Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Електролітична дисоціація

Додано: 2 квітня 2019
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 5387 разів
12 запитань
Запитання 1

1. Електролітична дисоціація - це

варіанти відповідей

А. процес розщеплення електролітів на йони під час розчинення або розплавлення.

Б. процес розщеплення на йони.

Запитання 2

2. До електролітів належать розчини або розплави:

варіанти відповідей

А. Цукру.

Б. Солі.

В. Карбон (IV) оксиду.

Г. Гліцерину.

Запитання 3

3. Формула слабкого електроліту:

варіанти відповідей

А. CuCl2.

Б. HCl.

В. H2SO4.

Г. H2S.

Запитання 4

4. Формула сильного електроліту:

варіанти відповідей

А. H2SO3.

Б. CaCO3.

В. HNO3.

Г. Cu(OH)2.

Запитання 5

5. Визначте поняття «кислота» з точки зору теорії електролітичної дисоціації

варіанти відповідей

А. Кислота — це електроліт, який утворює під час електролітичної дисоціації катіони одного типу — катіони Гідрогену.

Б. Кислота — це електроліт, який утворює під час електролітичної дисоціації катіони металу та гідроксид-аніони.

В. Кислота — це електроліт, який утворює під час електролітичної дисоціації катіони Гідрогену та гідроксид-аніони.

Г. Кислота — це електроліт, який не утворює під час електролітичної дисоціації гідроксид-аніони.

Запитання 6

6. Всі йони - катіони:

варіанти відповідей

А. CO3 2¯ ,Ca 2+ , NO3 ̄.

Б. Cl ̄, SO42¯ , NO3 ̄.

В. Сl¯ , H+, K+.

Г. Н+, Na + , Ca 2+.

Запитання 7

7. Укажіть схему реакції йонного обміну у водному розчині, під час якої утворюється осад:

варіанти відповідей

А. NaNO3 + KCl →

Б. H2SO4+К2CO3 →

В. AgNO3 + KCl →

Г. H3PO4 + KOH →

Запитання 8

8. Визначте пару йонів, які не можуть знаходитись одночасно в розчині:

варіанти відповідей

А. K+ і NO3 ̄.

Б. Na+ і ОН-.

В. Zn2+ і Cl ̄.

Г. Ba2+ і SO42.

Запитання 9

9. Найбільше число катіонів утворюється при дисоціації 1 моль:

варіанти відповідей

А. H2S.

Б. AlCl3.

В. Na3РO4.

Г. Mg(NO3)2.

Запитання 10

10. Визначте речовини, що у водних розчинах взаємодіють за рівнянням реакції у скороченому йонному виглядіВa2+ + SO42– = ВaSO4↓

варіанти відповідей

А. Барій хлорид і кальцій сульфіт.

Б. Барій нітрат і сульфур(IV) оксид.

В. Барій хлорид і калій сульфід.

Г. Барій гідроксид і калій сульфат.

Запитання 11

11. Скороченим йонним рівнянням реакції обміну між алюміній нітратом і калій ортофосфатом є:

варіанти відповідей

А. Al(NO3)3 + РО43− = AlPO4 + 3NO3−.

Б. Аl3+ + К3РО4 = 3К+ +АlРО4.

В. Аl3+ + РО43− = АlРO4.

Г. Аl3+ + 3NO3− = Al(NO3)3.

Запитання 12

12. Укажіть кількість речовини води в 150 г розчину натрій гідроксиду з масовою часткою лугу 28 %

варіанти відповідей

А. 3 моль.

Б. 5 моль.

В. 6 моль.

Г. 7 моль.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест