29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

Фонетика 4

Додано: 15 травня
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 7 разів
22 запитання
Запитання 1

Фонетика — це розділ мовознавства, що вивчає:


варіанти відповідей

будову слова

способи творення слів

звукову систему мови, способи її функціонування

лексичний склад мови

Запитання 2

Звуки мови поділяються на голосні та приголосні.


варіанти відповідей

Так.

Ні.

Запитання 3

Укажіть рядок, у якому всі звуки дзвінкі:

варіанти відповідей

[б], [д], [т], [з], [ж], [г]

[б], [д], [з], [г],[ґ] [дж]

[в], [л], [н], [ц], [г], [ж]

[л], [ш], [т], [к], [х], [с]

Запитання 4

Укажіть рядок, у якому всі слова написано пра­вильно:

варіанти відповідей

туманний, знаряддя, вивершений, молодістю, ві­ссю, спросоння

кінний, священик, старанно, гіллястий, ллєть­ся, статтей

розява, несказанний, колосся, Ілля, вихований, миттю

здоровенний, бованіти, безвинний, роззброїти, воз'єднання, виллю

Запитання 5

Укажіть рядок, у якому в правописі окремих слів допущено помилки:

варіанти відповідей

бадей, ескадрилей, житейський, судейський

Оболонню, верф'ю, баддя, Вінниччина

Торрічеллі, Лісабон, Іполит, фін

пореформений, казарменний, священик, страйком

Запитання 6

Укажіть слова, які не можна переносити з ряд­ка в рядок:

варіанти відповідей

язик

юнак

яма

овес

оазис

ярус

Запитання 7

Укажіть слова, у яких складоподіл і перенос не збігаються:

варіанти відповідей

алое

колона

алича  

оселя

кобза

подія

Запитання 8

Укажіть слова, у яких помилково позначено перенос:

варіанти відповідей

підіг-ріти

ві-дпустка

ра-джу

пі-дживити

Т. Г.-Шевченко

Т. Г. Шев-ченко

Запитання 9

Укажіть слова, у яких наголошений останній склад:

варіанти відповідей

кілометр

новий

дефіс

завдання

партер

кулінарія

Запитання 10

Укажіть слова, у яких немає дзвінких приголосних:

варіанти відповідей

пастушок  

кігті

футбол

бричка

пастка

шкарпетка

Запитання 11

Укажіть правильні твердження:

варіанти відповідей

приголосні звуки творяться голосом і шумом або тільки шумом

приголосні звуки є складотворними

голосні звуки не є складотворними

в українській мові 6 голосних звуків

звук [й] завжди м'який

за характером шуму приголосні звуки поділя­ються на шиплячі та свистячі

Запитання 12

Скільки приголосних звуків в українській мові?


варіанти відповідей

38

32

22

36

Запитання 13

До лабіалізованих належать звуки:


варіанти відповідей

[і], [у]

[и], [о]

[е], [а]

[о], [у]

Запитання 14

Укажіть рядок, у якому всі приголосні звуки со­норні:

варіанти відповідей

[м], [л], [й], [п], [ц], [б]

[р], [й], [ж], [д], [з], [т]

[й], [в], [м], [н], [р], [л]

[д], [т], [з], [с], [ц], [л], [н]

Запитання 15

Укажіть рядок, у якому всі слова правильно на­голошені:

варіанти відповідей

парте′р, катало′г, випа′док, шофе′р, добу′ток

гро′шей, зубо′жілий, Ма′рко, дробови′й, уро′чистий

агроно′мія, ота′ман, фахови′й, фено′мен, це′нтнер

комба′йнер, житло′, до′гмат, металу′ргія, стату′я

Запитання 16

Укажіть рядки, у яких в усіх словах відбуваєть­ся подвоєння літер:варіанти відповідей

ін..овація, ем..іграцІя, одіс..ея

контр..озвідка, Ел..ада, дон..а

бравіс..имо, Ал..а, мул..а

кор..екція, ір..аціонально, бел..адона

ім..іграція, сюр..еалізм, ван..а

Філ..іп..іни, Ем..а, ап..ерцепція

Запитання 17

Укажіть рядки, у яких всі слова пишуться з нн:


варіанти відповідей

гуман..ий, згуртован..ий, ман..а

зран..я, годин..ик, юн..ат

совісн..ий, безсон...я, прохан..я

священ..ий, благословен..ий, старан..ий

шален..ий, пореформен..ий, блажен..ий

туман..ість, попідтин..ю, Ген..адій

Запитання 18

Укажіть рядки, у яких відбуваються зміни при­голосних при їх збігу:

варіанти відповідей

солдат - солда..ький, Кривий Ріг - криворі..ький

чех - че..ький, товариш - товари..ький

Сиваш - сива..ький, птах - пта..тво

Камчатка - камча..ький, казах - каза..ький

піски - пі..аний, волох - воло..ький

Мекка - ме..ький, вузький - ву..чий

Запитання 19

Установіть відповідність:

1 усі приголосні дзвінкі в словах рядка           

2 у всіх словах є побічні наголоси                   

3 усі приголосні тверді в словах рядка            

4 усі приголосні глухі в словах рядка             


А щогла, смуга, будинок, ковдра

Б берег, дзвін, вокзал, молотьба

В синьо-жовтий, новобудова, гірничодобувний

Г цюрихський, тюркський, баскський, малаккський

Ґ сапа, тік, шапка, опис, спектися

варіанти відповідей

1Б, 2В, 3А, 4Ґ  

1В, 2Б, 3А, 4Ґ  

1Б, 2А, 3Г, 4Ґ  

1Б, 2В, 3Ґ , 4А 

Запитання 20

Прочитайте текст. Виконайте завдання до нього.

(1) Родючі поля запоріжські. (2) Та цього літа на­прочуд заколосились вони ще небувало буйним врожаєм. (3) Аж стебло погнулося... (4) Навіть не віриться, що десь отаке ж чарівне й неозоре врожайне багатство витолочується чобітьми, нищиться металом і залива­ється людською кров'ю. (5) А при думці, що все це теж коїть людина, стискається серце.

Орфографічну помилку допущено в написан­ні слова:

варіанти відповідей

запоріжські

напрочуд

неозоре

багатство

Запитання 21

Прочитайте текст. Виконайте завдання до нього.

(1) Родючі поля запоріжські. (2) Та цього літа на­прочуд заколосились вони ще небувало буйним врожаєм. (3) Аж стебло погнулося... (4) Навіть не віриться, що десь отаке ж чарівне й неозоре врожайне багатство витолочується чобітьми, нищиться металом і залива­ється людською кров'ю. (5) А при думці, що все це теж коїть людина, стискається серце.

Слова з буквами, що позначають два приголо­сних звуки, є в реченні:


варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 22

Прочитайте текст. Виконайте завдання 9-11 до нього.

(1) Родючі поля запоріжські. (2) Та цього літа на­прочуд заколосились вони ще небувало буйним врожаєм. (3) Аж стебло погнулося... (4) Навіть не віриться, що десь отаке ж чарівне й неозоре врожайне багатство витолочується чобітьми, нищиться металом і залива­ється людською кров'ю. (5) А при думці, що все це теж коїть людина, стискається серце.

Слова, у яких усі приголосні дзвінкі, є в ре­ченнях:

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест