Господарське право

Додано: 15 червня 2020
Предмет: Правознавство, 11 клас
Тест виконано: 299 разів
100 запитань
Запитання 1

За критерієм мети здійснення господарська діяльність може бути:

варіанти відповідей

комерційною і некомерційною

комерційною і підприємницькою

комерційною і непідприємницькою

некомерційною і непідприємницькою

Запитання 2

Господарська система складається з таких елементів:

варіанти відповідей

об'єкти, нормативна база, майнова база, інформаційна база

суб'єкти, майнова база, нормативна система і інформаційна система

суб'єкти, об'єкти, майнова база, інформаційна система

об'єкти, інформаційна система, нормативна система

Запитання 3

Методи державного керівництва економікою включають:


варіанти відповідей

адміністративні і цивільні методи

економічні і цивільні методи

господарські і адміністративні

адміністративні і економічні методи

Запитання 4

За характером правовідносин розрізняють:


варіанти відповідей

господарсько-виробничі та організаційно-виробничі правовідносини

господарські і організаційні

господарсько-виробничі і організаційні

господарські і організаційно-виробничі

Запитання 5

Розрізняють такі основні методи правового регулювання господарських відносин:


варіанти відповідей

диспозитивний метод, метод приписів, метод рекомендації адміністративний метод

метод автономних рішень, адміністративний метод, метод координації і метод приписів

метод приписів, метод автономних рішень, метод координації і метод рекомендацій

метод рекомендації, метод координації, економічний метод і адміністративний метод

Запитання 6

Систематизацію господарського законодавства можна здійснити:

варіанти відповідей

за змістом правовідносин і юридичною силою актів

за юридичною силою актів і за предметом правового регулювання

за предметом регулювання і змістом правовідносин

за юридичною силою актів і суб'єктивним складом

Запитання 7

За критерієм структури господарсько-правові норми поділяються на:


варіанти відповідей

норми з традиційною структурою і норми з неповною структурою

норми з повною структурою і норми з неповною структурою

норми з повною структурою і норми з традиційною структурою

норми з нетрадиційною структурою і норми з повною структурою

Запитання 8

Залежно від форми власності, на базі якої вони функціонують, розрізняють:


варіанти відповідей

державні, колективні, приватні і змішані суб'єкти господарювання

державні, комунальні, колективні, приватні і змішані суб'єктигосподарювання

державні, комунальні, приватні і змішані суб'єкти господарювання

державні, приватні і змішані суб'єкти господарювання

Запитання 9

Правовою підставою створення суб'єкта господарювання є:


варіанти відповідей

рішення власника

рішення засновників

рішення уповноваженого органу

рішення власника майна або уповноваженого ним органу

Запитання 10

Права та обов'язки суб'єктів господарювання можна поділити на:

варіанти відповідей

спеціальні і загальноприйняті

загальні і спеціальні

загальні і особливі

спеціальні і особливі


Запитання 11

Залежно від способу утворення, формування статутного фонду та порядку управління розрізняють:


варіанти відповідей

корпоративні і приватні підприємства

унітарні і змішані підприємства

унітарні та корпоративні підприємства

приватні і колективні підприємства

Запитання 12

Державні унітарні підприємства поділяються на:


варіанти відповідей

комерційні та некомерційні підприємства

комерційні та державні підприємства

державні комерційні підприємства та казенні підприємства

некомерційні та казенні підприємства

Запитання 13

Виробничий кооператив - це господарська організація:


варіанти відповідей

унітарного типу

змішаного типу

корпоративного або унітарного типу

корпоративного типу

Запитання 14

Фермерське господарство є різновидом:

варіанти відповідей

приватного підприємства

колективного підприємства

державного підприємства

змішаного підприємства

Запитання 15

Для створення виробничого кооперативу мінімальна кількість учасників складає:

варіанти відповідей

одна фізична особа

дві фізичні особи

три фізичні особи

чотири фізичні особи

Запитання 16

Приватні підприємства можуть бути:


варіанти відповідей

унітарного та корпоративного типу

унітарного типу

корпоративного типу

корпоративного і змішаного типу

Запитання 17

Різновидом приватного підприємства є:


варіанти відповідей

сільськогосподарське господарство

колективне господарство

селянське господарство

фермерське господарство

Запитання 18

Орендне підприємство має форму:


варіанти відповідей

колективного підприємства

господарського товариства

приватного підприємства

спільного підприємства

Запитання 19

Орендне підприємство функціонує на базі:


варіанти відповідей

державної форми власності

приватної форми власності

змішаної форми власності

колективної форми власності

Запитання 20

Іноземні інвестиції у статутному фонді підприємства з іноземними інвестиціями повинні складати не менше:

варіанти відповідей

10%

30%

40%

20%

Запитання 21

На підприємство з іноземними інвестиціями розповсюджується:


варіанти відповідей

спеціальний режим господарювання

загальний режим господарювання

окремий режим господарювання

національний режим господарювання

Запитання 22

Які з названих осіб несуть відповідальність за відповідність установчих документів господарської діяльності чинному законодавству:


варіанти відповідей

орган державної реєстрації

власники майна організації, що створюється

засновники

засновники і орган державної реєстрації

Запитання 23

Для якої господарської організації встановлено мінімальний розмір статутного фонду 100 мінімальних заробітних плат:

варіанти відповідей

приватного підприємства

товариства з обмеженою відповідальністю

командитного товариства

повне товариство

Запитання 24

Який мінімальний розмір статутного фонду акціонерного товариства:


варіанти відповідей

1250 мінімальних заробітних плат

1250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

1500 мінімальних заробітних плат

625 мінімальних заробітних плат

Запитання 25

Учасники яких господарських організацій не несуть додаткової відповідальності за зобов'язаннями господарської організації, у якій беруть участь:


варіанти відповідей

командитне товариство

повного товариства

акціонерного товариства

товариства з обмеженою відповідальністю

Запитання 26

Для яких господарських організацій законом встановлено мінімальний розмір статутного фонду:


варіанти відповідей

повного товариства

приватного підприємства

товариства з обмеженою відповідальністю

командитного товариства

Запитання 27

Для яких з названих господарських організацій управління господарською діяльністю є основною діяльністю:

варіанти відповідей

господарське міністерство (відомство)

виробничий кооператив

державне підприємство

господарське об'єднання

Запитання 28

Для яких з названих господарських об'єднань обов'язковим установчим документом є статут:

варіанти відповідей

корпорація

асоціація

концерн

промислово-фінансова група

Запитання 29

Договірні об'єднання, створені з метою постійної координації господарської діяльності, це -:


варіанти відповідей

концерни

асоціації

корпорації

консорціуми

Запитання 30

Тимчасові статутні об'єднання промислового та банківського капіталу, це:


варіанти відповідей

концерни

корпорації

асоціації

консорціуми

Запитання 31

Малим визнаються підприємства, в яких середньо облікова чисельність працюючих не перевищує:.


варіанти відповідей

100 осіб

75 осіб

50 осіб

150 осіб

Запитання 32

Підприємство, акції якого розповсюджуються за відкритою підпискою, а також продаються і купуються на біржі, є:

варіанти відповідей

закритим акціонерним товариством

відкритим акціонерним товариством

повним товариством

командитним товариством

Запитання 33

Підприємство, акції якого розподіляються між учасниками, засновниками і не можуть розповсюджуватись через вільний продаж, є:


варіанти відповідей

закритим акціонерним товариством

повним товариством

командитним товариством

відкритим акціонерним товариством

Запитання 34

До безтілесного майна належать:


варіанти відповідей

нематеріальні активи, корпоративні права і цінні папери

нерухоме майно, майнові права і цінні папери

рухоме майно, нерухоме майно і нематеріальні активи

корпоративні права, нематеріальні активи і рухоме майно

Запитання 35

Залежно від ступеня персоніфікації суб'єкта права власності розрізняють:

варіанти відповідей

право публічної власності і право приватної власності

право колективної і право приватної власності

право публічної власності і право приватно-колективної власності

право колективної і право публічної власності

Запитання 36

Різновидом нерухомого майна є:


варіанти відповідей

нематеріальні активи

цінні папери

об'єкти інтелектуальної власності

природні ресурси

Запитання 37

До природних ресурсів відносять:


варіанти відповідей

земля, водні ресурси, атмосферне повітря

земля, географічні зазначення, атмосферне повітря

земля, право користування землею, водні ресурси

земля, її надра, право користування надрами

Запитання 38

Об'єктами виключного права власності народу України є:


варіанти відповідей

грошові кошти в НБУ

державні підприємства

природні ресурси

цінні папери

Запитання 39

Природні ресурси як нерухоме майно характеризуються такою ознакою:


варіанти відповідей

довгосроковістю використання

неможливістю переміщення

всі відповіді вірні

зміною призначення

Запитання 40

Що з переліченого належить до безтілесного майна:


варіанти відповідей

цінні папери

матеріальні активи

рухомі речі

земля

Запитання 41

Що з переліченого належить до нерухомих речей:


варіанти відповідей

цінні папери

корпоративні права

земля

нематеріальні активи

Запитання 42

Правовий титул майна, що зберігає за власником значну частину повноважень, називається:


варіанти відповідей

первинним

похідним від нетрадиційного права власності

похідним правом власності

похідним від традиційного права власності

Запитання 43

Який титул був започаткований новим Цивільним кодексом:


варіанти відповідей

право повного господарського відання

право довірчого управління

право оперативного управління

всі відповіді вірні

Запитання 44

Суб'єктом якого права може бути лише відокремлений підрозділ господарської організації:


варіанти відповідей

права оперативного використання майна

права розпорядження

права оперативного управління

права повного господарського відання

Запитання 45

Титул, що є похідним від права власності, але ще більш обмежений ніж право господарського відання це:


варіанти відповідей

право власності

право оперативного управління

право повного господарського відання

право розпорядження

Запитання 46

Які функції виконує господарський договір:


варіанти відповідей

розподільну, контрольну, координаційну, контрольно-інформаційну

регулятивну, планування, координаційну, розподільну

розподільну, регулятивну, планування, господарських, господарських зв'язків

регулятивну, координаційну, контрольно-інформаційну, планування

Запитання 47

За допомогою чого у сфері господарювання узгоджуються економічні інтереси сторін з загально-господарськими інтересами

варіанти відповідей

гарантії

угоди

договору

правочину

Запитання 48

Для якого виду господарської діяльності притаманні такі ознаки: здійснення діяльності щодо виробництва товарів (робіт, послуг); реалізація зазначених товарів на платній основі; здійснення зазначеної діяльності не для власних потреб виробника; здійснення зазначеної діяльності на професійній основі; основна мета діяльності - задоволення суспільних потреб у певних товарах (роботах, послугах) безвідносно від її прибутковості.


варіанти відповідей

господарська некомерційна діяльність

благодійна діяльність

підприємницька діяльність

всі варіанти вірні

Запитання 49

Які з названих осіб зі статусом юридичної особи не можуть бути засновниками суб'єкта підприємницької діяльності:

варіанти відповідей

народні депутати, посадові особи

державні підприємства

державні службовці

іноземці

Запитання 50

Які з названих осіб несуть відповідальність за відповідність установчих документів господарської організації чинному законодавству:


варіанти відповідей

власник(и) майна організації, що створюється, або уповноважений ним(и) орган

орган державної реєстрації

засновники і орган державної реєстрації

засновники

Запитання 51

Для якої господарської організації притаманні такі риси: засновники - щонайменше 3 фізичні особи, які досягли 16-річного віку; корпоративна система управління (наявність органів: загальні збори, правління, ревізійна комісія (ревізор); відсутність вимог до мінімального розміру майна організації; розподіл прибутку між учасниками залежно від майнової і трудової участі в господарській діяльності організації; обов'язкова трудова участь учасників у виробничо-господарській діяльності


варіанти відповідей

акціонерне товариство

товариство з додатковою відповідальністю

виробничий кооператив

повне товариство

Запитання 52

Якій господарській організації притаманні такі ознаки: добровільність створення; здійснення управління безпосередньо учасниками; наявність установчого договору як єдиного установчого документа; відсутність законодавчих вимог до мінімального розміру основного (статутного) капіталу організації; наявність двох категорій учасників: повні учасники і вкладники


варіанти відповідей

командитне товариство

товариство з обмеженою відповідальністю

виробничий кооператив

товариство з додатковою відповідальністю

Запитання 53

Які з названих рис притаманні промислово-фінансовим групам:


варіанти відповідей

засновники/учасники - фізичні та юридичні особи

створюється на добровільних засадах, але на підставі рішення Уряду України

відсутність статусу юридичної особи

всі відповіді вірні

Запитання 54

Для яких господарських організацій законом встановлено мінімальний розмір статутного фонду:


варіанти відповідей

казенного підприємства

приватного підприємства

акціонерного товариства

повного товариства

Запитання 55

У чому полягає різниця в правовому становищі повних учасників і вкладників командитного товариства:


варіанти відповідей

у наявності чи відсутності встановленого законом обов'язку по сплаті певної частини вкладу на момент реєстрації товариства

у наявності чи відсутності в них додаткової відповідальності за зобов'язаннями товариства

у наявності права на участь в управлінні справами товариства

всі відповіді вірні

Запитання 56

Які з нижченазваних осіб не можуть бути визнані банкрутом:

варіанти відповідей

казенне підприємство

індивідуальний підприємець

фермерське господарство

господарське товариство

Запитання 57

Які з названих судових процедур спрямовані на відновлення платоспроможності боржника:


варіанти відповідей

мирова угода

розпорядження майном боржника

санація

ліквідаційна процедура

Запитання 58

Яку відповідальність несе засновник товариства з обмеженою відповідальністю в разі банкрутства:


варіанти відповідей

власним майном

часткою грошових вкладень в це товариство

часткою вкладень в статутний фонд товариства

акціями, які він придбав протягом року

Запитання 59

Індивідуальне підприємництво в Україні - це підприємництво, засноване:

варіанти відповідей

на власності окремого громадянина, з правом найму робочої сили

на власності та праці громадян - членів однієї сім'ї

на особистій власності фізичної особи та виключно на її праці

всі відповіді вірні

Запитання 60

Колективне підприємство в Україні - це підприємство, засноване на:


варіанти відповідей

власності та праці громадян - членів однієї сім'ї

власності адміністративно-територіальних одиниць

власності трудового колективу підприємства, кооперативу, іншого статутного товариства, громадської та релігійної організації

всі відповіді вірні

Запитання 61

Спільне підприємство в Україні - це підприємство, засноване на:


варіанти відповідей

загальнодержавній (республіканській) власності

базі об'єднання майна різних власників

власності та праці громадян - членів однієї сім'ї

всі відповіді вірні

Запитання 62

Приватне підприємство в Україні - це підприємство, засноване на:


варіанти відповідей

особистій праці фізичної особи та виключно його праці

власності та праці громадян - членів однієї сім'ї

немає правильної відповіді

власності окремого громадянина з правом найму робочої сили

Запитання 63

Що з названого відноситься до видів підприємств в Україні?


варіанти відповідей

приватне

капіталістичне

сімейне

індивідуальне

Запитання 64

Знайдіть неправильну відповідь. За кількістю персоналу виділяють такі види підприємств:

варіанти відповідей

середні

великі

сімейні

малі

Запитання 65

Що з названого не відноситься до об'єднань підприємств:


варіанти відповідей

асоціації

концерни

консорціуми

кооперативи

Запитання 66

Договірні об'єднання, створені з метою постійної координації господарської діяльності це:


варіанти відповідей

корпорації

концерни

асоціації

консорціуми

Запитання 67

Тимчасові статутні об'єднання промислового та банківського капіталу Це:


варіанти відповідей

асоціації

корпорації

консорціуми

концерни

Запитання 68

Недобросовісна конкуренція це:


варіанти відповідей

заборона створення нових підприємств чи інших організаційних форм господарювання в будь якій сфері господарської діяльності

Обмеження прав суб'єктів господарювання щодо придбання та реалізації товарів

будь які дії у конкуренції, по правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності.

встановлення обмежень на здійснення окремих видів господарської діяльності

встановлення заборони на реалізацію товарів з одного регіону України в інший

Запитання 69

Створенням перешкод суб'єктам господарювання слід вважати:


варіанти відповідей

будь які дії у конкуренції, що правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності

дії, спрямовані на перешкоджання, створення штучних перепон господарській діяльності конкурента.

неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки

встановлення заборони на реалізацію товарів з одного регіону України в інший

Запитання 70

Дискримінація це:


варіанти відповідей

дії, спрямовані на перешкоджання, створення штучних перепон господарській діяльності конкурента

створення програм підтримки малого та середнього бізнесу

розголошення відомостей пов'язаних з виробництвом, технологією, управлінням

дії органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо обмеження або розширення самостійності окремих господарюючих суб'єктів

Запитання 71

Неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання це:


варіанти відповідей

відсутність економічних та ін. перешкод у доступі до сировини, матеріалів

неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки

встановлення заборони на реалізацію товарів з одного регіону України в інший

дійснення державного регулювання, пов'язаного з реалізацією проектів загальнонаціонального значення

Запитання 72

Споживачі з метою задоволення своїх потреб мають право на:


варіанти відповідей

Участь у формуванні та реалізації конкурентної політики

Створення програм підтримки малого та середнього бізнесу

Відсутність економічних та ін. перешкод у доступі до сировини, матеріалів

державний захист своїх прав та належну якість товару (робіт, послуг)

Запитання 73

Основне завдання Антимонопольного комітету України:


варіанти відповідей

встановлення обмежень на здійснення окремих видів господарської діяльності

встановлення заборони на реалізацію товарів з одного регіону України в інший

створення програм підтримки малого та середнього бізнесу

участь у формуванні та реалізації конкурентної політики

Запитання 74

Комерційна таємниця це:


варіанти відповідей

будь які відомості, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності

відомості щодо встановлення обмежень на здійснення окремих видів господарської діяльності

відомості про сферу обігу товару однієї споживчої вартості, в межах якої визначається монопольне становище

відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням

Запитання 75

Монопольним (домінуючим) становищем є:


варіанти відповідей

становище суб'єкта господарювання, частка якого на ринку товару перевищує 35 відсотків, якщо не він доведе, що зазнає значної конкуренції

сферу обігу товару однієї споживчої вартості, в межах якої визначається монопольне становище

участь у формуванні та реалізації конкурентної політики

керування об'єктами державної власності, що перебувають у стані монополії

Запитання 76

Ринком товару визнається:


варіанти відповідей

сфера державного захисту прав та належної якості товару (робіт, послуг).

сфера обігу товару однієї споживчої вартості, в межах якої визначається монопольне становище

керування об'єктами державної власності, що перебувають у стані монополії

наявність майнової та організаційної незалежності постачальників товарів у кількості достатній для виникнення змагальності між ними

Запитання 77

Монопольна становище це:


варіанти відповідей

створення програм підтримки малого та середнього бізнесу

встановлення заборони на реалізацію товарів з одного регіону України в інший

здатність суб'єкта господарювання визначати чи суттєво впливати на умови обороту товару на ринку

участь у формуванні та реалізації конкурентної політики

Запитання 78

Якщо учасники товариства відповідають за його борги своїми внесками в статутний фонд, а в разі недостатності цих сум - додатково майном, що їм належить, в однакових для всіх учасників відсотках, то це:


варіанти відповідей

товариство з додатковою відповідальністю

повне товариство

товариство з обмеженою відповідальністю

акціонерне товариство

Запитання 79

Якщо засновники товариства несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства, то це:

варіанти відповідей

товариство з додатковою відповідальністю

повне товариство

відкрите акціонерне товариство

закрите акціонерне товариство

Запитання 80

Підприємство, акції якого розповсюджуються за відкритою підпискою, а також продаються і купуються на біржі, є:


варіанти відповідей

кооперативом

відкритим акціонерним товариством

закритим акціонерним товариством

командитним товариством

Запитання 81

Підприємство, акції якого розподіляються між учасниками, засновниками і не можуть розповсюджуватись через вільний продаж, є:


варіанти відповідей

відкритим акціонерним товариством

повним товариством

закритим акціонерним товариством

командитним товариством

Запитання 82

У яких формах здійснюється реорганізація підприємства:

варіанти відповідей

злиття, приєднання, перетворення, виділення, поділу

санації, перетворення, перереєстрації, виділення, поділу.

об'єднання, перетворення, санації, виділення, поділу

приєднання, реструктуризації, примусового поділу, перетворення

Запитання 83

При якій з форм реорганізації не відбувається припинення юридичної особи:


варіанти відповідей

перетворення

приєднання

виділення

поділ

Запитання 84

Який строк визначений законодавством для заявлення претензій кредиторів під час ліквідації підприємства за рішенням власника?

варіанти відповідей

1 місяць

не менше 1 року.

не менше 6 місяців

не менше 2 місяців

Запитання 85

Підставою для порушення справи про банкрутство є:


варіанти відповідей

наявність заборгованості перед бюджетом

неспроможність боржника задовольнити протягом місяця визнані ним претензії кредиторів

письмова заява будь-кого з кредиторів за наявності умов, передбачених законодавством

загроза фінансової неспроможності

Запитання 86

Який з суб'єктів підприємницької діяльності належить до категорії господарських товариств:

варіанти відповідей

комунальне підприємство

повне товариство

корпорація

державне підприємство

Запитання 87

У чому полягає основна відмінність між: господарськими товариствами різних видів? Чим відрізняються господарські товариства різних видів:

варіанти відповідей

кількістю учасників

обсягом юридичної відповідальності

порядком державної реєстрації

спрямуванням і змістом діяльності

Запитання 88

До чиєї компетенції належить створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв акціонерного товариства, затвердження їх статутів і положень:


варіанти відповідей

правління акціонерного товариства

ревізійної комісії

дирекції акціонерного товариства

загальних зборів акціонерного товариства

Запитання 89

Строк відкритої підписки на акції не може перевищувати:


варіанти відповідей

три місяці

дев'ять місяців

шість місяців

один рік

Запитання 90

Вкладами учасників та засновників товариства не можуть бути:

варіанти відповідей

цінні папери

бюджетні кошти, кошти, отримані в кредит та під заставу

будинки, споруди, автомобілі

об'єкти права інтелектуальної власності

Запитання 91

До моменту реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю кожен з засновників зобов'язаний внести:


варіанти відповідей

30% зазначеного в установчих документах вкладу

60% зазначеного в установчих документах вкладу

Внесок до статутного фонду має бути внесено повністю

50% зазначеного в установчих документах вкладу

Запитання 92

У яких випадках відповідь на пропозицію укладення договору вважається акцептом:


варіанти відповідей

у випадках направлення підписаного проекту договору з протоколом розбіжностей

у випадках беззастережного прийняття пропозицій у належній формі

з моменту направлення пропозиції потенційному контрагенту

у випадках згоди укласти договір на інших умовах

Запитання 93

З якого моменту господарський договір вважається укладеним:


варіанти відповідей

коли передано майно

коли є треті особи, які у разі необхідності можуть засвідчити фактичне укладення договору

коли між сторонами у відповідній формі досягнуто згоди з усіх істотних умов

коли складено письмовий акт про виконання попередніх умов договору.

Запитання 94

Які наслідки тягне не передача неврегульованих розбіжностей при укладенні договору до господарського суду:


варіанти відповідей

договір вважається укладеним у редакції сторони, яка надіслала протокол розбіжностей

договір вважається укладеним у редакції сторони, яка одержала протокол розбіжностей та внесла прийнятні для неї зміни

договір вважається укладеним у першому варіанті

договір вважається неукладеним.

Запитання 95

Чи в усіх випадках виконання зобов'язання, що виникло з договору, може бути покладено на третю особу:


варіанти відповідей

можливо в усіх випадках.

тільки у випадках, якщо це передбачено договором або третя особа пов'язана з однією з сторін адміністративною підлеглістю

якщо третя особа згодна нести відповідальність за невиконання зобов'язання стороною по договору

якщо кредитор згодний прийняти виконання від третьої особи.

Запитання 96

Чи можлива одностороння відмова від виконання зобов'язання і одностороння зміна умов договору:


варіанти відповідей

можлива, якщо протягом місячного строку інша сторона не надасть відповіді на вимогу контрагента

одностороння відмова від виконання зобов'язання заборонена законом

можлива тільки у випадках, передбачених законодавством

якщо інша сторона поклала виконання зобов'язання на третю особу

Запитання 97

Який договір вважається укладеним з моменту надання йому належної форми:


варіанти відповідей

консенсуальний

двосторонній

абстрактний

реальний

Запитання 98

Які види забезпечення, виконання зобов'язань застосовуються у підприємницькій діяльності:


варіанти відповідей

штраф, пеня, неустойка, порука, доручення

неустойка, аванс, доручення, застава, штраф

гарантія, застава, неустойка, порука, завдаток, притримання

неустойка, завдаток, порука, застава, штраф

Запитання 99

Метою діяльності фондової біржі є:


варіанти відповідей

сприяння укладення договорів майнового характеру

організаційне забезпечення торгівлі без мети отримання прибутку

отримання прибутку шляхом надання послуг з укладення угод купівлі - продажу.

закупівля товару з метою подальшого продажу

Запитання 100

Вищим органом управління товарної біржі є:


варіанти відповідей

біржовий комітет

виконавчий орган

контрольна комісія

збори її членів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест