Органічні речовини

Додано: 28 січня 2021
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 498 разів
13 запитань
Запитання 1

До складу органічних речовин обов’язково має входити

варіанти відповідей

Карбон

Оксиген

Нітроген

Фосфор

Запитання 2

Яких зв’язків між атоми Карбону в органічних сполуках не існує?

варіанти відповідей

первинних

вторинних

третинних

четвертинних

Запитання 3

 Проаналізуйте твердження. Які з них є правильними?

І. Атоми Карбону можуть з’єднуватись у ланцюжки різної форми і розміру.

ІІ. В органічних речовинах Карбон виявляє валентність IV.


варіанти відповідей

правильне лише І

правильне лише ІІ

обидва правильні

немає правильних

Запитання 4

 Яка з наведених ознак характерна для органічних речовин?


варіанти відповідей

як правило, тугоплавкі

більшість органічних речовин є водорозчинними

не можуть бути отримані в лабораторних умовах

є переважно молекулярними речовинами

Запитання 5

 Серед наведених формул укажіть ті, які належать органічним речовинам

А) ; б); в) ; г); д); е)

варіанти відповідей

С3Н8

СО2

С2Н5ОН

СаСО3

С2Н2

С

Запитання 6

Оберіть зображення моделі молекули метану

варіанти відповідей
Запитання 7

Яка кількість ковалентних зв’язків у молекулі етану?

варіанти відповідей

4

6

7

10

Запитання 8

 Проаналізуйте твердження. Які з них є правильними?

І. Метан і етан є газами за стандартних умов.

ІІ. Пропан і гексан добре розчинні у воді.


варіанти відповідей

правильне лише І

правильне лише ІІ

обидва правильні

немає правильних

Запитання 9

Який тип хімічних реакцій характерний для алканів?

варіанти відповідей

заміщення

приднання

сполучення

обміну

Запитання 10

Насичені вуглеводні містять зв'язки

варіанти відповідей

одинарні

подвійні

потрійні

Запитання 11

Форма молекули метану

варіанти відповідей

тетраедр

куб

циліндр

куля

Запитання 12

Який тип зв'язку переважає в органічних сполуках?

варіанти відповідей

ковалентний

йонний

металічний

водневий

Запитання 13

Які кристалічні ґратки у більшості органічних сполук

варіанти відповідей

молекулярні

йонні

атомні

металічні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест