29 травня о 18:00Вебінар: Філософія для дітей: закордонні та українські практики

Початкові поняття про органічні сполуки

Додано: 25 квітня
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 86 разів
22 запитання
Запитання 1

Вкажіть загальну формулу алканів

варіанти відповідей

СnH2n

CnH2n-2

CnH2n+2

CnH2n-6

Запитання 2

Виберіть зображення молекули метану

варіанти відповідей
Запитання 3

Вкажіть суфікс гомологів метану

варіанти відповідей

-ан-

-ен-

-ін-

-ол-

Запитання 4

Із запропонованого переліку виберіть формули насичених вуглеводнів

варіанти відповідей

C2H2

C3H8

C5H10

C10H22

C3H4

C4H8

C5H12

C12H26

Запитання 5

Вкажіть загальну формулу алкенів

варіанти відповідей

CnH2n

CnH2n-2

CnH2n+2

CnH2n-6

Запитання 6

Безбарвний газ із слабким приємним запахом. Трохи легший від повітря. У воді мало розчинний, добре розчиняється в спирті та інших органічних сполуках. Застосовується досить широко для синтезу етилового спирту і виробництва важливих полімерних матеріалів, а також для синтезу інших органічних речовин. Дуже цікавою є властивість прискорювати достигання багатьох городніх і садових плодів (помідорів, динь, груш, лимонів тощо). Використовуючи це, плоди можна транспортувати ще зеленими, а потім доводити їх до стиглого стану уже на місці споживання, вводячи в повітря складських приміщень невеликі кількості цього газу. Що це за речовина?

варіанти відповідей

метан

етан

етен

бутен

Запитання 7

При нормальних умовах — безбарвний газ без запаху, малорозчинний у воді, легший за повітря. При сильному охолодженні переходить відразу в білу кристалічну речовину, минаючи рідкий стан. При —83,6°С випаровується (сублімує), не розплавляючись. При стисненні розкладається з вибухом, зберігають в балонах, заповнених активованим вугіллям, що просочене ацетоном, в якому ацетилен розчиняється під тиском в великих кількостях. Вибухонебезпечний. Був виявлений на Урані і Нептуні. Крім хімічного синтезу використовуються при автогенному зварюванні і різанні металів.

варіанти відповідей

етилен

поліетилен

метан

етин

Запитання 8

Виберіть малюнки, на яких зображені вироби з поліетилену

варіанти відповідей
Запитання 9

Вкажіть назву сполук, молекули яких мають однотипну будову та відрізняються на одну або декілька -СН2 -груп...

варіанти відповідей

ізомери

мономери

гомологи

полімери

Запитання 10

Вкажіть загальну формулу сполук гомологічного ряду, представником якого є пропан...

варіанти відповідей

CnH2n+2

CnH2n-2

CnH2n

CnH2n-6

Запитання 11

У молекулах алкенів присутній...

варіанти відповідей

одинарний зв'язок

подвійний зв'язок

потрійний зв'язок

всі відповіді правильні

Запитання 12

Вкажіть загальну формулу сполук гомологічного ряду, представником якого є пропен...

варіанти відповідей

CnH2n+2

CnH2n-2

CnH2n

CnH2n+6

Запитання 13

Вкажіть тип реакції, характерний для алканів...

варіанти відповідей

приєднання

заміщення

етерифікація

всі відповіді правильні

Запитання 14

Структурна ланка - це...

варіанти відповідей

високомолекулярна сполука, яка синтезується з мономеру

низькомолекулярна сполука, з якої синтезовано полімер

кількість повторностей структурної ланки

група атомів, яка багаторазово повторюється в складі полімеру

Запитання 15

Який об'єм повітря необхідний для спалювання 40 л пропану?

варіанти відповідей

1000 л

952 л

200 л

2000 л

Запитання 16

Який об'єм повітря необхідний для спалювання 60 л бутену? Об'ємна частка кисню в повітрі 21%.

варіанти відповідей

360 л

171,5 л

1714,3 л

175 л

Запитання 17

До складу спиртів входить така функціональна група

варіанти відповідей

-СООН

-NH2

-OH

-COH

Запитання 18

Вкажіть загальну формулу спиртів

варіанти відповідей

CnH2nOH

CnH2n+2OH

CnH2n+1OH

CnH2n-2OH

Запитання 19

Вкажіть, які реакції спиртів обумовлені полярністю зв'язку О-Н

варіанти відповідей

повного окиснення (горіння)

заміщення гідроксильної групи на атоми Гідрогену

заміщення атомів Гідрогену в гідроксильній групі

всі відповіді правильні

Запитання 20

Формула спирту, який містить 5 атомів Карбону

варіанти відповідей

C2H5OH

C5H10OH

C5H11OH

C5H12OH

Запитання 21

Вкажіть якісний реактив на гліцерин

варіанти відповідей

KMnO4

Br2

Cu(OH)2

лакмус

Запитання 22

Зазначте, де використовується С3Н5(ОН)3

варіанти відповідей