанти відповідей

... зовнішньої сили, яка періодично змінюється

... внутрішніх сил системи

... тільки сили пружності

... зовнішніх і внутрішніх сил системи

Запитання 2

За якою з наведених формул можна розрахувати частоту власних електромагнітних коливань у коливальному контурі? 

варіанти відповідей

ν=2π√(L/C)        

ν=1/(2π√LC  )        

ν=2π√(C/L)        

ν=(√LC )/2π

Запитання 3

Одиниця періоду коливань у СІ

варіанти відповідей

с

Гц

рад/с

м

Запитання 4

Як зміниться період коливань у коливальному контурі, якщо збільшити в 4 рази індуктивність котушки?

варіанти відповідей

Збільшиться вдвічі 

Зменшиться вдвічі  

Зменшиться в 4 рази

Збільшиться в 4 рази

Запитання 5

За наведеним на рисунку графіком залежності сили струму в котушці коливального контуру від часу визначте амплітуду, період

варіанти відповідей

Imax=4 А; T=0,02 с;

Imax=5 А; T=0,01 с;

Imax=6 А; T=0,03с;

Imax=7 А; T=0,04 с;

Запитання 6

Як зміниться власна частота вільних електромагнітних коливань у коливальному контурі, якщо і ємність конденсатора й індуктивність котушки збільшити в два рази? 

варіанти відповідей

частота зменшиться в 4 рази.

частота зменшиться в 2 рази.

частота зросте в 2 рази.

частота зросте в 4 рази.

Запитання 7

Одиниця циклічної частоти у СІ

варіанти відповідей

с

Гц

рад/с

м

Запитання 8

За наведеним на рисунку графіком коливань напруги на обкладках конденсатора коливального контуру визначте частоту коливань струму в цьому контурі.

варіанти відповідей

ν=34 кГц.

ν=12 кГц.

ν=25 кГц.

ν=52 кГц.

Запитання 9

В разі зниження температури ртуті до 4,15 К (–269°С) її питомий опір стрибком падає до нуля. Це явище

варіанти відповідей

дифузії

надпровідності металів

розмагнічення металів

Запитання 10

Який вид розряду зображено на фото?

варіанти відповідей

Іскровий

Тліючий

Коронний

Дуговий

Запитання 11

Математичний запис закону Фарадея:


варіанти відповідей

m=kt

m=qt

m=kIt

m=kI

Запитання 12

Яке співвідношення є математичним виразом модуля сили Лоренца?

варіанти відповідей

F = q∙v∙B∙sinα

F=μ∙N

F = B∙I∙∆l∙sinα

F = qE

Запитання 13

Яка сила діє на провідник зі струмом зі сторони магнітного поля?

варіанти відповідей

Сила струму

Сила Ампера

Сила Лоренца

 Потойбічна сила

Запитання 14

Векторна фізична величина, яка характеризує силову дію магнітного поля це:

варіанти відповідей

магнітна індукція

точка Кюрі

магніт

 сила Ампера

Запитання 15

Яка одиниця вимірювання магнітної індукції? 

варіанти відповідей

Вб (вебер)

В (вольт)

Тл(тесла)

 Гн (генрі)

Запитання 16

За формулою Ф = ВScosα визначають фізичну величину, яку називають ...; ця величина вимірюється у ...  

варіанти відповідей

магнітний потік, веберах

магнітна індукція, веберах

магнітний потік,теслах

магнітна проникність, безрозмірна величина

Запитання 17

Закон Ома для повного кола

варіанти відповідей

 ε/(R+r)

R(U+I)

  U/R

  I(R+r)

Запитання 18

Який з наведених елементів обов'язково під'єднуєть у коло паралельно?

варіанти відповідей

  електрична лампа 

 амперметр

 гальванометр

вольтметр

Запитання 19

За якою формулою визначається закон електромагнітної індукції?

варіанти відповідей

ε= ΔФ/ L

ε=-L*I

ε= -ΔФ/Δt

ε=A/Δq

Запитання 20

На якому рисунку правильно показані магнітні лінії провідника зі струмом?

варіанти відповідей
Запитання 21

Яка одиниця вимірювання магнітної індукції? 

варіанти відповідей

Вб (вебер)

В (вольт)

Тл(тесла)

 Гн (генрі)

Запитання 22

Енергія конденсатора визначається за формулою

варіанти відповідей

W=CU/2

W=U/2C

W=CU2/2

W=C/2U2

Запитання 23

Схематичне позначення якого приладу зображено на рисунку

варіанти відповідей

транзистор

конденсатор

напівпровідниковий діод

джерело струму

Запитання 24

Яку лабораторну роботу демонструє данна схема

варіанти відповідей

Досліджування паралельного та послідовного з'єднання провідників

Визначення ЕРС та внутрішнього опору джерела струму

Визначення енергії зарядженого конденсатора та його ємності

Вимірювання електрохімічного еквівалента речовини

Дослідження кола з напівпровідниковим діодом

Запитання 25

Під час проходження вузького світлового пучка через трикутну призму можна спостерігати різнокольорову смужку на екрані поза призмою. Це є результатом:

варіанти відповідей

Дифракції світла                              

Інтерференції світла

Дисперсії світла                            

Поглинання світла

Запитання 26

Які із наведених прикладів можна пояснити дифракцією світла?

варіанти відповідей

неможливість побачити атоми в мікроскоп 

райдужне забарвлення крилець метелика

райдужне забарвлення DVD-диска

Запитання 27

Утворення різнокольорового забарвлення поверхні мильної бульбашки є результатом:

варіанти відповідей

Дисперсії світла                               

Заломлення світла

Дифракції світла                        

Інтерференції світла

Запитання 28

Вкажіть формулу, за якою визначається сила світла:


варіанти відповідей

І=Ф/4π

І=4π/Ф

І=Ф/2π

І=2π/Ф

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест