11 клас. Підсумкова контрольна робота з геометрії

Додано: 18 травня 2020
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 337 разів
23 запитання
Запитання 1

Скільки граней у 8-кутній призмі?

варіанти відповідей

16

9

8

10

Запитання 2

Знайти об'єм прямокутного паралелепіпеда з вимірами 3 см, 8 см, 7 см.

варіанти відповідей

18 см3

168 см3

56 см3

84 см3

Запитання 3

Знайти об'єм прямої призми, в основі якої лежить трикутник зі сторонами 2 см і 6 см і ккутом між ними, що становить 30, яккщо висота призми дорівнює 5 см.

варіанти відповідей

30√3 см3

30 см3

15 см3

15√3 см3

Запитання 4

Ребро куба дорівнює 2 см.Чому дорівнює площа повної поверхні куба?

варіанти відповідей

 48 см2

  4 см2

  

 8 см2

  

  24 см2

  

Запитання 5

Якщо виміри прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 8 см, 9 см і 12 см, то його діагональ дорівнює: 

варіанти відповідей

12 см

17 см


20 см

 

 29 см

Запитання 6

Розгортка якого многогранника зображена на малюнку?

варіанти відповідей
Запитання 7

На якому з рисунків зображено многогранник?

варіанти відповідей
Запитання 8

Якщо чотирикутна піраміда правильна, то її основою є...

варіанти відповідей

квадрат

ромб

прямокутник

трапеція

Запитання 9

В основі піраміди правильний трикутник , сторона якого 2 см. Висота - 3 см.

Знайдіть об'єм

варіанти відповідей

½√3

 ⅓√3


√3

3√3

Запитання 10

Знайдіть площу поверхні прямокутного паралелепіпеда,

якщо його лінійні виміри 2см, 3см, 6 см.

варіанти відповідей

72 см2

30 см2

36 см2

 60 см2

Запитання 11

Радіус кулі √15 см. Де розміщена точка А, якщо вона віддалена від центра кулі на відстані 5 см?

варіанти відповідей

Поза кулею

На сфері

Всередині кулі

Визначити неможливо

Запитання 12

Знайдіть об’єм кулі, радіус якої дорівнює 6 дм. 

варіанти відповідей

864π дм3

288π дм3

96π дм3

48π дм3

Запитання 13

Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 17 см, а радіус основи циліндра дорівнює 4 см. Знайдіть висоту циліндра.

варіанти відповідей

16 см

15 см

8 см

√273

Запитання 14

Висота циліндра відноситься до його радіуса як 3 : 2, а діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 10 см. Знайдіть радіус циліндра.

варіанти відповідей

3 см

4 см

6 см

8 см

Запитання 15

Радіус основи конуса дорівнює 6 см і утворює кут 45° із твірною конуса. Знайдіть площу осьового перерізу конуса.

варіанти відповідей

72 см2

18√3 см2

18√2 см2

36 см2

Запитання 16

Твірна конуса дорівнює 6 см і утворює кут 60° з його висотою. Знайдіть висоту конуса.

варіанти відповідей

3 см

3√3 см

3√2 см

4 см

Запитання 17

Хорда основи конуса дорівнює 10 см і стягує дугу 60°. Через цю хорду і вершину конуса проведено переріз. Знайдіть його площу, якщо висота конуса дорівнює 5 см.

варіанти відповідей

52 см2

48 см2

50 см2

54 см2

Запитання 18

У кулі на відстані 6 см від центра проведено переріз, площа якого становить 25π /4 см2 . Знайдіть радіус кулі.

варіанти відповідей

3,5 см

4,5 см

√11/2 см

6,5 см

Запитання 19

Висота конуса дорівнює 4 см, а діаметр його основи - 12 см. Визначте площу перерізу, проведеного через вершину, якщо відстань від нього до центра основи конуса дорівнює 3 см.

варіанти відповідей

30√3 см

15 см

15√3 см

12 см

Запитання 20

У циліндрі паралельно до його осі проведено площину, яка перетинає основу по хорді, яку видно з центра цієї основи під кутом 120°. Діагональ утвореного перерізу дорівнює 3 см і утворює з площиною основи кут 30°. Знайдіть радіус основи циліндра.

варіанти відповідей

3 см

4 см

1,5 см

2,5 см

Запитання 21

Площа бічної поверхні правильної чотирикутної піраміди дорівнює 4, а площа основи — 2. Обчисліть кут (у градусах) між бічною гранню та основою

піраміди.

варіанти відповідей

600

300

900

1200

450

Запитання 22

 Площа поверхні сфери дорівнює100πсм2. Знайдіть діаметр сфери.

варіанти відповідей

5см

50см

20см

25см

10см

Запитання 23

На рисунку зображено розгортку поверхні тіла, складеного з двох квадратів і чотирьох однакових прямокутників, довжина сторін яких дорівнює 4 см і 8 см. Визначте об’єм цього тіла.

варіанти відповідей

64см3

128см3

256см3

1024см3

144см3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест