Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Початкові поняття про органічні сполуки

Додано: 25 квітня 2019
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 3595 разів
22 запитання
Запитання 1

Вкажіть загальну формулу алканів

варіанти відповідей

СnH2n

CnH2n-2

CnH2n+2

CnH2n-6

Запитання 2

Виберіть зображення молекули метану

варіанти відповідей
Запитання 3

Вкажіть суфікс гомологів метану

варіанти відповідей

-ан-

-ен-

-ін-

-ол-

Запитання 4

Із запропонованого переліку виберіть формули насичених вуглеводнів

варіанти відповідей

C2H2

C3H8

C5H10

C10H22

C3H4

C4H8

C5H12

C12H26

Запитання 5

Вкажіть загальну формулу алкенів

варіанти відповідей

CnH2n

CnH2n-2

CnH2n+2

CnH2n-6

Запитання 6

Безбарвний газ із слабким приємним запахом. Трохи легший від повітря. У воді мало розчинний, добре розчиняється в спирті та інших органічних сполуках. Застосовується досить широко для синтезу етилового спирту і виробництва важливих полімерних матеріалів, а також для синтезу інших органічних речовин. Дуже цікавою є властивість прискорювати достигання багатьох городніх і садових плодів (помідорів, динь, груш, лимонів тощо). Використовуючи це, плоди можна транспортувати ще зеленими, а потім доводити їх до стиглого стану уже на місці споживання, вводячи в повітря складських приміщень невеликі кількості цього газу. Що це за речовина?

варіанти відповідей

метан

етан

етен

бутен

Запитання 7

При нормальних умовах — безбарвний газ без запаху, малорозчинний у воді, легший за повітря. При сильному охолодженні переходить відразу в білу кристалічну речовину, минаючи рідкий стан. При —83,6°С випаровується (сублімує), не розплавляючись. При стисненні розкладається з вибухом, зберігають в балонах, заповнених активованим вугіллям, що просочене ацетоном, в якому ацетилен розчиняється під тиском в великих кількостях. Вибухонебезпечний. Був виявлений на Урані і Нептуні. Крім хімічного синтезу використовуються при автогенному зварюванні і різанні металів.

варіанти відповідей

етилен

поліетилен

метан

етин

Запитання 8

Виберіть малюнки, на яких зображені вироби з поліетилену

варіанти відповідей
Запитання 9

Вкажіть назву сполук, молекули яких мають однотипну будову та відрізняються на одну або декілька -СН2 -груп...

варіанти відповідей

ізомери

мономери

гомологи

полімери

Запитання 10

Вкажіть загальну формулу сполук гомологічного ряду, представником якого є пропан...

варіанти відповідей

CnH2n+2

CnH2n-2

CnH2n

CnH2n-6

Запитання 11

У молекулах алкенів присутній...

варіанти відповідей

одинарний зв'язок

подвійний зв'язок

потрійний зв'язок

всі відповіді правильні

Запитання 12

Вкажіть загальну формулу сполук гомологічного ряду, представником якого є пропен...

варіанти відповідей

CnH2n+2

CnH2n-2

CnH2n

CnH2n+6

Запитання 13

Вкажіть тип реакції, характерний для алканів...

варіанти відповідей

приєднання

заміщення

етерифікація

всі відповіді правильні

Запитання 14

Структурна ланка - це...

варіанти відповідей

високомолекулярна сполука, яка синтезується з мономеру

низькомолекулярна сполука, з якої синтезовано полімер

кількість повторностей структурної ланки

група атомів, яка багаторазово повторюється в складі полімеру

Запитання 15

Який об'єм повітря необхідний для спалювання 40 л пропану?

варіанти відповідей

1000 л

952 л

200 л

2000 л

Запитання 16

Який об'єм повітря необхідний для спалювання 60 л бутену? Об'ємна частка кисню в повітрі 21%.

варіанти відповідей

360 л

171,5 л

1714,3 л

175 л

Запитання 17

До складу спиртів входить така функціональна група

варіанти відповідей

-СООН

-NH2

-OH

-COH

Запитання 18

Вкажіть загальну формулу спиртів

варіанти відповідей

CnH2nOH

CnH2n+2OH

CnH2n+1OH

CnH2n-2OH

Запитання 19

Вкажіть, які реакції спиртів обумовлені полярністю зв'язку О-Н

варіанти відповідей

повного окиснення (горіння)

заміщення гідроксильної групи на атоми Гідрогену

заміщення атомів Гідрогену в гідроксильній групі

всі відповіді правильні

Запитання 20

Формула спирту, який містить 5 атомів Карбону

варіанти відповідей

C2H5OH

C5H10OH

C5H11OH

C5H12OH

Запитання 21

Вкажіть якісний реактив на гліцерин

варіанти відповідей

KMnO4

Br2

Cu(OH)2

лакмус

Запитання 22

Зазначте, де використовується С3Н5(ОН)3

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест