Гомологи Метану

Додано: 27 січня 2021
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 159 разів
11 запитань
Запитання 1

Метан

варіанти відповідей

СН4

С2Н6

С3Н8

С10Н22

Запитання 2

Виберіть електронну формулу метану

варіанти відповідей
Запитання 3

Укажіть валентність Карбону в органічних сполуках:

варіанти відповідей

ІІ

ІІІ

 ∣⋁

Запитання 4

Які хімічні елементи входять до складу вуглеводнів?

варіанти відповідей

С,Н

С,Р,О

С,N

C,Н,О

Запитання 5

Який звязок властивий насиченим вуглеводням?

варіанти відповідей

Одинарний

Подвійний

Потрійний

Запитання 6

Молекулярна маса метану дорівнює

варіанти відповідей

12


16

18

14

Запитання 7

Укажи назву хімічної сполуки, яка має формулу C4H10.

варіанти відповідей

етан

пропан

бутан

метан

Запитання 8

Сполуки, які належать до одного класу, але відрізняються на групу -СН2-

варіанти відповідей

гомологи

ізомери

речовини

метил

Запитання 9

Вкажіть формулу насиченого вуглеводню, що має 14 атомів Карбону


 С14Н28

 С14Н26

 С14Н24

 С14Н30

варіанти відповідей

С14Н28

С14Н26

С14Н24

С14Н30

Запитання 10

Сполуки, які мають однаковий кількісний і якісний склад, але різну просторову будову та властивості:


 

варіанти відповідей

ізомери

гомологи

радикали

речовини

Запитання 11

Зазначте фізичні властивості метану:

варіанти відповідей

рідина

газ

без запаху

без кольору

добре розчиняється у воді

погано розчиняється у воді

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест