Основи термодинаміки

Додано: 26 квітня 2019
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 3974 рази
10 запитань
Запитання 1

Процес під час якого робота газу дорівнює нулю. 

варіанти відповідей

Ізобарний 

Адіабатний

Ізотермічний         

 Ізохорний

Запитання 2

При ізотермічному процесі вся передана газу кількість теплоти йде … 

варіанти відповідей

... на виконання механічної роботи

... на збільшення внутрішньої енергії газу

... і на збільшення внутрішньої енергії газу, і на виконання механічної роботи

... на зменшення внутрішньої енергії газу

Запитання 3

Газ послідовно перейшов зі стану 1 в стан 2, а потім в стан 3 і 4. Робота газу дорівнює нулю … 

варіанти відповідей

…на ділянці 1-2

…на ділянці 2-3

…на ділянці 3-4

…на ділянках 1-2 і 3-4

Запитання 4

 На рисунку подані графіки процесів плавлення двох тіл, виготовлених з однакової речовини. Що можна сказати про ці тіла? 

варіанти відповідей

Температура плавлення тіла 1 більша, ніж у тіла 2               

Питома теплоємність тіла 1 більша, ніж у тіла 2

Маса тіла 1 більша, ніж у тіла 2

Маса тіла 2 більша, ніж у тіла 1

Запитання 5

Пристрій, який дозволяє використовувати теплову енергію повітря, ґрунту або ґрунтових вод для потреб опалення та/або гарячого водопостачання. 

варіанти відповідей

Кондиціонер  

Тепловий насос

Тепловий двигун                       

Холодильний пристрій

Запитання 6

При наданні газу кількості теплоти 6 МДж він розширився та виконав роботу 2 МДж. Знайдіть зміну внутрішньої енергії газу. 

варіанти відповідей

4 МДж

8 МДж

6 МДж

2 МДж

Запитання 7

Газ в ході ізобарного розширення від 4 м3 до 6 м3 виконав роботу 30 кДж. Знайдіть тиск цього газу. 

варіанти відповідей

15 Па

15 кПа

60 Па

60 кПа

Запитання 8

Визначте температуру холодильника ідеальної теплової машини, якщо її ККД становить 30 %, а температура нагрівника дорівнює 350 К. 

варіанти відповідей

245 К

145 К

200 К

300 К

Запитання 9

Яку роботу виконує газ, розширюючись при постійному тиску 200 кПа від об’єму 1,6 л до 2,6 л? 

варіанти відповідей

200 Дж            

200 кДж

200 мДж

200 МДж

Запитання 10

Теплова машина циклічної дії, яка енергію, що виділяється під час згоряння палива, перетворює на механічну роботу. 

варіанти відповідей

Холодильний пристрій         

Тепловий двигун

Кондиціонер  

Тепловий насос

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест