29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

ОРФОЕПІЯ 1

Додано: 15 травня
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 9 разів
12 запитань
Запитання 1

Орфоепія вивчає:

варіанти відповідей

звукову систему мови

вимову слів

передачу слів і їх форм на письмі

розстановку розділових знаків

Запитання 2

Укажіть рядок, у якому всі слова пишуться з лі­терою ґ .

варіанти відповідей

..овір, ..рунт, ..олка, ..олота

..азда, ..ава, ..анок, ..ніт, ..ирли..а

..аньба, ..азета, ..арбуз, ..удзь, ..віздок

..олод, ..олсуорсі, ..уральня, ..еркулес, ..ешефт

Запитання 3

Укажіть слова, звуковий запис яких зроблений правильно:

варіанти відповідей

джерельце - [джерел'це]

дзьобик - [дз'дбик]

віз - [в’із]

вогко - [вохко]

Запитання 4

Укажіть слова, у яких спрощення в групах при­голосних позначається на письмі:

варіанти відповідей

корис..ний

швидкіс..ний

контрас..ний

проїз..ний

Запитання 5

Укажіть слова, у яких спрощення в групах при­голосних не позначається на письмі:

варіанти відповідей

балас..ний

пес..ливий

шіс..десят

рідкіс..ний

Запитання 6

Укажіть рядок, у якому в усіх словах при вимові відбувається спрощення груп приголосних:

варіанти відповідей

щас(т)ливий, тиж(д)невий, виїз(д)ний, корис(т)ний

аген(т)ство, проїз(д)ний, шіс(т)надцять, улес(т)ливий

піс(т)ний, кіс(т)лявий, бриз(к)нути, контрас(т)ний

вис(к)нути, шіс(т)сот, хвас(т)ливий, віс(т)ник

Запитання 7

Укажіть слова, у яких відбувається уподібнен¬ня приголосного г:


варіанти відповідей

поглянути

нігтик

дігтяр

прогрес

Запитання 8

Укажіть слова, у яких голосний [о] наближаєть­ся у вимові до [у]:

варіанти відповідей

розумний

вечоріти

голубити

прапороносець

Запитання 9

Укажіть рядок, у якому всі слова містять звук [ж]:

варіанти відповідей

прожогом, пиріжок, бджола, зажуритися

жнива, рожевий, підживитися, підніжка

джем, прожектор, нужда, босоніж

жито, подорожній, жолоб, нагородження

Запитання 10

Укажіть рядок, у якому в усіх словах при ви­мові чується звук [й]:

варіанти відповідей

заява, лякливий, лінійка, юшка, знання

півонія, полювання, серйозний, Італія

веселий, сім'я, приємність, любов, пір'я

ялина, краєчок, бур 'ян, юнак, приїзд

Запитання 11

Визначте, чи є в наведених при­кладах помилки в написанні. Скільки таких прикладів — один чи два? Якщо один, то який саме?

варіанти відповідей

пристрасний

скатерка

аванпостний

помилки у двох словах

помилок немає

Запитання 12

Визначте, чи є в наведених при­кладах помилки в написанні. Скільки таких прикладів — один чи два? Якщо один, то який саме?

варіанти відповідей

гультяй

зиґзаґ

гречний

помилки у двох словах

помилок немає

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест