Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Абетка електростатики

Додано: 24 квітня 2019
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 7467 разів
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть одиницю електричного заряду в СІ:

варіанти відповідей

кулон;     

джоуль;         

паскаль;

ампер.

Запитання 2

Якщо атом втратив один електрон, то

варіанти відповідей

утвориться негативний йон

утвориться позитивний йон

атом не змінюється

утвориться атом іншого хімічного елемента

Запитання 3

Основною властивістю електричного поля є його здатність діяти з певною силою на внесені в нього

варіанти відповідей

атоми або молекули

постійні магніти

позитивні частинки

електричні заряди

Запитання 4

Вкажіть правильне твердження.

Від краплини із зарядом +q відокремилася краплина з електричним зарядом -2q.

варіанти відповідей

Після відокремлення ці краплини відштовхуватимуться.

Сумарний заряд обох краплин зменшився.

Сумарний заряд обох краплин збільшився.

Електричний заряд решти краплини, що залишився після відокремлення, дорівнює +3q.

Запитання 5

Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів у разі зменшення відстані між ними у 3 рази

варіанти відповідей

зменшиться у 3 рази

зменшиться у 9 разів

збільшиться у 9 разів

збільшиться у 3 рази

Запитання 6

Електричне поле створюють заряди, які в даній системі відліку

варіанти відповідей

рухаються прямолінійно рівномірно

рухаються рівноприскорено

знаходяться у стані спокою

Запитання 7

Після електризації заряд ебонітової палички став дорівнювати -q. Які зміни відбулися з масою палички?

варіанти відповідей

маса залишилася без зміни

маса збільшилася

маса зменшилася

спочатку маса зменшилася, а потім - збільшилася

Запитання 8

Сила взаємодії двох нерухомих точкових зарядів...

варіанти відповідей

прямо пропорційна добутку модулів цих зарядів

 

обернено пропорційна добутку модулів цих зарядів

 прямо пропорційна квадрату відстані між ними

 обернено пропорційна квадрату відстані між ними

Запитання 9

На тонкій шовковій нитці висить гільзочка. До неї піднесли заряджену паличку. укажіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Гільзочка і паличка заряджені однойменно.

Гільзочка притягується до палички навіть у тому випадку, якщо вона не буде заряджена.

Якщо доторкнутися до гільзочки паличкою, то заряд гільзочки не зміниться.

На гільзочку і паличку діють різні за модулем сили електричної взаємодії.

Запитання 10

Для яких випадків виконується закон Кулона?

варіанти відповідей

Тільки для позитивних зарядів.

Тільки для негативних зарядів.

Для будь-яких зарядів

Для точкових зарядів

Запитання 11

Хто першим доcить точно виміряв заряд електрона?

варіанти відповідей
Запитання 12

Укажіть знак заряду кульок 1 і 2.

варіанти відповідей

позитивний, позитивний

негативний, позитивний

позитивний, негативний

негативний, негативний

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест