Формули вуглеводнів ( алкани, алкени, алкіни).

Додано: 28 січня 2021
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 499 разів
18 запитань
Запитання 1

Укажи назву хімічної сполуки, яка має формулу C4H10.

варіанти відповідей

етан

пропан

бутан

метан

Запитання 2

Який зв'язок властивий алкінам?

варіанти відповідей

Одинарний

Подвійний

Потрійний

Запитання 3

Вкажи назву хімічної сполуки, яка має формулу C7H12.

варіанти відповідей

гептен

гептан

гептин

Запитання 4

Який звязок властивий насиченим вуглеводням?

варіанти відповідей

Одинарний

Подвійний

Потрійний

Запитання 5

Оберіть формулу октана

варіанти відповідей

C9H20

C4H10

C5H12

C8H18

Запитання 6

Оберіть формулу декана

варіанти відповідей

С10Н22

С7Н16

С8Н18

С9Н20

Запитання 7

Вкажіть формулу пентена

варіанти відповідей

С5Н10

С5Н12

С5Н8

Запитання 8

Яку загальну формулу мають алкени?

варіанти відповідей

СnH2n+2

СnH2n

СnH2n-2

Запитання 9

CnH2n-2 - це загальна формула

варіанти відповідей

алкенів

алкінів

алканів

Запитання 10

Насичені вуглеводні або алкани - це

варіанти відповідей

вуглеводні із загальною формулою СnН2n+2, у яких атоми Карбону сполучаються між собою лише простими зв'язками

вуглеводні, які мають кратні зв'язки

вуглеводні із загальною формулою СnH2n-2, у яких атоми Карбону сполучаються між собою кратними зв'язками

Запитання 11

Вкажіть елементи-органогени

варіанти відповідей

Н

Na

Si

C

O

Запитання 12

Яку групу називають гомологічною

варіанти відповідей

-СН2-

-NH2

-СН3

- NO2

Запитання 13

Яка напівструктурна формула відповідає пропану

варіанти відповідей

СН3-СН2-СН2-СН3

СН3-СН2 - CH3

СН2=СН-СН3

CH3 - CH2 - CH = CH2

Запитання 14

Укажіть загальну формулу насичених вуглеводнів

варіанти відповідей

СnH2n+2

СnH2n

СnH2n-2

СnH2n-6

Запитання 15

Укажіть назви алканів у порядку зростання кількості атомів Карбону у їх формулах

варіанти відповідей

бутан,етан,пропан,гексан

пропан,бутан,пентан,октан

метан, бутан,пропан, нонан

бутан,пентан,гексан,гептан

Запитання 16

Виберіть ряд, у якому знаходяться лише алкани:

варіанти відповідей

СН4 , С2Н6, С2Н5ОН, С4Н10

С3Н6, С4Н10, С5Н12, С6Н14

СН4, С2Н6, С4Н8, С5Н12

С2Н6, С4Н10, С6Н14, С8Н18

Запитання 17

Назви насичених вуглеводнів утворюються за допомогою суфікса:

варіанти відповідей

-ен

-ин

-ін

-ан

Запитання 18

Яка тривіальна назва метану

варіанти відповідей

чадний газ

болотний газ

веселильний газ

вуглекислий газ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест