Особливості органічних сполук. Метан як представник насичених вуглеводнів.

Тест виконано: 26 разів
18 запитань
Запитання 1

Органічні хімія - це хімія сполук....

варіанти відповідей

Гідрогену

Карбону

Оксигену

Вуглецю

Запитання 2

Який елемент є обов’язковим у будь-якій органічній речовині:


варіанти відповідей

Гідроген (Н)

Карбон (С)

Оксиген(О)

Хлор (Сl)

Запитання 3

Який тип зв’язку переважає в органічних сполуках:

варіанти відповідей

Ковалентний

Йонний

Металічний

Молекулярний

Запитання 4

Вкажіть ряд у якому знаходяться елементи органогени:

варіанти відповідей

C; O; Mg; CL; 

C; O; H; N;

 Fe; H; N; S;

  H; C; O; S.

Запитання 5

У органічних речовинах атом Карбону проявляє валентність:

варіанти відповідей

 ІV

І

ІІІ

ІІ

Запитання 6

Більшість органічних речовин ….

варіанти відповідей

мають високі tпл. і tкип., так як у них йонна кристалічна гратка

мають невисокі, або низькі tпл. і tкип., так як у них молекулярна кристалічна гратка

мають високі tпл. і tкип., так як у них молекулярна кристалічна гратка

 мають невисокі, або низькі tпл. і tкип., так як у них атомна кристалічна гратка

Запитання 7

Укажіть характерні для органічних сполук властивості:

варіанти відповідей

невисокі температури плавлення

 мають молекулярну будову

 практично не розчинні у воді

мають йонну будову

 добре розчинні у воді

 валентність Карбону у сполуках - чотири

 не горять

Запитання 8

Серед наведених предметів оберіть ті, які виготовлені з органічних речовин:

варіанти відповідей

 шпалепи

  склянна банка

  кулька кулькової ручки

одноразовий посуд

  водопровідний кран

 підошва кросівок

Запитання 9

Вкажіть відносну атомну масу хімічного елемента, який входить до складу всіх органічних сполук:

варіанти відповідей

2

16

6

12

Запитання 10

Метан є представником:

варіанти відповідей

 насичених вуглеводнів

 ненасичених вуглеводнів

 ароматичних вуглеводнів

вуглеводів

Запитання 11

Молекулярна формула метану:

варіанти відповідей

 CH3

 C2H4

 CH4

C2H6

Запитання 12

В молекулі метану Карбон утворює: 

варіанти відповідей

два ковалентні зв'язки і приєднує чотири атоми Гідрогену

чотири ковалентні зв'язки і приєднує чотири атоми Гідрогену

три ковалентні зв'язки і приєднує чотири атоми Гідрогену

не утворює зв'язків

Запитання 13

Просторова модель метану має форму:

варіанти відповідей

 трикутника

тетраедра

 ромба

 куба

Запитання 14

Кут утворення зв'язку в молекулі метану дорівнює:

варіанти відповідей

 104,5

 108,5

 109,5

109,9

Запитання 15

Молекулярна маса метану дорівнює:

варіанти відповідей

12

14

16

17

Запитання 16

Які фізичні властивості характерні для метану:

варіанти відповідей

 безбарвний газ, без запаху

 безбарвний газ, що має різкий характерний запах

 блакитний газ, без запаху

 нерозчинний у воді

 отруйний, вибухонебезпечний

неотруйний

 гарно розчиняється у воді

Запитання 17

Де в природі зустрічається метан?

варіанти відповідей

основний компонент природного газу

 на болотах

 у вугільних і сольових шахтах

на дні Світового океану

 в атмосфері деяких планет

 всі відповіді правильні

Запитання 18

Який тип реакцій характерний для метану та його гомологів?

варіанти відповідей

заміщення

сполучення

приєднання

горіння

обміну

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест