18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Карбонові кислоти. Естери. Жири.

Додано: 16 квітня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Копія з тесту: Естери. Жири.
Тест виконано: 3 рази
13 запитань
Запитання 1

З метилформіату (масова частка домішок 20%,) добули відповідну кислоту масою 2,875г. Визначити масу технічного естеру:


варіанти відповідей

 3,75

1,875 г

 2,875 г

 4,6875 г

Запитання 2

Продуктами реакції гідролізу жирів є:

1. алкен; 2. карбонова кислота; 3. алкан; 4. спирт; 5. альдегід 


варіанти відповідей

2, 3

  1, 5

2, 4

3, 5

Запитання 3

Жири - це естери ...


варіанти відповідей

етанолу та вищих карбонових кислот

гліцеролу і нижчих карбонових кислот

 гліцеролу і вищих карбонових кислот

 метанолу і ненасичених карбонових кислот

Запитання 4

Укажіть карбонову кислоту, з якої утворюються тверді жири.


варіанти відповідей

 олеїнова

пентанова

 гексанова

 пальмітинова

Запитання 5

Яка хімічна формула речовини Х у схемі: жир + NaOH → мило + Х


варіанти відповідей

 С2Н4О2

 С3Н8О3

С2Н5ОН

С6Н5ОН

Запитання 6

Маргарин добувають ...


варіанти відповідей

гідруванням рідких жирів

  гідролізом рідких жирів

омиленням жирів

  гідруванням твердих жирів

Запитання 7

Як називається процес змішування жирів з водою при нагріванні і взаємодії лугом?


варіанти відповідей

 омилення

 гідрування

 окиснення 

 гідроліз 

 горіння 

Запитання 8

Допишіть рівняння і виберіть праву частину цього рівняння С2Н5СООН + СН3ОН → ...


варіанти відповідей

 ... → СН3СООС2Н5 + Н2О

 ... → С2Н5СОСН3 + Н2О

  ... → С2Н5СООСН3 + Н2О

   ... → СН3СОС2Н5 + Н2О

Запитання 9

Під час тривалого зберігання в жирах відбувається процес:


варіанти відповідей

 омилення

  гідроліз

 скисання

 згіркнення

Запитання 10

Виберіть хімічні властивості, які характерні для жирівваріанти відповідей

омилення

 гідрування

  реакція "срібного дзеркала"

 окиснення

Запитання 11

Як називаються натрієві солі жирних кислот?варіанти відповідей

 естери

мило

 трансжири

альдегіди

 спирти

Запитання 12

Дайте назву естеру С3Н7СООС4Н9


варіанти відповідей

 бутилпропаноат

 пропілбутаноат

 бутилбутаноат

 етилбутаноат

Запитання 13

Етаналь масою 10 г з масовою часткою домішок 12% частково окиснили амоніачним розчином аргентум (І) оксиду. Обчисліть масу утвореного продукту та зазначте його молярну масу.


варіанти відповідей

 13,64 г ; 60 г/моль

 13,64 г ; 46 г/моль

 12 г ; 56 г/моль

 12 г; 60 г/моль

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест