Геометрія 4 чверть

Додано: 22 квітня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 64 рази
31 запитання
Запитання 1

Укажіть точку, яка лежить на осі ординат

варіанти відповідей

А(0; 2; 3); 

В(0; 2; 0);

С(0; 0; 3);

М(1; 0; 3);  

Р(1; 2; 0).

Запитання 2

Якщо A(4; 5; 3) і В(2:8;7), то координати вектора


варіанти відповідей

(4-2;5-8;3-7);

(2-4;8-5; 7-3);

(4+2;5+8;3+7);

інша відповідь

(-2-4;-8-5; 7-3);

Запитання 3

Яка з точок є серединою відрізка МК, якщо М(1;-3;0) і К(5;1;2)?


варіанти відповідей

О1(4; 4; 2)

О2(6;-2; 2)

О3(3;-1; 1)

О4 (2;2;1)

О5 (-2;-2;1)

Запитання 4

Дано точки А (1; 2; 3) і В (3; 4; 5). Знайдіть координати вектору ВА:

варіанти відповідей

(2; 2; 2)

(-2; -2; -2)

 (4; 6; 8)

(2; -2; 2)

(3; 4; 5)

Запитання 5

Точка М має координати (-8; 0; 1). Укажіть її розміщення відносно системи координат:

варіанти відповідей

М лежить на осі координат;

 М належить площині ху;

М належить площині xz;

 М належить площині yz;

 М не належить жодній координатній площині.

Запитання 6

Точка К1симетрична точці К (-1; 3; 12) відносно осі ординат. Укажіть координати точки К1:

варіанти відповідей

 (-1; 3; -12);

 (1; 3; -12);

(-1; -3; 12);

 (1; -3; -12);

(1; -3; 12).

Запитання 7

Дано точки М (-1; -2;-5 ) і Е (3; -4; 1 ). Знайдіть довжину відрізка МЕ:

варіанти відповідей

√106

√56

106

56

25

Запитання 8

Дано колінеарні вектори А ( -2; 3; 5) і В (х; -9; -15). Знайдіть х:

варіанти відповідей

1/6

1/3

-1/3

6

3

Запитання 9

Точка А (-5; 1; 4) – вершина трикутника АВС, точка М (1; 2; -1) – середина сторони ВС. Знайдіть координати точки перетину медіан трикутника АВС:

варіанти відповідей

(-13/9; 7/9; 10/9);

(-3/2; 2/3; 7/6);

(-1; 5/3; 2/3);

(-14/9; 5/9; 11/9);

 (2; 1/3; -5/3).

Запитання 10

Точка Р симетрична точці А ( 1; -8; 3) відносно початку координат. Знайдіть координати точки Р

варіанти відповідей

(1; -8; 3);

 (-1; 8; -3);

(-1; -8; -3);

(-1; -8; 3);

(1; 8; -3).

Запитання 11

Дано координати вершин чотирикутника А (-1; 2; 3), В (-1; 3; 1), С (-1; 7; 3),

D (-1; 6; 5). З’ясуйте вид чотирикутника:

варіанти відповідей

Квадрат;

Паралелограм, але не ромб і не прямокутник;

Прямокутник, але не квадрат;

 Ромб, але не квадрат;

Трапеція.

Запитання 12

Точки А (2; 0; 2) і В (5; -2; 0) ділять відрізок СD на три рівні частини. Знайдіть координати точок С і D:

варіанти відповідей

(-1; 2; 4) і (8; -4; -2);

(1; 2; 4) і (8; -4; -2);

(-1; 2; 4) і (8; 4; -2);

 (-1; 2; -4) і (8; -4; 2);

(1; 2; -4) і (-8; -4; 2).

Запитання 13

У результаті паралельного перенесення на вектор а (5; -2/3; -1) площини В:

x-2y+3z-4=0 відобразилася в площину С. Знайдіть рівняння прощини С:

варіанти відповідей
Запитання 14

Дано куб АВСDA1B1C1D1. Точка М –середина ребра СС1, Е – середина ребра А1В1. Знайдіть косинус кута між прямими DAіME:

варіанти відповідей

√6/3

√3/3

1/3

√6/6

 √3/2

Запитання 15

Три грані чотирикутної призми розміщено в площинах

х + 2у + 2z + 20 = 0, 2х + у – 2z + 8 = 0 і 2х – 2у + z + 1 = 0.

Укажіть вид призми:

варіанти відповідей

Похила чотирикутника призма , але не паралелепіпед;

 Куб;

Прямокутний паралелепіпед;

Похилий паралелепіпед;

Правильна чотирикутна призма.

Запитання 16

Яка з наведених точок належить координатній площині xOz?


варіанти відповідей

(0;0;5)

(0;6;5)

(4;6;0)

(4;0;5)

(4;6;5)

Запитання 17

Яка з наведених точок симетрична точці A(5;-2;3) відносно площини xOy ?варіанти відповідей

(5;2;3)

(-5;2;3)

(-5;-2;-3)

(5;-2;-3)

не існує

Запитання 18

Яка з наведених точок належить координатній осі Ox?


варіанти відповідей

(0;6;0)

(0;6;7)

(4;0;8)

(4;7;5)

(7;0;0)

Запитання 19

Точка B є серединою відрізка AC. Знайдіть координати точки C, якщо A(1;2;3), B(3;2;1).


варіанти відповідей

C(1;1;1)

C(-1;2;5)

C(2;2;2)

C( 5;2;-1)

C(3;2;3)

Запитання 20

Знайдіть значення m і n, при яких вектори

варіанти відповідей

-1 та -10

1 та -10

 -1 та 10

1 та 10

не існує

Запитання 21

Відомо, що (наведено на рисунку).  Знайдіть координати точки A.


варіанти відповідей

(4;2;—4).

( -4;2;—4).

(2;—4;—2).

(—2;4;2).

(—4;—2;4).

Запитання 22

Визначте вид кута між векторами 

варіанти відповідей

гострий

 прямий

тупий

розгорнутий 

визначити неможливо

Запитання 23

Яка з точок симетрична точці A(2;-3;4) відносно площини xy?


варіанти відповідей

( -2 ; - 3 ; -4)

(2 ; 3 ; 4)

(2 ; 3 ; -4)

(2 ; -3 ; -4)

( -2 ; - 3 ; 4)

Запитання 24

При якому значенні n вектори перпендикулярні?

варіанти відповідей

-5

-1

1

5

0

Запитання 25

На якій відстані від початку координат розміщена точка B(2;—4;—4)?


варіанти відповідей

36

18

10

6

4

Запитання 26

Вершини трикутника мають координати: A (3;1;2), B(1;2;-1), C (-2;2;1). Визначити вид трикутника


варіанти відповідей

гострокутний

прямокутний

тупокутний 

рівносторонній

визначити неможливо

Запитання 27

Діагоналі паралелограма ABCD перетинаються в точці O(-3;1;-2). Знайдіть координати вершини A, якщо C(—1;3;4).


варіанти відповідей

( 5; 1; 8)

( -5; - 1; 8)

( -5; 1; -8)

( 5; - 1; -8)

( -5; - 1; -8)

Запитання 28

Складіть рівняння сфери з центром в точці В(1;1;3), якщо відомо, що сфера проходить через точку М(2;0;-1).

варіанти відповідей

(х + 1)2+(у- 1 )2+(z -3)2=18

(х – 1)2+(у + 1 )2+(z -3)2=9

 (х – 1)2+(у- 1 )2+(z + 3)2=18

(х – 1)2+(у- 1 )2+(z -3)2=18

(х – 1)2+(у - 1 )2+(z -3)2=9

Запитання 29

Точки А(5; -5; 4) та С(1; -2; 4)є вершинами рівностороннього трикутника. Знайти периметр трикутника АВС.

варіанти відповідей

100

75

25

15

5

Запитання 30

Знайти координати точки,яка належить осі ординат і рівновіддалена від точок А (2 ; 3; 1) і В ( 4 ; 1 ; -5)  

варіанти відповідей

(- 7;0 ; 0)

(0; 0; -7)

(0; -7; 0)

(0; 7; 0)

(- 7; -7; 0)

Запитання 31

Точки А(3 ; -2 ; 6) і С (-1 ; 2 ; -4) є вершинами квадрата АВСД. Знайти площу квадрата.

варіанти відповідей

264

132

66

32

16

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест