Есе

Додано: 13 грудня 2021
Предмет: Українська мова, 9 клас
Тест виконано: 153 рази
6 запитань
Запитання 1

Есе - це...

варіанти відповідей


зв'язний текст, у якому в логічній послідовності передано думки, міркування як пояснення чогось, робляться необхідні висновки;

відтворення змісту прочитаного тексту;

зв'язний текст, у якому послідовно повідомляється про якісь новини;

 невеликий прозовий твір, що має вільну композицію, виражає особисті думки автора з конкретного приводу і не вимагає визначального трактування теми.

Запитання 2

Чим вирізняється стиль есе? (Оберіть ДЕКІЛЬКА варіантів відповіді)

варіанти відповідей


Образністю;

логічною послідовністю передачі думок;

великою кількістю роздумів, риторичних запитань, спонукальних речень;

 на перший план виступає особистість автора

Запитання 3

Назвіть визначальні риси есе (Завдання містить ДЕКІЛЬКА правильних варіантів відповіді)

варіанти відповідей

великий обсяг


довільна композиція

невеликий обсяг

незвичайна манера мислення

Запитання 4

Які бувають види есе? (Запитання містить ДЕКІЛЬКА правильних варіантів відповіді)

варіанти відповідей

розповідне

формальне

описове

вільне

Запитання 5

З яких частин складається есе?

варіанти відповідей

 Для есе властива лише основна частина;

зі вступу, основної частини та висновків;

з основної частини і з узагальнення висновків, відповідно до теми

зі вступу і висновків

Запитання 6

Які із запропонованих ознак характерні для формального есе? (Запитання ДЕКІЛЬКА варіантів відповіді)

варіанти відповідей

 Дотримання структури тексту;

наявність діалогів у тексті;

наявність прикладів, тез, аргументів;

довільна структура

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест